Sunday, December 12, 2010

Jorritsma en de HyperMuis

"het was een emotionele reactie na een heftige week"

tja ...

ik parafraseer een andere notie

"het was een emotionele reactie na een heftige weekend"

~~~

Wat klinkt aannemelijker?

Voor de burger dan ... : "U zegt dat ik emoties opdoe tijdens het werk? Hmmm, dat zou dan vreemd zijn want ik heb een nauwkeurig omschreven takenpakket en daar houd ik mij aan. [Tja, als een collega ziek is of zich ziekelijk toont door het te laten afweten ... dan spring ik slechts in als mijn werk het toelaat - als beste dienstverlener in het vaandal dat ons voert, van zelf (, toch? - VOC-minded / pionierend) - voor een keertje / itzonderingsgewijs al j=is het 10 x op n dag]"

OF

Voor de bestuurder die meldt: "Onderweg van het ene evenement naar het andere gebeurde er iets ongeplands - bijv. mijn schoen bleef ergens in plakken of een journalist viel mij lastig of de chauffeur was verlaat wegens een heuse ontmoeting die zijn emoties roerde of 2 grote torens in NY zakten naar beneden"
en ik raakte in enige twijfel (=emotie) beklemd ... en moet een besluit forceren wegens de goede naam die ik hoog houdt voor volk vaderlande en koninkrijk, ook

De HyperMuis overdrijft een beetje om de kwestie helder te krijgen ...

Wanneer je emotioneel bent komt het beste in je boven uit je STIJL van handelen in de wereld ...

en ... ik houd staande dat je dwarsliggers houden voor een kwalificatie uit de grond van je hart niet een vergissing is maar een heuze toewensing uit de persoon zelf ...

Hmmm ... echter een bestuurde wordt niet geacht een persoon te zijn ... of beter om zich naar de kwalificaties van een persoon te leven - immers dan is hzij geen vertegenwoordiger meer van het VOLK noch van het gezicht van het VOLK die wij bij gelegenheden ONAANTASTBAAR voorhouden aan de wereld waar wij in leven ...

Toth de Kersttoespraak ... en het Hoedje dat ons Past ...

;-{ ... }-:

"schurffie"