Wednesday, December 29, 2010

VoorBarige Projectie

... komt voor bij mensen en zeker ook bij academici.

ik neem als voorbeeld diegene die ik in een eervorig artikel zijn woord liet spreken vanuit "waarneming".

ik beperk mij tot een zin van waaruit ik een verhaal schep:

"Cees sluit ook aan bij de maatschappij die vooral mensen rond de 40 van waarde acht."
Dit is een juist beeld in de mond van degene die mij ontvangt in de mate van schoone ontvankelijkheid die deze persoon zichzelf aanmatigt. Zou hij het anders na enkele jaren wederom mailen? Zegt hij graag iets over een ander? Morrelt hij aan de bedoelingen van de schepper van iets nieuws?

zomaar wat vragen voordat ik mijn invalshoek schep zonder te reageren noch ageren , begrijp je dat?

Waar komt het beeld vandaan dat degene die zich leent als waarnemer aan burge(r)meestervolk vandaan?

Allereerst dit ter verheldering van wat zich aandiende:
Het is waar dat ik een kiesmodel heb ontwikkeld waarbij mensen een budget krijgen ter verdeling onder een aantal kandidaten. Dus niet op 17 jaar geen stem/0 punten als budget en op 18 jaar opeens 1 stem/100 punten als budget, maar een systeem met iets van geleidelijkheid er in aangebracht ter facilitering van het gelijkheidsprincipe over bijv. 100 jaar leven. Ergo: een systematiek die gelijkwaardigheid in zich(t) draagt over een heel leven beschikbaar voor heel de mens.

Dat vraagt een moment van bezinning bij de aannemer die dit voor het eerst meeziet.

(de opgevoerde "jan" kon nooit een aannemer zijn vanwege de box waarin hij zit/zat/zich veilig waant)

Het statement "vooral mensen van waarde achten rond de 40" wordt naar mijn inzicht niet gedragen door het feit dat die mensen 80 tot 100 punten als budget hebben bij een kiesproces '). Dat is slechts ingegeven door de systematiek van het oude kiesprincipe dat wordt beheerst door het paternalistische idee van voor "het ethisch reveil in 1999". En bij de stichting Waternet hebben wij dat nu juist afgeschaft ter activering van de "informatiemaatschappij" en de kwintessens van dat motief.

Wat we tevens hebben afgeschaft is "haantje de voorste", "wie het eerst komt die het eerst maalt", "baas boven baas", "de oudste de wijste" etc. . Zo dacht bijv. "jan" dat hij ouder was dan Cees en dus hem de baas kon spelen in wetens(w)aardigheden. Tja, Cees kent het woord baas niet meer per 1999.

En per 1999 is de gang gezet van "oude cultuur" naad de "nieuwe cultuur", met in 2008 de notie "Nederland worden bewust" in de Troonrede ter notie aan de hoflieden en hun lakeien. Dit mede op initiatief van het project "Awakening Planetary Consciousness", een leidend motief.


Is het duidelijk aan de opgevoerde "jan" dat hij zich on/behoorlijk heeft vergist ... of gaat hij nu opeens switchen naar de rol "advocaat van de duivel"? Zullen we het ooit weten, hij schijnt te worden gepest door een oude boer die graag kantoorruimte verhuurt ten bate van zijn bankrekening.

Ik denk terug aan de boer die naar frankrijk verhuist ... frank en vrij zich verlost wanende van de EU-boboos

toY Cees

') de notie van het nieuwe kiessysteem is dat er resonantie is ingebouwd in de systematiek die alle kiezers, verkozenen en niet-kiezenden in een verband houden dat er toe doet, dat er wezenlijk toe doet vanwege het hoogste principe: "gezond verstand"