Wednesday, December 22, 2010

BTW discussie in een notendop

Het is alweer 10 jaar terug in dec'2000 dat de Treaty of Noordwijk aan Zee plaatshad te Noordwijk aan Zee ... in Nederland (dus). Het stond in het teken van "iedereen telt mee" (vervang telt eens door "doet"?) en waarmee doet iedereen mee? Het andere motief werd aangereikt door Schumachers "SMALL IS BEAUTIFUL". De organisatie zette het 2-daagse symposium in de onderstroom van een tweede Bretton Woods als akkoord voor de wijze van economie bedrijven met elkaar ... na de tweede wereldoorlog. Tevens werd een heuse website opgericht voor dialoog tussen deelnemers en andere geïnteresseerden.

Nuttig voor de BTW dialoog daar was de bijdrage van ene Eckart J. Wintzen met het idee om een Value EXTRACTED Tax op te richten die de bestaande BTW zou vervangen. Achtergrond was tevens om werk minder te belasten en gebruik van grondstoffen meer (wegens het gebruik van de aarde).

Nu wordt de dialoog gevoerd om kunst van 6 naar 19 procent BTW klasse te hijsen en andere sociale sporten nog niet zoals voetbal en circus.
 
Er zijn ook bezigheden die uit de pot betaald dienen te worden nl. scheppende initiatieven die de mensen inspireren. Zo doen wij dit ook bij de stichting Waternet waar de heuse pionier wordt beloond voor zijn aandrage voor beter met elkaar het werk inhoud geven. Soms duurt dit even omdat er kapers op de kust zijn voor waar het initiatief werd geboren in een mens, maar dat mag de pret niet drukken - uiteindelijk wordt de ware pionier gevonden in "de zoektocht naar het ware, het schoone en het goede", een fantastische leuze die iedereen ook betrokken houdt op de reis die wij allen zijn aangevangen (eens).

De notendop
Om de getallen wat meer in het geheugen van de mensen te krijgen ... lijkt het mij handiger om een laag tarief te zetten op 10 % en het hoge op 20 %. De geleerden rekenen verantwoord uit hoe dit een resultaat krijgt op zowel financieel en samenbindend terrein. Hulde voor de 1e Kamer om de plannen nog even koud te houden ... Dialectiek op het nieuwe voorstel is m.i. nader te ontwikkelen en met de mensen voor te weven ... Wellicht bestaat er ook een NUL tarief.

De getallen zijn handiger voor mensen om het rekenvermogen actief te houden; dit werd met de andere tarieven te moeilijk gemaakt en daardoor niet meer "geaktiveerd" - zou je kunnen zeggen. Verhoudingen ontdekken en zin, is een essentieel onderdeel voor "iedereen die meetelt".

toY


naschrift: als ik mij de bedoelingen van Wintzen herinner had hij er geen bezwaar tegen om voor sommige producten 30 of 40 % tarieven in te voeren. Complexiteit is dan om dit samen met andere landen te doen omdat het grijsgebied anders te groot en onbeheersbaar (met tegengestelde ontwikkelingen) zou kunnen worden. Het beheersbare gebied betekent niet meer controle maar nu juist minder omdat beheersbaarheid wrdt bereikt doordat iedereen toezichthouder is in het leven zelf. En zelf rijmt op ELF: 2000 ELF ... ver-zin het ZELF