Saturday, December 4, 2010

VoorSpraak

acht ik een woord dat tegemoetkomt  aan de oproep van Marc in  ...

Cowboys : een gevaar voor de Democratie
cruxvraag zou kunnen zijn:

zijn OR of COR leden volksvertegenwoordigers?

immers zij zijn gekozen binnen een werkende eenheid binnen de maatschappelijke verbanden en verbonden onderhoudende rechtstaat Nederland -Nederland N.V.- onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, een zich inclusief achtende hoeveelheid kubieke meters aarde en zich daar geregistreerd wetende mensen die zich exclusief presenteren in allerlei vakgebieden met schitterende prestaties die allerlei markten kennen ter nutte van behoeftes die vervulling vragen en talenten doen opveren als het al niet vanzelf stroomde.

Nuttig kan zijn de volgende opstelling met het openbare en openbarende vak van ambtenaar, B&W en het provinciale gremium wanneer de Centrale Raad voor Beroep haar fiat heeft gegeven aan "enige ambtenaar" het bevel te voeren:

* de ambtenaar neemt het voorbeeldgevende woordspel van de logistieke minister de Juistheden over: "get."
* de ambtenaar neemt het meesterschap van 3 B leden van B&W over, nl.:
** B van de woonplaats
** B van het juisthedenkorps, ook bekend als de POLITIE (niet te verwarren met de POLITIEK)
** B van de werkgevende gemeente, zoals bijv. een hoofdstad van een natie
* ergo: met vorig punt is de Trias Politica (3P) gespiegeld bediend ter openbaring van een afdoende transactie die verevend in een tijd, een periode zoals bijv.  een decenium (2001-2010)
** merk op dat december en decenium beide met dec beginnen evenals 10 duidt op dec(als in decimeter)
* de spieg(H)ellende 3P wordt gecontroleerd door de CdK, zoals in de provincie NH dit de geachte heer J. Remkes heeft met voor zijn naam alle titels die hij prijs geeft.
* nuttig te weten dat de vigerende minister BiZa eenzelfde naam draagt als de vorige functionaris én dat deze stelt: "de tijd van wegkijken is absoluut voorbij"; én dat wij in den lande weten dat wij niet geïnteresseerd zijn in de persoonlijke meningen van JR (lijkt wel Dallas, zeg!) en vooral wel in de sturing van de betreffende aangenomen volksvertegenwoordiger in de gedaante van regingsleider
* en dan hebben we nog de dijkgraaf die gecontroleerd wordt door een volkse volbrenger deelnemer aan een der laatste 11-stedentochten met de welluidende naam W. van Buren (van Dynasty?)
* in het tijdscharnier waar de spreekbuis van de Kroon schone overdracht aan Haar Gevolg beoogt
* ... (uw sterretjes)

ergo , het gaat lukken vanwege het credo "Vrijheid en Verantwoordelijkheid" in combinatie met deze 3 credo's:

* Vertrouwen (Veerkracht en Voorspraak)
* "Luctor et Emergo"
* "Je Maintiendrai"

en ja, de column van Youp (Help Desk) jeukt aan mijn tenen van vrolijk oppiepende nieuwe cellen aan mijn lijf ...

Darwins Socialisme VoorBij ...

de link kreeg het getal 8997 mee ...

en daar hecht ik een monumentale waarde aan
immers het is gelijk te stellen aan 897 waar geldt dat het middelste getal een twin is
vervolgens trekken wij er een heel aantal malen 260 vanaf zoals 780 => residu 117
117 orakelt naar de "Kosmische Aarde"
met de essenties AANWEZIGHEID en SYNCHRONICITEIT in het wavespell SLANG

SLANG heeft als essentie het INSTINCT dat zich leent aan de LEVENSKRACHT (o.a. sex en contact)

u groetende op de reis met de snelheid die u zichzelve toestaat ...
S'ace