Tuesday, December 14, 2010

Een monument in Almere

Tja, die Annemarie Annemarie uit Almere heeft wat losgemaakt ...
onder de goedbedoelende raadsleden die inspreken vanuit hun inzichten in het openbaar ...

(zie vorig artikel op dit net-te blogstation ;-)

Een zogeheten "resonantie" op het artikel "Manneke Pis" werd "onverhoeds" recht gepareerd met de "azijnpissers" of heet het "azijnmissers": immers de basische fracties noden wat zuur ter correctie op de aderverkalking ... Zo heet het in het chemische jargon waar de pH waarde indicatief is voor balans.

Ergo ... mijmere ikzelve (ofwel iets dat resoneert op het harmonische rijk) dat het direct uitvoerbaar is om zowel Annemarie weg te bonjouren (ze huist redelijk royaal varnam ik laatst bij een plaatselijk akkefietje) en tegelijkertijD "een heus manneke pies" te plaatsen op het ALMERENS PLEIN voor het STADHUIS ...

Hoe gaan we het manneke aankleden?

Tja, de keizer zonder kleren dat is te voor de hand liggend ...

Hmmm - slinks ideetje "Vrouwke Pies?" als typisch Hollandse Illustratie van de Huidige Gekte?

Wie doet ermee zal ik niet vragen omdat ik slechts even langs wip met mijn vlag om vervolgens de inspieratie te laten oppikken door de meute ... snappie (sociale geste om iedereen iets nuttigs te laten oppikken)

Fijne decembermaand verder ... toY Ohme S'ace

ps. in de geest van Job heet dit dat we niet zitten te wachten op de ANAlyse ("het kwam recht uit haar hart") , wel op de oplossing (azijn is een oplossingsmiddel, toch?) - "even aan mijn moeder vragen ... Annemarie"