Saturday, December 4, 2010

Q nader geduid

onze relationele medemens gehuld in jounalistiek ethisch reveil columniseert inzake de "Q koorts".
en het zou gaan om diertjes die wij duiden met het label "GEITEN".
hier de column vrij-ge-geven

mijn aandrage:
Q-koorts is een typische maskerade ...

Q is immers de beginletter van andere Qualiteiten te combineren met Quantiteiten alsmede met historische artefacten zoals Quetzalcoatl en ...

de transformatie van de mensheid naar andere Qualiteitsgremia zoals sferisch is te duiden via Cyberspace naar Noosfeer.

Die begrippen helder maken gebeurt tegenwoordig in steeds sneller verhelderende journalistiek die zich allerlei Q's voor de ogen draait - spinnend en snorrend ...

toY

Ik draag hier mede aan het getal dat ik hecht aan het karakter Q: 10

Dit getal vindt men door vanaf de Z te tellen t/m Q ... eindig op N , die 13 krijgt net als M

toY , uw verre kijkende tegen woordiger "OHMe" S'ace