Sunday, December 12, 2010

deja vu - cultuurveranderingsproces

Tja, in het ondernemende bedrijf van het Koninklijke Erfgoed, nl. Neerlands Waterbedrijf heeft de WIKI-lekker(n)ij reeds plaats gekregen wegens de aanwendingen van alle directieleden in het 1e kwartaal 2001. "Maar" wie WIL HET WETEN? En, wie gaat er spreken of anderzins zich tonen in het veld waar mensen elkaar met de fysiek erkende zintuigen gaan meezien in wat wij samen de werkelijkheid noemen, ook wel de realiteit?

Het NRC heeft dit weekend een analyse prijsgegeven uit de een of andere hoek waar de Sint wat lekker heeft gestrooid - via al zijn Pietermannen vanzelf - hij raakt zelden een noot aan, laat staan dat hij de toon aanslaat. Pietermannen peperen in en een Sint laat zich benoemen tot "Nationale Boterletter van het Jaar2010". Nuttig, want wie een prijs gewonnen heeft die neem je die prijs niet meer af. Vraag het de Nationale Boterletter van het jaar 2002 - een heuze kerel in het harnas van een vrouw die de baas speelt in de BelastingDienst terwijl die onder haar vleugels desintegreert. Is al weer meer dan 7 jaar terug dus mag er geëvolueerd worden zonder aanziens des Persoons. (Hoe vergaat het de mens achter de ex-functionaris? Leuk job? Goed afgesproken hoe u afglijdt met win-win oogmerk?)

Het Artikel geeft 12 stellingen

1 - WIKILEAKS is de verandering van de informatiesamenleving

Tja , daar wordt Wikileaks gebombardeerd tot politieke activist ... hetgeen m.i. onjuist is ...

De mensen worden gevraagd om het cultuurveranderingsproces zelf te organiseren omdat de leiding zichzelf niet kan veranderen wegens van te voren gemaakte afspraken die men zichzelf gunt te honorteren mede vanwege het gemak dat hen dan welgevalt. Is dit helder?
Ergo, niets nieuws onder de zon voor de leider die zich niet meer behoeft te tonen.
Staat gelijk aan Dood in de Pot. Wiens Pot ....? Pol Pot? nee, Poll Pot!

Mijn notie : WikiLeaks is als een TrojaansPaard dat werd binnengehaald met én het Internet (als Technocratisch Vermogen) én met het primaire oogmerk voor het handelen: "het ethisch reveil in 1999".

Dit verhaal is in de 1e 13 weken in2001 de herhaling van wat daar plaatsheeft in de stichting, toen nog met het label "Dood Werk Roest" of iets dat de beste Dienstverlener op het gebied van het Cyclische Water past.

Mijn notie inzake Water:
  • het is VAST in IJS : GLETSJER oerijs of SCHAATSijs
  • het is VLOEIBAAR WATER : zoet of zout én ELECTRISCH qua VERmogen
  • het is er in DAMPvorm : Londense MIST of Hollandse NEVEL
  • het is er als luchtvochtigheidsGRAADmeter
  • het is in levende wezens zoals de (denkende/wetende) MENS
Water neemt zonneenergie op en laat zich mengen door de str'ijkende wind

En U buigt mee ... of zeker niet (?)

NoTa BeNe
In de TroonRede(LijkHeid) 2008 meldt de Vorstin - vaste leespatroon van het Volk - "Nederland wordt Bewust". Een nette korte notie in 3 woorden met de eerste diepere slag dat Nederlanders bewust worden, en dan de tweede fundamentele slagorde dat Nederlanders zich bewust worden van de Wereld Waarin Zij Leven (basis voerstroom voor mediagenieke praatprogramma's en hun effect op de mensen).
Verbindende notie: de InformatieStroom is de Opmaat voor de Bewuste Wereld die zich in Stand Houdt

Nous maintiendrons ét Je Maintiendrai
mede geresoneerd op mijn persoonlijke gids "Jan Goudsbloem" aka "Gous"