Saturday, December 4, 2010

wikileaks

als vrije radicaal die zich verantwoordt op die momenten dat daar interesse voor blijkt ...
benut ik het woord wikileaks om deze via de bivideotex methode van een getal te voorzien:

4 9 11 9 12 5 1 11 8 => 24 21 25 => 70

dit is een even getal dat bij deling oneven wordt : 35

7 x 5 is een pentagram inclusief getal met de exclusieve mens eraan gekoppeld

~~~ ("flabberguested" is een state of mind die openmaakt voor iets nuttigs)

verder beperk ik mij thans om het aan Wikileaks geprojecteerde werkwoord "lekken"
te vervangen door "doorlekken" immers ... het lekken was al geschied in de organisatie met een leiding.

die leiding kon geen persleiding zijn omdat de journalistiek zich buiten bedrijven en overheden om in een vak weet met de nodige rechten en privileges om dat vak voor zich (in verband) nuttig te maken, zowel voor het plezier (welzijn) alsmede het welvaartsaspect.

naast het vervullen van een vak kan een functionaris zich weten in meerdere functies bij variante gremia.
ultiem kan zo iemand een generaal functionaris heten ofwel een algemeen directeur (ook CEO).

Sedert 1999 kent het netwerk ook het nieuwe richtsnoer met kwaliteiten die  te ontlenen zijn aan het ethisch reveil - qualitate qua het schoon handelen. Dit schone  handelen is aan de handelende persoon verleend vanwege het erkende vermogen aan het betreffende individu zich te weten met alle beschikbare en op te sporen informatie tijdens het beslisproces dat voorafgaat aan elk besluit.

Het interessante aspect dat aandacht behoeft is de notie of de beslissing "überhaupt" wel is gepasseerd voordat het besluit vaardig werd genomen. Dit is in 2010 bij de Hoge Raad gebleken als een nuttig te inspecteren  aspect bij elke bestuurder in het  Koninkrijk der Nederlanden en in elk land dat daar deel van uit maakt.

70 duidt in de Maya Kalender op "Boventoon Hond" met de essenties Schittering en Loyaliteit.
(misschien was het orakel toch nuttig, achteraf?)

toY S'ace