Friday, October 28, 2011

Rechtsdeurwaarder Benutten

Wat betreft het donker en het licht ..., beste Theo

dit is wat Frans nu meemaakt net als zovelen ...

wanneer je met het licht bezig bent dan weet het donker je te vinden ...

zo het verhaal van de tandarts en zijn rechtsdeurwaarder LAVG:
kom ik op controle in sept2008
ik heb een noodkroon op mijn voortand die ik binnen 2 weken zou moeten vervangen
die is geplaatst in Duitsland in maart ... ergo > 150 dagen eerder
en de kroon bevalt mij goed; hoeft niet vervangen

begint men mij onder invloed te manipuleren ...
wat ik door heb ...
ik maak geen ruzie ... met de assistent die reinigt

kom bij de tandarts met eerst een röntgenfoto onder een nieuw apparaat
laat de tandarts mij de foto zien
die ik niet kan lezen
heeft hij gevraagd of ik daar een opleiding voor heb?
hij begint een verhaal over de kaakchirurg wegens een opkomend probleem
(de wereld vergaat of zo?)
maar hij kan ook een brug bouwen en de kroon en passant vervangen

(razendsnel beslis ik; wat is mijn positie; wat is het spel?)

ik ben geduldig ...
en besef mijn positie als ambtenaar op een missie in het cultuurveranderingsproces
(blijkt overigens een cultuurshock of totale cultuurschuif)

Na enige behandelsessie is alles gefixed ...
Mijn stelling: de specialist vangt molest aan op aangeven van de ondernemende technisch geörienteerde man

De rekeningen komen binnen ...

Ik betaal nog niet eens de helft en dan stop ik met betalen ...
De man maant mij telefonisch na een half jaar ...
Hij oefent zijn bekende druk uit en is halsstarrig ...

Later komt een gerechtsdeurwaarder ...
met enveloppen die ik niet open ...
karakter: dreigend en niet aannemelijk voor mij op mijn missie ...

enkele maanden terug wordt een bankrekening geblokkeerd ...
ik kan reclameren van de bank maar doe dat niet ...
(de bank is geen partij)

2 zaterdagen terug krijg ik een gewone envelop van de rechtsdeurwaarders uit Groningen
(opleidingscentrum voor psychopaten, volgens mij)

gisteren is een brief uitgegaan naar zowel de rechtsdeurwaarder als de tandarts ...
De tandarts gevraagd de geïnde bedragen terug te storten op mijn rekening
verder gemeld de zaak in handen te laten van de gerechtsdeurwaarders die hij vertrouwd.
(hij moet zelf hun werk betalen)
De deal is fair: de molest aanbrengende specialist is zelf degene die het kan opknappen.
Ik heb de specialist bedankt voor dat opknapwerk wat zich tot nu goed houd.
Ik beschouw de brug als een portaal naar de nieuwe tijd / samenleving.
Hij wordt nu en dan benut voor kauwwerk ter latere voeding van mijn lichaam.

ik heb mijn werk als liefhebberij gebezigd, ergo vraag geen vergoeding.

Heb wel gemeld dat het geheel onder toezicht staat van de heer mr HAAG Vermeulen te Utrecht bij de CRvB die integere ambtenaren beschermt op hun missie orde te scheppen op het werk. Het werk is samenleven en ook tandartsen zijn in de basis mensen die het goed voor hebben met de ander.
De ondernemer is er een als zovele anderen in de graaicultuur


je mag mijn verhaal delen , het is naturel en puur ...

S'ace
best uurder

Monday, October 3, 2011

je NEK uitsteken voor de EindRechter - de Wijze Consul

auteur hier zit in de missie "stageproces van de nieuwe Koning".
dit besef werd hem reeds in 1985 heder toen hij 2 fenominale gebeurtenissen met elkaar kon verbinden mede gegeven door enkele katalyserende ontnuchteringen op het levenspad (waarover in volgende arti-kelen transparantie zoals bevolen door het commando)

het artikel wordt geinitieerd door notabene Folkert Jensma, een vroeger hoofdredacteur van het NRC, de nuancerende journalistiek, zeg maar. Folkert legde eens (2003) de bijl aan een operationeel watergenootschap in Amsterdam dat dient als een sociale werkplaats gecombineerd aan een ingenieurssyndicaat, of iets wat er voor doorgaat, zeg maar.

 hier het artikel van Folkert 

Niemand steekt zijn nek uit voor de rechtspraak

cees de groot zegt: (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld) wat we wel eens vergeten is dat we een enorm legioen aan rechters hebben en die heten ambtenaren …
soms heten ze rijksambtenaren , die hebben een gouden randje boven hun hoofd zweven of laten weven (en daar ligt een verschil van onderscheidende importantie voor waar het de interpretatie van de client op uitspraak betreft)
een voorbeeld
een ambtenaar -Q- is geconsulteerd door de CRvB, de Raad van State voor de Ambtenaar / burgerrechter in spé.
Q heeft zich beschikbaar gesteld de opdoemende vragen te beantwoorden. Echter er werden hem geen antwoorden (meer) gesteld.
Helaas zaten er aan de partij van het collectief – de goegemeente uit enig democratisch ziftinstrument – geen relevante lieden. Een gegeven dat de ambtenaar als voerende minirechter bij de grotere rechter er toe deed besluiten het theaterstuk als een bewustzijnsoefening te bestempelen.
Toch meende de logistieke afdeling van de rechters – immers een Meervoudige Kamer – (de Rechtspraak namens Staatssecretaris en Minister van Justitie en zij namens een regering met mandaatbevoegdheden) een aangetekende brief te bezorgen bij de client. (Oogt heet netjes en is zeker correct te kwalificeren)
Maar ja, er zijn 2 doorslaggevende kenmerken naast de snuggere noties van de voerman Q:
* het briefje van de logistieke regeerafdeling bevat de titel “U I T S P R A A K” ; en dit is niet gelijk aan “Uitspraak”:
immers het is een blufwoord dat de bewuste burger en zeker ambtenaar kan begrijpen als “een poging af te haken”. Zoiets komt ook voor bij opzichtige enveloppen met het woord LOTERIJ of U HEEFT EEN PRIJS GEWONNEN.
Ergo Hoe kwalificeert u zelf dergelijke poststukken die in uw gleuf zijn doorgedrongen?
* kenmerk 2 is een simpele taalkwestie: “get.” is volgens Van Dale op te vatten in 2 geheel verschillende duidingen, nl. 1. getekend en 2. getuige
AHA Bartjes: wanneer er geen handtekening staat dan betreft het dus GETUIGE. Betekent dat de rechter getuige is geworden van het verhaal van de client. En dit betekent dat de ambtenaar/werknemer in zijn gelijk wordt gesteld. Verdere procedures in Europa of andere echelons zijn overbodig. De knikkers kunnen in het kuiltje dat tijdens het proces is ontstaan door allerlei sociale gevolgen die de hele mens mag ondervinden door “de wegkijkers”.
Al AaaF\
Tja, of het artikel door de etiquette commissie komt dat weet je nooit , er wordt immers niet over gecommuniceerd zodat je je artikel wat kunt afzwakken ofzo.
Reden te meer om het op een blog  als deze te plaatsen.

tot uw dienst, uw soldaat / wachtmeester / generaal / spion