Wednesday, February 26, 2014

bewustwordingstraject ( III )

eerder werden hier gepubliceerd
bewustwordingstraject ( I ) & ( II )
in de reeks zitten verder het genesis 1.28 artikel en een tussennotie 

algemene opmerking op de vraag
"hoe krijgt men dit allemaal bij elkaar?"

meest eenvoudige antwoord
"door het zo oordeelloos mogelijk te leven en helderheid te verschaffen"


ARTIKEL III in de serie

koppelt zich op de Wholly Science van dr Johan Oldenkamp , lijsttrekker in verkiezingen 2012
(waar auteur schepper is van een jeugdig kiessysteem dat articulatie in comunicatie bevordert)


een recente schrijven van Pateo publiceert in februari 2014, de sleutel maan(D)


De oplossing om onze moederplaneet te bevrijden van de "weeffout"- plaag is in theorie erg eenvoudig. We laten de Archons verhongeren door ze niet langer te voeden met onze negatieve levensenergie├źn. En de overige "lieden levend op weeffouten" ontnemen we gewoon al hun bezittingen en macht. Misschien dat hun geweten dan weer tot leven gewekt kan worden.
') enkele woorden gekatalyseerd naar beter te consumeren waarden Her artikel III hier behelst de notie van S' ace dat het bewustzijnstraject een middel is dat het correctieve veld heeft geactiveerd ..
Dit geschiedde op basis van SERENDIPITEIT
Ergo, er was geen vooraf gesteld doel "om een ander te bejegenen"
Hetgeen geschiedde vanaf 1999 t/m 2012 en erna was gegeven door hetgeen zich manifesteerde met alle betrokkenen, hetgeen zich brandt op slechts enkele activelingen.

Bestuur gesteld op werkgever van S' ace, hoogste rechters collectief MK CRvB en wellicht de CDK te Haarlem (voorheen minister met de notie "de tijd van wegkijken is absoluut voorbij" - 1e kwartaal 2007)

Als actievelingen bouwt de mens/burger Cees op zijn burenkracht gekoppeld op burgerkracht aanwezig bij o.a. zijn HEELmeester.
Dit is mede gegeven door de missie INTEGRAAL MANAGEMENT bij het operationele waterbedrijf anno 2001

Een wetsartikel luidt: een zich machtig ambtenaar voert kwesties die hen kruisen tot op de meet waar het leergeld zich als transmissief wisselt.


de ambtenaar in kwestie(s)


extra notie op Johans
"Wij worden juist innerlijk sterker door te leren leven zonder strijd!"

Ikzelf ent dit op het begrip SATYAGRAHA .. wat door ene Mahatma Gandhi werd gebezigd bij de beruchte/beroemde zoutmijn stakingen ...
Dit bracht mij tot de school City Montesori School in Lucknow, die mij vroeg adviseur te worden voor Wereldeenheid en Tijdeducatie
Tevens bracht ik met Arun Gandhi en Steve Engelking bezoeken aan Utrecht, Den Haag en Amsterdam alsmede de Zweeuwse Kust en Belgie rond Hemelvaarstdag 2009.NB
de begrippen gehanteerd door Pateo zijn vanzelf voor eigen rekening

preclaimer (achteraan genoteerd)
S'ace is van mening dat hij communiceert teneinde het begrip samen te waarborgen
wellicht ook in participatie samenleving (die geen dood in de pot simuleert; ergo elan vital beoogt)