Thursday, April 29, 2010

"The HUGGG"

is reeds meerdere malen afgedrukt in de media ...

Maarten van Poelgeest wethouder Groen Links én bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van de stichting Waternet kust de burgemeester die zo getergd werd door de Zuid Noord verbinding.

Tja, ik wijk hier af van de tradionele benadering omdat dit vooral mijn stijl van handelen illustreert waar mensen worden genodigd het ook eens wat anders te bekijken.

Je zou kunnen zeggen dat NZ de volgorde van het alfabet aanhoudt al is dit een soort van volksverlakkerij voor hen die beter weten ... immers Z("et") staat voor de eerste letter nl. het 0-de getal (wat ook duidt op ODE ;-)

Y is dus de 25e en laatste letter van het alfabet en ook voorlopig de laatste aflevering van de Kweak in Gee (de begeleiding van de introductie van de 9 daagse week)

En de aankondiging daar van vandaag is ook merkwaardig ... gezien de relatie met 30 april als de ambtenaren weer eens staken ... uit narigheid of narrigheid vraag ik mij dan wel af.

Grappig toch dat het woord begint met AM en B(e) ... "ik ben en wij zijn" popt er in mijn AngliKAans BEïnVLOEDDE Geest op.

De T op de 4e plek is mooi ... als je beseft dat TIJD de 4e dimensie vertegenwoordigt ... en vooral ook het mysterie.

Of Maarten en Job het mysterie tijdig weten te doorvorsen ... zal de TIJD dan ook wel leren. (wat zegt u? "de tijdgeest?" welnee, jôh, de 9e LORDener of TIME :-))

fijne beëindiging van de APRIL maand van de WIL toegewenst!
OHme S'ace

Monday, April 19, 2010

"de waakhond"

tja, onze bekende Politieke Peiler Maurice ...

roept op tot meedenken van mee en doordenkers inzake het vertrouwenssysteem:

de DEMOcratie!

Demonstreren is immers ook instructief het goede voorbeeld geven ...

en onze stichting in het operationele water heeft daar zo haar ankerpunten wegens polderkunst.

Die kunst heeft heel wat "industrieel erfgoed" op de kaart gezet teneinde het te conserveren als musea voor het nageslacht ...

En vanzelf ook voor meer en meer geëquipeerde vaklieden teneinde het onderhoud juist en tijdig te verrichten. Van belang is het om de innoverende ingenieurs te scholen op zowel samenlevings aspecten - zoals dialoog - als een scherp oog voor wat je wel en nu juist niet moet willen om te "verzinnen" en te "realiseren".

"Levenskunst = Waterkunst"

Dus als je iets hebt te melden inzake "de nieuwe democratie" meld je bij Maurice!

S'ace

Monday, April 12, 2010

commissaris provincie NH

een artikel op NRC Handelsblad geeft kennis van de kandidaat met de burgerlijke duiding Johan Remkes.

De personalia en carrière van de man zijn genoegzaam bekend en zowel genoegzaam geprezen en waar het nodig is als leerzaam aangemerkt.

Minder bekend en daarom juist extra vermeldenswaardig hier is zijn aanbeveling als (demissionair) minister van Binnenlandse Zaken

"De tijd van wegkijken is absoluut voorbij"


Aandacht behoeven hier 3 begrippen:

a) wegkijken is bedoeld als werkwoord dat elk zintuig afleidt van waar het toe dient het aan te wenden. Ergo: ook luisteren, smaken, tasten, ruiken behoren bij kijken (zien). Er bestaan geen andere mensen die de mens behoedt zijn zintuigen aan te wenden in het veld waar het voor bedoeld is.

b) absoluut is een woord dat eindigheid in zich draagt: bijv. wij spreken af dat bepalde gedragingen niet worden gehonoreerd en dan worden ze in het vervolg niet meer gehonoreerd. Het honoreren van disinformationele praktijken in misinformationele velden en sferen wordt in remedieveld afgetikt met o.a. behulp van formele toezichthouders naast all informele toezichhouders (all burgers met burgerzin). Een gegeven is dat elke door de overheid geaccepteerde ondernemenr goedgekeurd en gegarandeerd is als een actor die goed burgerschap in zich meedraagt.
(als dit al niet zo was kun je je afvragen of er een overheid is/zich weet)

3) tijd wordt vaak voorgesteld als een lineair fenomeen. Niets is minder waar: tijd is vooral een circulair fenomeen dat zich in meerdere concentrische bewegingen sluit. Dit laatste wordt bijv. gebezigd bij het voorbeeld bedrijf stichting Waternet te Amsterdam (is ook Noord Holland), een samenwerkingsorgaan van het waterschap AGV en de gemeente Amsterdam (de laatste roots van Job Cohen, die altijd absoluut een Amsterdam wil zijn)

vanuit hier wens ik Johan een goede kans toe in het proces tot installatie ... ik kan mij nauwelijks voorstellen dat er lieden zijn die menen een kans te maken naar de positie gegeven het blazoen van dhr. Remkes.

"Absolutie" verleend
Cees

Commandant Opening Bewustzijnsveld in Nederland, Europa en de wereld waar Nederland graag een impliciete rol heeft

Thursday, April 8, 2010

even in het internationale engels: Quotations

Triaka is een relatie die op worldcitizen forum regelmatig beweegt ...

hier een cover van een quotation sessie ...

Subject: QUOTATIONS

(1) "Human beings are created with Inherent, Intrinsic, Inborn, Ingrained, Innate, Instinctive, Intuitive and Inalienable Natural Rights of diverse Freewill, and until they are constitutionally balanced among all members of the one human family, there is no true Justice, Peace or Freedom."

(2) "To impose by physical force political systems on whole populations without constitutionally protecting diversity - as all governments do today - is to enslave and deprive them of their Natural Rights of Freewill."

(3) "For unity of the one human family, the Natural Rights of diverse Freewill of each member must be constitutionally protected."

(4) "No existing government on earth fully honors the Natural Rights of diverse Freewill of its population."

(5) "The world is no better than how each person is treated constitutionally."

(6) "The world has never seriously, sincerely or honestly tried out the dynamic idea of individual pre-eminence and balancing the diversity of Freewill (God created humans with diverse Freewill as well as the powers to learn from their mistakes)."

(7) "Every normal adult human being can be politically empowered equally in a society built on voluntary cooperation with a balance of naturally diverse Rights of Freewill."

(8) "As human beings freely choose to fully activate their Natural Rights of diverse Freewill, the CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY is intended to balance power equally among them."

(9) "By the highest authority of Individual endorsement, the CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY "superposes" and becomes superior to all other governmental constructs."


(10) "Under the CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY any normal adult human being in the world who regards any activity as a present or potential violation of his/her Rights (Article I) is empowered to introduce evidence that may result in the termination or neutralization of such activity (Article IV)."

(11) "The CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY offers equality in political power to each normal adult human. Compare this with democratic and representative forms of government which are highly corruptible and gross violators of the high principle of balance as they create `losers' in a majority vote."

(12) "The CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY is a voluntary agreement among all normal adult humans everywhere to cooperate in settling differences that may arise among the eleven Natural Rights of Sovereign Freewill enumerated in Article 1."

(13) "The CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY offers a world of peace and harmony, free of all `initiatory' physical force, coercion and bondage."

(14) "It is one thing to identify the naturally diverse rights of a persons Freewill (as in a `Bill of Rights') but better to explicitly protect them as provided by the CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY."

(15) "By the dictionary definition of the word `terrorize', every existing government in the world is a terrorist organization by coercing and intimidating its population for support."

(16) "It is not a question of whether human beings will evolve to a higher, more mature level of interaction, as projected by the CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY, its only a question of when."

(17) " No constitution, charter, or other governing structure is morally or ethically valid without the approval or knowing acquiescence of every normal adult human being who is able to discern right from wrong."

(18) "It is universal cosmic law that when we humans wish to improve material reality, we succeed to the extent that we intentionally focus our minds on co-creating heaven on earth."

Q ~ united diversity

SIGNATURE STATEMENT

"The world has never seriously,
sincerely or honestly tried out the dynamic idea of individual
pre-eminence and balancing free will" (God created humans with
freewill as well as the powers to learn from their mistakes, praise God).

NEW FORM OF GOVERNMENT

This is a political liberation movement from universal
government force and bondage to universal Freewill and balance,
wherein lies equal political power for all participants
everywhere for the first time!

"The same passion for principles of freedom that
ignited the American and other revolutionary fires
feeds the flames for worldwide transformation."

~ RESOLUTION for EVOLUTION ~

WHEREAS We Members of the Human Family hold these
Truths to be self-evident,
that the world is no better than how each person
is treated constitutionally,
that Individual Humans are endowed with certain Inherent,
Intrinsic, Inborn, Ingrained,
Instinctive, Intuitive and Inalienable Natural Rights of
SOVEREIGN FREEWILL, that among these are Life, Liberty and
the Pursuit of Happiness free of coercion, and
until these are balanced among all members of the one human
family, there is no true Justice, Peace or Freedom, and

WHEREAS whenever any form of government fails to uphold
these Natural Rights, it shall be peacefully transformed to
be in harmony with this Natural Law, therefore,

BE IT RESOLVED that these Natural Rights of Sovereign
Freewill shall be Empowered, Protected, Balanced and
"superposed" over all existing earthly governments
in a system of Cooperative Governance as illustrated
by the "World Cooperative"
CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY
AND SO BE IT.

If you think the whole world should hear about this new form of government, radio
spot advertising may be a good start if the funds can be raised.

In the Spirit of Aloha, Triaka-Don Smith
Triaka@webtv.net


wie in het Nederlands vertaalt kan zich melden met de oplossing ...
ook utrechtse studenten mogen zich hieraan wijden ...
zoals herman zonder twijfels meldt: dienaar ...

aan de wetenschEp ...
toY S'ace

integraal directeur stichting Waternet i.o. sedert 2001 in inter/nationale missie
met (onder)stromende partners
en Amsterdams motto:
"toon respect voor hen die werken aan de betere samenleving" (incl. positionele spelers in de markt)

Monday, April 5, 2010

herman

studium generale

of deze tube

toont ~ herman, "de stier" ~

over Quantum Physica ...

Quantum Intelligentie aka Wijsheid

Quantum Gevoel aka Intuïtie

Quantum Will aka Moed

~

Quantum TriX aka B'EA ?

;-) just hope the Gulden Rule ... Lays Itself Down

') met stier doel ik op TAURUS an ALCYONE ... als sturende pivoot ;-)

Thursday, April 1, 2010