Monday, April 12, 2010

commissaris provincie NH

een artikel op NRC Handelsblad geeft kennis van de kandidaat met de burgerlijke duiding Johan Remkes.

De personalia en carrière van de man zijn genoegzaam bekend en zowel genoegzaam geprezen en waar het nodig is als leerzaam aangemerkt.

Minder bekend en daarom juist extra vermeldenswaardig hier is zijn aanbeveling als (demissionair) minister van Binnenlandse Zaken

"De tijd van wegkijken is absoluut voorbij"


Aandacht behoeven hier 3 begrippen:

a) wegkijken is bedoeld als werkwoord dat elk zintuig afleidt van waar het toe dient het aan te wenden. Ergo: ook luisteren, smaken, tasten, ruiken behoren bij kijken (zien). Er bestaan geen andere mensen die de mens behoedt zijn zintuigen aan te wenden in het veld waar het voor bedoeld is.

b) absoluut is een woord dat eindigheid in zich draagt: bijv. wij spreken af dat bepalde gedragingen niet worden gehonoreerd en dan worden ze in het vervolg niet meer gehonoreerd. Het honoreren van disinformationele praktijken in misinformationele velden en sferen wordt in remedieveld afgetikt met o.a. behulp van formele toezichthouders naast all informele toezichhouders (all burgers met burgerzin). Een gegeven is dat elke door de overheid geaccepteerde ondernemenr goedgekeurd en gegarandeerd is als een actor die goed burgerschap in zich meedraagt.
(als dit al niet zo was kun je je afvragen of er een overheid is/zich weet)

3) tijd wordt vaak voorgesteld als een lineair fenomeen. Niets is minder waar: tijd is vooral een circulair fenomeen dat zich in meerdere concentrische bewegingen sluit. Dit laatste wordt bijv. gebezigd bij het voorbeeld bedrijf stichting Waternet te Amsterdam (is ook Noord Holland), een samenwerkingsorgaan van het waterschap AGV en de gemeente Amsterdam (de laatste roots van Job Cohen, die altijd absoluut een Amsterdam wil zijn)

vanuit hier wens ik Johan een goede kans toe in het proces tot installatie ... ik kan mij nauwelijks voorstellen dat er lieden zijn die menen een kans te maken naar de positie gegeven het blazoen van dhr. Remkes.

"Absolutie" verleend
Cees

Commandant Opening Bewustzijnsveld in Nederland, Europa en de wereld waar Nederland graag een impliciete rol heeft