Saturday, January 26, 2013

bewustwordingstrajecten overheid/politiek/bestuurder

inzake de hier op deze node geïnitieerde bewustzijnsoefeningen rijst de norm voor benoemd personeel op de eigen leergelden, die inclusief zijn opgevoerd in de wedde(s)

hier toe wordt deze node opgevoerd als slalombaan met vlaggetjes

daar werd dit voorstel ingediend


ivm bewustzijnsoefeningen die te baat worden genomen door bijv. wethouders ..

is het eerst een gegeven dat zij aan bewustwording doen (incl. af-leren)

vervolgens is de vraag wie de lering betaald ..

hierbij is volgens mijn positie richtlijn dat een wethouder tot zijn bruto maandsalaris een bedrag van dubbel die groote in een jaar moet aflossen als leergeld ..

lijkt mij een solide formule (ook toepasbaar op alle andere hier genoemde functies)disclaimer
deze blog is mogelijk gemaakt door een traject gestart in koninklijk domein
anno 26 februari 2001 , daarvoor en daarna ..
ondernemerszin is de ambtenaar niet vreemd meer (sedert de dijkdoorbraak in de WILNIS)

burgergezag

wie her-inner-t zich(T) nog ?

GEDULD IS .... een .......................................................schoone zaak

EN wie het kleine niet eert is ...  het Groote niet weert ??

of was het net vice versa? 

EN wie het kleine niet eert is ...  het Groote niet weert ??


u vraagt het eens na bij gemeente Bakkum en de KOP van Zuid?

enniewee

Folkert Jensma schrijft het pivotale momentum in Nederland Rechtstaat in column

te lezen in nrceetje van heden
De crux schijnt te initieren - voor auteurs ogen - in 2001 ..

wanneer een meervoudig medezeggenschapper gerecruteerd uit koninklijke ervaring (KLM) bewust onbekwaam tot ziekteverlof wordt gevraagd in koninklijk water ..

hmmm

de gevraagde beweegt de aanvraag tot "zorgverlof"

wat dan volgt is niet met een pen te beschijven , vandaar een toetsenbordje als mechaniekje om the medium tot message te promoveren .. (Marshall McLuhan begrepen)

de kop van zuid weet praktisch gesproken net zo veel als de top van de gemaentetafel .. in een geduldig leerproces ...

Zorgeloos Geluisterd naar de Mongolen van Geronimo ...

die het zee geruisch vertaalden naar licht in de zee ..

(scenario vraagt om verfilming)

Neederland 2013

roept om een jaartje zonder strandhuisjes en vrij voor tenten ..
(besluit stagiaire water als blijk van cum laude in de missie)

uw recensent


ref.
een bewustzijnsoefening aan het strand blijkt

een bewustwordingsslag in heel het land 

(en Vlaanderen begrijpt het??)