Saturday, January 26, 2013

bewustwordingstrajecten overheid/politiek/bestuurder

inzake de hier op deze node geïnitieerde bewustzijnsoefeningen rijst de norm voor benoemd personeel op de eigen leergelden, die inclusief zijn opgevoerd in de wedde(s)

hier toe wordt deze node opgevoerd als slalombaan met vlaggetjes

daar werd dit voorstel ingediend


ivm bewustzijnsoefeningen die te baat worden genomen door bijv. wethouders ..

is het eerst een gegeven dat zij aan bewustwording doen (incl. af-leren)

vervolgens is de vraag wie de lering betaald ..

hierbij is volgens mijn positie richtlijn dat een wethouder tot zijn bruto maandsalaris een bedrag van dubbel die groote in een jaar moet aflossen als leergeld ..

lijkt mij een solide formule (ook toepasbaar op alle andere hier genoemde functies)disclaimer
deze blog is mogelijk gemaakt door een traject gestart in koninklijk domein
anno 26 februari 2001 , daarvoor en daarna ..
ondernemerszin is de ambtenaar niet vreemd meer (sedert de dijkdoorbraak in de WILNIS)