Monday, December 9, 2013

bewustwordingstraject ( II )

"de aap uit de mouw laten komen"

is een ondernemers zinnige sleutel wanneer het ergens om gaat ...

wanneer de genoot in handel en wandel zich verzaakt te vertonen dan gaat de kapitalisatie gewoon door ...

zo is de wet regulerend op de merites zonder al te veel lieden kans te geven ook nog eens mee te doen in het hoofdproces ..

[ men is wel bekend met de kantlijn cultuur ? ]


Wordt een agressieve daad gesteld dan is dit per definitie een uitnodiging tot kalm blijven op de zetel van de gezaghebber, ook wel de hoofdpiloot op de queeste.


  1. eerst tonen we geduld en geven signaal af
  2. dan toont zich de primus interparis (maakt van een dubbeltje een olifant ? oh ja, een verwarring van 2 bekende parabels: draait een kapitaal goed om als een dubbeltje & maakt van muis een olifant)
  3. dan gaat de tikker lopen met 3 slagen voor de boeg
  4. de eerste tikker geeft gelegenheid zich er met dubbele bar (vervreemd kapitaal) bij te schikken inclusief de participerende lering
  5. dit gaat in 5 maanden met tussentijdse groeistuipjes van 4% per naamd
  6. de tweede tikker is wederom een verdubbeling: 4x bar met de groeistuipjes aangelegd ter maning
  7. de derde tikker geeft 8 maal bar aan .. (worden wij wakker?)
  8. de vierde tikker is aangemerkt als "om niet", gratis en voor niets kunt u tot bedoeld vertoon komen met de ander .. als teamwork notie, en voor de verspreiding rondom soortgenoten in vergelijkende situaties - lees B&W teams
  9. ach ja, de laatste periode van 5 maanden is eveneens een dubbeling echter met volgend aanbod op 10:
  10. u kunt de som van fases 1 2 3 voldoen dan wel de parerende fase 4: hiermee is u een vrije keuze aangeboden

dit namens uw genoot en overheidsmanager operationeel water sedert 2001 gegeven de gedane offerandes


navragen gelieve te doen bij dagelijks bestuur Stichting Waternet, zetel van de stagiaire van 2001 - 2013


naast deze client zijn er nog 2 clienten bemiddeld door de vigerende BM, zijnde een deurwaardersbedrijf en haar onverhoeds aangenomen client "de tandarts"e.e.a. met behulp van de collega's te Overijssel & Amsterdam gegeven de code integere dienstverlening

Saturday, September 21, 2013

participatie is in het nederlands "deelneming"

het nieuwe nedergedaalde goddelijke wezen predikt de "participatiemaatschappij"

ik hoorde het begrip eerder in bijv. 2007 van dhr Abraham de Kruyff - ida innovatie - o.a. in sferen als CHE politics en Mens en Spirit alsmede wereldfederalisten bond

natuurlijk is -wordt !?- iedereen betrokken bij elke doorleefde verandering / benadering

daarvoor heten wij een volk , "the Dutch"

geldt er nog wel een volk? vroeg de Argentijnse gemaalin zich in den beginne af toen bleek dat de handelsnatie zich afrekent in contanten of boekhoudkundig gestaafde posten?

Wat is er veranderd?


als vrijgesteld ambtenaar voor het element water en communicatie kwam ik zo in het veld van de controversioneel denkende en visioenen ziende Hugh Schonfield

mensen die daar het fijne van willen onderzoeken kunnen zich tot mij wenden

cees at attent-qi punt nederland


een Engelse benadering zoals ingezet door mijn gesprekspartner, Stephen Engelking :

THE SERVANT NATION REBORN

The Servant Nation idea as expressed originally in the Mondcivitan Republic was the creation of a nation to serve mankind with no territory of its own, thus having no self interest. Hugh Schonfield was instrumental in its establishment.

The basic idea was to build local communities rather like amongst the Jews in diaspora in the past. Hugh Schonfield himself was a Jew who had embraced Jesus as the Messiah based on decades of research into Judeo-Christian history. He based his idea on his view that the true Messianic ideal was that Israel, opened to all, would become the Servant of Mankind. The Mondcivitan Republic (or Commonwealth of World Citizens as it was originally called) was also influenced by the then upcoming World Citizen movement around Gary Davis and others.
Whilst this idea is in many ways compatible to the Servant Nation concept, many did not understand the subtle yet important difference which is contained in a Nation or people set apart to the service of mankind. This is the only way to provide the world as a whole with a soul, badly lacking in present power politics. The Mondcivitan is a political translation of the role of Jesus as Messiah rather than a religious view of him, and whist its citizens would be World Citizens, their approach would be that of a minority nation rather than a majority rule. To understand the thinking behind Schonfield's idea, it is essential to read thePolitics of God as well as By What Authority?.

The early Servant Nation movement under the name of the Mondcivitan Republic was also joined by the International Arbitration League which had been founded back in the late 19th Century by the Nobel Peace Prize winner Sir William Randal Cremer. The League felt the emphasis on mediation and arbitration rather than by war and violence meant that the League could integrate its activities into the Republic. Mondcivitans were not permitted to take part in war or any action which would inhibit their impartiality.

It should be emphasized that the Servant Nation idea is certainly universalistic and not restricted to Judeo-Christian culture. The binding idea is that god (which is left to your understanding) has a unique plan for mankind which man has yet to understand and fulfill, the Hebrew people having been trained and developed throughout their history to further that plan (thus leading to the notion of the Universal Renewed Israel). It is about the spirit of service rather than power in the sense of “Not by might nor by power but by my Spirit saith the Lord” (Zechariah 4:6). This idea revives the ancient idea of Messianism, giving it a modern perspective.
The Republic was initially very successful but things changed a lot in the world after 1952 when it was formally constituted. After the Second World War there was more interest in finding ways which would help ensure that it could not happen again. Since then, the Superpowers, the auspice of terrorism and the economic influence on world politics has meant that such things as mediation might have seemed to have lost their attraction and relevance.
The Republic dwindled to a handful of people and its constitution was finally suspended, the responsibility finally being given over to the Schonfield Trust until such a time that a new people would arise who would re-interpret the idea for their age. Recently there has been a growing interest in the idea again and perhaps that time is coming upon us. At the moment we are just a handful of people who want to explore if and how this can be done. We want to avoid the mistakes made before where the Republic may have been too formal a "nation" - though not a nation state.

John Lennon who had been influenced by Schonfield's ideas was well on the way to getting a grass roots movement going through his music (the song Imagine is inspired by this idea). As we know, he was unfortunately assassinated.
In the present state of the world, plagued with corruption, financial scandals, etc., the challenge for us now is to find a way to realize the idea of a Servant Nation without all the trappings of bureaucracy. For this purpose, we are in the process of creating a Round Table of those who would like to be instrumental in the rebirth of a Nation of Service. This round table should be open to all who feel they can learn more about the beginnings and rationale of a Servant Nation and contribute towards making it happen in reality based on the original principles:

No-one is an Enemy
No-one is a Foreigner
Service to All
Complete Impartiality
Work for Peace
True Democracy
Equity and Justice

Through mediation, service and being an example to others.

Monday, April 29, 2013

bridgen met gogme - HELD RING II

[ voor de oude JERÔME een tweede column ]


[ later invullen ]

reminders
kansrijke steekwoorden (als voortuurkader)
aanslagen
regenten
kristallesatiepunt
verweesden

waarborg
stabiliteit
fluïder
slotzinnen


bridgen met gogme - HELD RING

[ in de serie: SPORT; na het biljarten, het edele bridgespel ]

Een mede-stichter van een courant overleed (is toch verleden tijd?)

hij schreef meer dan 50 jaar columns ik het - mede hier lokaal - gelezen nuance blaadje met gevoel voor respect - het NRC Handelsblad ; volks 't NRC'tje; thans ook NRC next.

De Krant (courant) van heden meld dit met een kop-tekst

op de porté(r) - via de re-porté(r)

(ik moet hier nog wat over mij-meren voor de pointe op te pakken)

reminders
kansrijke steekwoorden (als voortuurkader)
handel
courant
drijfveer
taal
chaos

symptoom
"onzindelijk denken"

Saturday, February 16, 2013

biljarten met gogme


als signaal naar Theodoor'

een ontnuchterende nar in Otterdamn ...

ergens bij Jericho en een ESch'een

en

een biljarttafel zonder Amerikaanse Gaten ...
aan het plafond

;-))

CREDITS
het artikel is van NRC Handelsblad - februari 2013

understatement SAMSOM (dodelijk bij rookverboden)
"bezig zijn met iets dat groter is dan wijzelf ..."
is allang bevestigd bij operationeel water 
Hoofd en Onderbuikstad in Noord Holland:

"ik ben wel sociaal maar niet intelligent - AD Kruize Waternet"

"Afspraak is Afspraak - AD Faber DWR 1999"

beiden toen reeds op de hoogte van wat doordrinkt tot de shag

en de Disselbloem tover eenvousdig tot disTellbloem??
(Willem Tell)Imagine ... John Lennon

E C K A R T
EN DE SCH(ILDKL)IER

Saturday, January 26, 2013

bewustwordingstrajecten overheid/politiek/bestuurder

inzake de hier op deze node geïnitieerde bewustzijnsoefeningen rijst de norm voor benoemd personeel op de eigen leergelden, die inclusief zijn opgevoerd in de wedde(s)

hier toe wordt deze node opgevoerd als slalombaan met vlaggetjes

daar werd dit voorstel ingediend


ivm bewustzijnsoefeningen die te baat worden genomen door bijv. wethouders ..

is het eerst een gegeven dat zij aan bewustwording doen (incl. af-leren)

vervolgens is de vraag wie de lering betaald ..

hierbij is volgens mijn positie richtlijn dat een wethouder tot zijn bruto maandsalaris een bedrag van dubbel die groote in een jaar moet aflossen als leergeld ..

lijkt mij een solide formule (ook toepasbaar op alle andere hier genoemde functies)disclaimer
deze blog is mogelijk gemaakt door een traject gestart in koninklijk domein
anno 26 februari 2001 , daarvoor en daarna ..
ondernemerszin is de ambtenaar niet vreemd meer (sedert de dijkdoorbraak in de WILNIS)

burgergezag

wie her-inner-t zich(T) nog ?

GEDULD IS .... een .......................................................schoone zaak

EN wie het kleine niet eert is ...  het Groote niet weert ??

of was het net vice versa? 

EN wie het kleine niet eert is ...  het Groote niet weert ??


u vraagt het eens na bij gemeente Bakkum en de KOP van Zuid?

enniewee

Folkert Jensma schrijft het pivotale momentum in Nederland Rechtstaat in column

te lezen in nrceetje van heden
De crux schijnt te initieren - voor auteurs ogen - in 2001 ..

wanneer een meervoudig medezeggenschapper gerecruteerd uit koninklijke ervaring (KLM) bewust onbekwaam tot ziekteverlof wordt gevraagd in koninklijk water ..

hmmm

de gevraagde beweegt de aanvraag tot "zorgverlof"

wat dan volgt is niet met een pen te beschijven , vandaar een toetsenbordje als mechaniekje om the medium tot message te promoveren .. (Marshall McLuhan begrepen)

de kop van zuid weet praktisch gesproken net zo veel als de top van de gemaentetafel .. in een geduldig leerproces ...

Zorgeloos Geluisterd naar de Mongolen van Geronimo ...

die het zee geruisch vertaalden naar licht in de zee ..

(scenario vraagt om verfilming)

Neederland 2013

roept om een jaartje zonder strandhuisjes en vrij voor tenten ..
(besluit stagiaire water als blijk van cum laude in de missie)

uw recensent


ref.
een bewustzijnsoefening aan het strand blijkt

een bewustwordingsslag in heel het land 

(en Vlaanderen begrijpt het??)