Monday, February 28, 2011

telepathieingaande op een notie van Cosmic History Chronicle"Er is ook een receptie van telepathische golven van de tijd elk punt van het verleden, heden en toekomst. Dit is altijd beschikbaar; dit is waarom wij spreken van de geestelijke lagen. Alle gedachten of mentale constructies die ooit hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden zijn even verspreid over het universum te creëren lagen van het denken in golven. De mentale lagen kunnen worden beschouwd als voorraden van telepathische gedachten golven gegenereerd uit verschillende punten in de ruimte. Deze gedachtengolven hebben een gemeenschappelijke resonantiefrequentie en dus een zelf-pak in verschillende mentale lagen. "

Deze mentale lagen worden beschreven door verschillende kunstenaars en architecten, zelfs enkele die misschien als sjamaaninzicht worden geraadpleegd over toekomstige verschijnselen in de tijd-cycli als aanwijzingen ontsluiting van menselijke frustraties in de betere toebemeten prestaties.

Voorbeelden hiervan zijn Spiral Dynamics en SD integrale als ook "SD integraal semantico".
Welke drie-eenheid is een zuiver geheel cyclus in "de boom" en inde drie partners in de trialoog, de ol 'dialoog. Hmmm ... waarom is dat - de dialoog is als twee voorwerpen die zelf kijken ... de trialoog is 2 partners in een dialoog die willen krijgen over een contextgegeven inhoud: dus het wereldbeeld onderworpen door de 2 maakt deel uit van hun in te stellen focus: Ze zijn samen (met zijn 3'en verondersteld) in een trialoog.


Dan is de triologue is ongeveer 3 objecten als 3 enkelen aan een tafel die wordt verondersteld het over een context met inhoud te hebben daar in het midden van de tetralogue (of hebben we liever de term quadralogue)?

Op deze wijze is ook de Maslow "Piramide" is een mentale laag in kaart brengen.
Die de laatste tijd is verschoven tot een beter paradigma: de "noodigm" en die plaatsheeft in de "Wohlsam Breathed Perception". Dat moet een beschrijving weergeven die het begrip semantico nader doet beleven.

"voorraden van telepathische gedachten golven gegenereerd uit verschillende punten in de ruimte" leveren "lattisch" geschakeerde pointers als pijlen op nuttige bogen.

Thursday, February 24, 2011

"BINDEN is BOEIEND"

Lezer, en ook U medelezer,

tot mijn opluchting gaan commerciele bedrijven steeds meer doen om een boeiende taak te creëren voor hun medewerkers ...

zo hier een automatiserings en informatica bedrijf waar je ook een test kunt doen

het nieuwe werken in de nieuwe cultuur van de nieuwe samenleving met ...

een andere wijze om mensen te boeien tot samenleving

Historisch knooppunt in deze ontwikkeling is de manifestatie van een hoofdstedelijke ambtenaar die meedoet aan het symposium "naar een economie waar iedereen telt" met als subtitel "small is beautiful". Dit werd georganiseerd door het tijdschrift ODE met enige bestuurders als niet nader te eren stuwadoors (open en daarom vrije oorspronkelijke deuren").

Kortgezegd: de notie "Generation Binding" wordt opgenomen in de eindverklaring op 2 december 2000.

En daarmee is de Bindingskracht tussen mensen met het vrij uitwisselbare betalingsmiddel Bevestigd door de onderstroombeweging die het grote geld meer wenst te laten stromen bij alle mensen die betrokken zijn in samenleving.

Hoe het nu zit met de mega boven Ruttenorm verdieners, is nogthans de vraag.

Binden wordt net zo trendy als ontbinden - let maar op!

;-) S'ace

walk YO'UR talk

Steve Beckow has called for a "Worldwide March for Millions" and is asking that people get together and show their support for it.


Aan mijn directieleden en bestuurscollega's bij de stichting Waternet beveel ik de grondhoudingen aan die in het Engels worden opgesteld aan alle mensen op de wereld die voorzien zijn van zuiver en zuiverend water in hun zelve.


Hier is die site , die coöperatief telkens wordt aangescherpt waar het er beter en overdrachtelijker van wordt sociocratisch gewogen door mensen.


Mensen die interesse hebben voor de parallelle beweging met de leider van de nieuwe cultuur binnen de stichting kunnen vrijelijk kijken in de keuken van een nieuwe organisatie van tijd en van de kalender via de kweakwalktalk.


Als dienstverlening naar alle Nederlands sprekenden hier een (machine) vertaling van het Beckow initiatief samen op te lopen in een mars:Elke het zijn is een goddelijke en eeuwige ziel levend in een tijdelijk lichaam. Elke zijn was in leven vóór geboorte en zal na dood leven. 
Elke ziel gaat in het fysieke leven voor ervaring en onderwijs binnen, dat het, in de loop van vele levens, zijn ware identiteit als fragment van Goddelijk kan leren. 
Het leven zelf is een constant proces van geestelijke evolutie en unfoldment, dat op vrije keus wordt gebaseerd, die verdergaat tot wanneer wij onze ware aard en terugkeer aan Goddelijk realiseren waaruit wij kwamen. 
Geen ziel gaat het leven in om een andere, behalve door keus te dienen, maar zijn eigen doel en dat van Goddelijk te dienen waaruit het kwam. 
Al leven wordt geregeerd door natuurlijke en universele wetten die voorafgaan en belangrijker dan de wetten van het mensdom zijn. Deze wetten, zoals de wet van karma, de wet van aantrekkelijkheid, en de wet van vrij zullen, door God aan ordebestaan verordend en bijstaan elke persoon om het doel van het leven te bereiken. 
Geen overheid kan of zou moeten overleven die zijn bestaan uit de afgedwongen voorlegging van zijn mensen afleidt of die zijn mensen hun fundamentele rechten en vrijheden ontzegt. 
Het leven is een beweging van één bestaan aan een andere, in gevariëerde trefpunten door het heelal en in andere heelal en afmetingen van bestaan. Wij zijn niet alleen in het heelal maar delen het met andere beschavingen, de meesten van hen vredelievend, veel waarvan geavanceerder zijn dan wij zijn, wat van wie met onze ogen en wat kunnen worden gezien waarvan niet kan. 
Het bewijsmateriaal van onze vijf betekenissen – de 5 erkende zintuigen - is niet de definitieve leidende figuur van bestaan. De mensen zijn geestelijke evenals fysieke entiteiten en de geestelijke kant van het leven overtreft fysiek. De god is een Geest en de definitieve toetssteen van de Waarheid van de God is niet fysiek maar spiritual. De waarheid moet binnenkomend worden gevonden. 
De god is één en, wegens dit, zijn de zielen één. Zij vormen een eenheid. Zij moeten in vrede en harmonie samen in een „gemeenschappelijke eenheid“ of gemeenschap leven. Het gebruik van kracht om zakenlooppas strijdig te regelen met natuurlijke wet. Elke persoon zou het recht moeten hebben zijn of haar eigen zaken zonder kracht te leiden, zolang zijn of haar keuzen een andere niet berokkenen. 
Geen persoon zal in huwelijk tegen zijn of haar wil worden gedwongen. Geen vrouw zal worden gedwongen om of niet te dragen draagt kinderen, tegen haar zal. Geen persoon zal worden gedwongen om greepstandpunten of niet in te nemen of in een manier tegendeel aan zijn of haar keus te aanbidden. Niets essentieel voor bestaan zal van een andere worden ingehouden als het binnen de communautaire bevoegdheid is te geven.
Elke persoon zal de capaciteit te denken, behouden te spreken, en handeling aangezien zij kiezen, zolang zij een andere niet berokkenen. Elke persoon heeft het recht het onderwijs en de carrière van hun keus zonder interferentie te verkiezen te bestuderen en uit te oefenen, op voorwaarde dat zij een andere niet berokkenen. 
Niemand heeft het recht een andere te doden. Niemand heeft het recht van een andere te stelen. Niemand heeft het recht op een andere in elk geval te dwingen. 
Om het even welke overheid die zijn burgers berokkent, hen van hun bezit of rechten zonder hun toestemming, berooft of aanvallende oorlog op zijn buren, geen kwestie maakt hoe het de situatie verkeerd voorstelt, heeft zijn legitimiteit verloren. Geen overheid kan zonder de toestemming van zijn mensen regeren. Alle overheden worden belast met het zien aan het welzijn van hun burgers. Om het even welke overheid die zijn burgers om aan zijn eigen welzijn dwingt te zien zonder het aanwezig zijn bij theirs heeft zijn legitimiteit verloren. 
De mannen en de vrouwen horen om te leven het vervullende leven, vrij van behoefte, waar zij dit wensen en in de omstandigheden hebben gewenst die zij, op voorwaarde dat hun keuzen een andere niet berokkenen en menselijk haalbaar zijn. 
De kinderen horen om het leven onder de charitatieve bescherming van allen te leven, vrij van benutting, met onbelemmerde toegang tot de levensbehoeften, het onderwijs, en de gezondheidszorg. 
Alle vormen van benutting, onderdrukking, en vervolging lopen tegenovergesteld aan universele en natuurlijke wet. Alle meningsverschillen moeten vriendschappelijk worden opgelost. 
Om het even welke menselijke wet die tegenovergesteld aan natuurlijke en universele wet loopt is ongeldig en zou niet moeten overleven. De bepaling of de handhaving van menselijke wet die tegenovergesteld aan natuurlijke en universele wet loopt brengen gevolgen aan die niet, in dit leven of een andere kunnen zijn ontsnapt. Terwijl men aan tijdelijke rechtvaardigheid kan ontsnappen, ontsnapt men aan geen goddelijke rechtvaardigheid. 
Alle resultaten zijn aan de grotere glorie van God en aan God wij zoeken de vervulling van onze behoeften en voor liefde, vrede, en wijsheid. 
Laat het zo zijn. 
Aum/Amen ')
') Amen betekent vanuit het latijn "ik geloof" ;
voeg er aan toe ""... in een betere wereld en een betere mensheid"


Taalverbeteringen kunnen worden ingediend - en zullen en passant worden aangebracht.


ToY S'ace

Wednesday, February 23, 2011

WA maximaal HELPEN?

Wij weten allemaal wie WA is en wat zijn taak is en wat zijn missie wordt?
Tevens weten wij dat hij geleid wordt en is in het thema Water inclusief de Olympische  Gedachte(?)

ACTUEEL is reeds enkele jaren de vraag of de Waterschappen wel kunnen blijven voortbestaan in een soort van eigen staat - de Waterstaat.

Immers deze gebiedsgewijze werkkringen werden van oorsprong uit ingesteld door de samenwerkende burgers die de polder met elkaar bouwden en bemaalden met hun gemalen (windgedreven pompen). En door de tijd heen werden de kringen opgenomen in grotere verbanden zoals hoogheemraadschap en waterschap.

Als een verslag van de huidige situatie geldt deze notie - waar opvalt dat er nimmer een heus onderschreven verhaal is afgegeven - ergo het blijft glibberen en hannesen met de bestuurders en hun maten ...


Vanuit mijn onafhankelijke en buitengewone positie mag uw recensent hier tevens de notie onderaan de Impressie weergeven met een appèl naar een andere wijze van keuzes maken en de pointe van deze tijdgeest om die zo spoedig mogelijk te activeren met als NOODKREET "de redding van het land en haar volk met thema WELZIJN en WELBEVINDEN" (borging voor later WELVAART)

Zie hoe de notie weergeeft hoe CDA en VVD (2 regeringspartners) terugkomen van eerder en naar mijn inzicht wijzer beraad vanwege de eerdere noties uit de praktijk van de "te autonome gezwellen".
Tja, als onderdeel van dit gezwel voell ik mij wel eens "ONWEL".

De "WELL" is de "BRON", de bron van leven ... ook het vruchtwater ... waar alles perfect werd geregeld (maar door wie, ei-gen-lijk)

WEL (ref. Mijnheer van Dale)
I
0.1 het goed of wat goed is of gaat
1.1 het wel en wee: iemands omstandigheden; zijn wederwaardigheden
II
0.1 bron
0.2 welput
0.3 gewone waterstand onder de grond

~~~

en dan krijg je GeenStijl artikel uit het volk zoals een melding over afschaffing vd verkiezing

~~~

ergo wederom een rondje rond de kerk of kermis of de woonwijk ?

~~~

het kan en moet anders ... én het kan anders ...

anekdote
zo liet gisteren een schaker bij mij op de club ons een snufje van een zgn. APPLET ervaren ...
hij hield zijn telefoon bij de muziek en het apparaat wist nummer en artist te herkennen en weer te geven.
Dat kan allemaal tegenwoordig ...
En we wisten dit ook al een tijdje terug dat het electrische vermogen van de wereld dit samen met magnetisme mogelijk maakt - zelfs op het kleinste afgesloten kamertje lukt het doorgaans wel en "swell".

Dus zullen wij Willem Alexander allemaal helpen aan een betere invulling en mentaliteit bij de Waterschappers en vooral hun bestuurders?

Een NOODzaak die mij recent trof is de aannemelijke bevinding van een nijvere water en dijken wetenschapper uit Den Haag, die in 22 jaar studie de werkelijke reden van dijkdoorbraken in 1953 en recent in Wilnis heeft doorgrond. Willen de heren van het waterschap en de Unie het weten? Wie reageert door met de expert en mij als bewustzijns-expert (google "WUPED Cees") een gesprek met de WaterPrins te voeren?
Tevens is er een technologische oplossing bedacht en toe te passen bij besliskundig heerschap of beter argumentatie en overtuiging.

Zullen we gelijk de toekomstige Provinciale Statenverkiezing voorbereiden met een gedegen kiessysteem dat ook landelijk in te voeren is? Zullen we deze periode verkorten tot 2 jaar en zo de Vernieuwing een werkelijke kans geven?

Dank voor uw aandacht,
Cees de Groot

Publicatie wordt door mij geenthousiasmeert ... op de wijze die men verkiest


} het is van wezenlijk belang mede in het kader van het bewustzijnsveld { 


MISSIE VOLK: Plaats de Waterschappen onder de Provincie
wanneer blijkt dat de democratische orde daar -stelselmatig kundig- wordt gefrustreerd
(tevens de oorspronkelijke missie van de regeringspartijen <= wil van het volk?)


En ik ken -overigens- iemand die het onderstreepte aantoont op het moment dat dit door de ordebewakers wordt gevorderdFriday, February 18, 2011

In de ban van het DRIJFZAND (1/...)

1/... is de duiding dat hier een feuilleton aanvangt ...

Wat is het geval? Ik kwam in contact met een nijvere ambtenaar die al jaren op wachtgeld zit en zijn liefde voor het vak nimmer opgaf. Sterker nog zijn fasci-natie voor een onopgelost probleem bleef hem kriebelen tot beter inzicht ... ter glorie van natie en haar volk en ver daar buiten ...

Ach, ja - dit is nog vaag en zo start elk boek nl. om verder te lezen en geboeit te blijven ...

Aldus geef ik een mail af die zojuist aan 2 heren en 1 dame werden afgegeven , hier anoniem gesteld ...

Beste  X en geachte Y van het CDAppèl,

het is waar dat ik bij de adressen bekend ben als pionier sedert 1e kwartaal 2001.

raadpleeg de WIKI op de duiding van dat type ondernemer "in het onbekende" (synchroon aan oorzaak van dijk-breking). U kunt dan een "blessing" waarnemen in de laatste zin: "Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving."

En dit is van toepassing voor zowel dhr. B als dhr. de Groot (was er ooit eerder een adviseur voor 2 miljard mensen tevens integraal directeur i.o.?)

AHA - de toevoeging io. is mede van toepassing: waar vele lieden op school academische titels kunnen vergaren is dit bijv. niet nodig voor een kennelijk intellectueel die bij een management assessmment 2 10'en haalt voor de academische testen. Betekent direct dat die mens heel goed communiceert met alle lagen van de bevolking.

Ergo: 2 termen komen samen "allle lagen" en het begrip "integraal" , dus ook de afkorting i.o.

http://www.globalgeniusvoter.com/images/io-tabel-SDi.jpg


Dat kan nieuw zijn voor de betreffende adressanten hier ... edoch weer niet voor heren als Clinton, Obama en Herman Wijffels ...

Mensen die iedere dag open staan om te leren door te luisteren naar sprekers ...
En die luister een plek kunnen geven in hun lich(t)aam(beeld).

Taal is rijk en ik voeg een ervaring / titel aan mijn repertoire toe in het beeld dat beide luisteraars kunnen verweven in alles wat zij reeds wisten:
Voorzitter Werkgroep NéAndersThalers van het Nederlandse Chaosforum
en via hen deelnemr en spreker bij de ECCON (zie ECCON 2002 Abstracts)
(european chaos & complexity organization network ; echt internationaal en wetenscheppelijk)

Uiteraard behoef ik mijzelf niet nader op te poetsen ...
laat het wel helder zjn onder ons dat dhr. C.J. de Groot geen Klokkenluider is omdat dit begrip geen vat kan hebben op meervoudige medezeggenschappers en bestuursleden van de NVM- Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (Polaire Leest voor de directie-Smit ter borging van gezamelijke kwaliteit en verantwoording "vooraf").

Nuchter gezegd: goede wijn behoeft geen krans en zeker ook geen wachtgeld om de spanningen in het gezinsleven "samen te verlichten".

Samen verlichten geschiedt bij Waternet via de aanwending aan de werknemers in de Stiner spreuk: "iedereen heeft een zoektocht naar het ware, het schoone en het goede"
Welke en passant wordt geïnterpreteerd door bestuurders (directie) en hun eigenaarssectie - het bestuur (DB-leden) naar:
"iedereen heeft een (UIT)VINDING naar het ware, het schoone en het JUISTE"
en door mij als pionier en adviseur van levensgemeenschappen naar:
"iedereen heeft een BOODSCHAP naar het ware, het schoone en het VERENIGENDE"

daar wil ik het bij laten ...

Overigens acht ik dit stukje gepassioneerd schrijven geschik voor mijn blog ...
http://integralewatervrede.blogspot.com/
waar ik het geredigeerd op uw adressen vrijelijk en (te) verantwoord(en) nederzet ...

ik dank u voor de aandacht en groet u met goede hoop ...
Cees J. de Groot

Appèl Gevende in Aanwezigheid van Geest

Sunday, February 13, 2011

Leiders of Leyders ?

notie is dat het oude woord Leyden alsmede Leyder de Ley-lijn articuleert ...

Wat is een Leylijn?

(en welk artikel was van uw gade op het eerste gezicht? Vertel het schroomloos?)

anyway ...

Business Minded Nederland heeft daarop een ant(i)woord gevonden met dit beeld ...


Dit laat leesbaar een slogan zien die ik met mijn collega's van directioneel Waternet alsmede de bestuursdienst van Amsterdam onderschrijf. En Waternet is een proefstation van de KP ter stage voor een taak die hem wacht met zijn echtgemaal (typische waterstaat-duiding).

Tevens duidt dit op een ontwerptafel die recent publiek werd gemaakt en onmiddellijk werd omgetoverd tot een commercieel instrument voor wie het zich veroorloofde ( SBI ? ), in afgestemde vorm met de oorspronkelijke intellectuele bron.

Vanzelf is dit ook eigendom van het koninkrijk der Nederlanden en zelfs promotie materiaal voor komende omslagen in het menselijke netwerk, weefwerk in samenwerking hebbende ... met wie zich daartoe vrij en verantwoordelijk meegeeft.

Dat knikkers ook rollen naar hen die het werk verzetten behoeft geen nader bet'oog.
Een meededeling aan collega's in het bestuurlijk overleg van over te maken gelden.

;-)

Saturday, February 12, 2011

Lange Telling Eenheid 002 - Zegel 2 Toon 2


het is vandaag the day after the day before
11 2 11
rode magnetische krokodil
in de zogeheten LangeTelling van de Maya Kalender
e
n
Egypte Veranderde Van Regime
doordat Studenten het Signaal gave

21 jaar nadat de Klerk
Nelson Mandela de Vrijheid gaf
in Zuid Afrika

IS ER AL EEN SIGNAAL AF TE GEVEN

en ZO JA

AAN WIE

??

de clip is de eerste van een serie
die ik opdraag aan Eckart J. Wintzen
en
de Heren die mijn persoonlijke missie
Glans Geven

Roelof Kruize en Wim Faber
van de
Amsterdamse
stichting
Waternet

Chap~eau
S'ace ~ Kin220 in de genoemde Kalender
Ca = 2e Toon
(zie http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/index.php)
KIN002 is Ca Ik
Ik staat voor Wind
Zegel voor Communicatie ~ Spirit ~ Adem(haling)

Friday, February 11, 2011

11 II 11 Mandela leads Mubarak


"Genuine Democracy"

betekent

"Echte Democratie"

en dat is niet 1 kruisje zetten ...
het is wat anders dan dat ...

maar wat?

we kunnen zeggen wat het niet is ...
  • populariteit
  • comfortering
  • babbel-alonië
  • ... } vult u aan? {
kunnen wij ook articuleren wat het wel is?
  • samen
  • harmonieus
  • anders beter met behoud van het oergevoel
  • ... } vult u aan {
~~~ water
~~~ golflengtes
~~~ kleuren
$$$ ?
€€€ ?
@@@ ~ slingerapen

Monday, February 7, 2011

het proces ivm de 4e in de trias politicas

Een heuse thriller om de macht en de bijl aan de wortel van iets dat rechtsstaat heet ...
(met 2 ss'en van de "semantische spiegeleieren")


een nrc commentaar roept lezers en burgers op - so why not snapshot ...
Het is me niet helemaal duidelijk waarom de uitlatingen (ik zou bijna zeggen verwerpelijke uitlatingen) van de advocaat zo weinig tegengas krijgen. Maar ik denk dat het te maken heeft met de onschendbaarheid die hoort bij de spelers van het rechtsspel. Johan Huizinga schrijft er in Homo ludens (1938) over: “Elke rechtsplaats is een echte temenos, een gewijde plaats, die uit de gewone wereld is uitgesneden, afgebakend. [...] Het is een echte tovercirkel, een speelruimte waarbinnen tijdelijk het gewone rangverschil tussen mensen is opgeheven. Men is er tijdelijk onschendbaar.” De rechters treden “uit het ‘gewone leven’, eer zij het recht spreken. Zij hullen zich in de toga, of wel zij zetten een pruik op.”

Een gewijde plaats is ook de plek van het individu dat alleen wordt geplaatst door de overheid aka overhead ("we kunnen het niet - meer - aan! HELP")

Het individu is los van de overhead en heeft zowaar diverse diensten aangeboden in overdrachtelijke sessies met formeel ingehuurd personeel, Wat blijkt: degene die zich houdt aan het devies integer te zijn wordt gevraagd een keertje weg te kijken. twee keertjes en vervolgens ook een derde om het voortaan nooit meer aan de orde te hebben als integer argument het niet te doen (dat niet aanwezig zijn in die ene missie).

Tja, ambtenaren die het beter weten dan een verdwaalde politieke bestuurder - waar komt het voor? of waar kmt het niet meer voor? waar zal het nooit meer voorkomen onder het motto eenmaal en nooit weder?

Gegeven is dat meesters in de rechten bij de Centrale Raad voor Beroep hun titel verplicht zijn te voeren.

Crux?

Verplicht?

Dat is een psychologische werking van de minister, de regering en de koninklijke macht die heerst in de Hoge Raad - van oudsher of overervende vanuit enig gemoed (ook gevest?).

"Gemoed of Gevest" is als "Gemoed of Moed"
en moed is precies hetzelfde als burgermoed - thema in de laatste kerstrede appèl gevend aan het volk - aan iedere mens incl. rechers die in eerste instantie mensen / wezens zijn zonder behoefte aan een titel. Slechts een illustratie van een beaald certifikaar of een oorkonde. Opsmuk is niet de krans ten behoeve aan nobel volk.

En iedereen in Nederland is vrij zijn haar te blonderen of te permanenten ...

Niet vrij is degene die een zwarte toga behoeft ...

ToY, S'ace aka Cees de Groot in 3D

n.b. de 4e is altijd degene met de open mind - de verbindende man in alle feitelijke oprispingen

Thursday, February 3, 2011

"een sociale relatie succesvol gerealiseerd"

is het briljante idee van sociale netwerken om vrienden te maken ...

je kunt dan in 1 keer al je vrienden van een bericht voorzien ...
of je kunt het als een apartheidssysteem benutten wat ook een selectiemechanisme voorstelt ...

hoe begin je ; je kruis individuele hokjes aan als : ja , die wel
(en wie niet daar gaat je vraag dan niet over - dus geen discrimi-natie ;-) happy

of je begint met alle hokjes te vippen en er selectief enkele uit te vippen of ontvippen
(je ontvipt op positieve wijze omdat je hen niet lastig valt met deze algemene vraag)

ergo: beider aanpak is juist ...
daar is geen speld tussen te krijgen.

Echter was de context vastgesteld waar je nu met elkaar sociaal in netwerkte?

Of is dat in het virtuele vertrouwensveld aangenomen als kenbaar aan beide zijden?

hmmm, virtueel?

Zeg maar gewoon vertrouwensveld omdat het tevens een intuïtieveld is vol verkeer.

Zegt Marco, uit ervaring sprekende in een context voorzien van g/een paradigma:

"Ze zeggen niet voor niets"
In de ene helft van ons leven offeren we ons leven op om geld te verdienen. In de andere helft offeren we ons geld op om weer gezond te worden

In samengestelde werkelijkheid zeggen ze het due "voor niets"; het was een gratis bekentenisvol en betekenisloze zin die zichzelf vooral overbodig maakte door de woorden : Ze Niet en NIETS - in een korte samenstelling van woorden.

Niets geschreven is dan ook niets gelezen ...; het verdreef de tijd enigszins "als een meisje loos"

toY S'ace

Wednesday, February 2, 2011

Liefhebbers en Vrijwilligers

"Hoe je van het een op het ander komt en beter gaat zien door oefening"

dat kent u wel?

zo overkomt dat mijzelf diir eerst eens te scheiden profit en non-profit sector
heb je dan alles te pakken?
nee , je mist nog een groep ... immers non-profit is ee term die om en nabij het 0 punt opereert via allelei kunstgrepen het zo te illustreren voor het publiek.

Ergo, de groep die wij missen is de nega-profit sector waar nega het woord negatief inleidt ...
en we houden van positieve begrippen vandaar, nega-profit, dan lijkt het ook nog wat.

En dan is de oefening ingeleid, mede met resp. de heeren Cohen en Zalm in hun functies bij de uitspraken en verhoren die introduceren de Amateurs en de Falende Professionals (FaPros?).

Wat voor sectoren scharen zich daar mede?

Professionals (nu Duurzame prfessionals geheten of DuPros).
Vrijwilligers (sociale sector en zorgsector, alsmede horeca/kantines? schoonmaakdiensten?)
Liefhebbers
Junioren / Stagiares / Trainees / Tutors / Gezellen
Veteranen
Adspiranten - zie hier de wiki
Oudevandagen / Bejaarden / Hoog-bejaarden
etc.

Er is een heus verschil tussen vrijwilligers en liefhebbers te maken wanneer wij het begrip BESTUURDER gaan onderbrengen bij een van de genoemde groepen te begrijpen medelanders.

Een professional als de heer op Financiën (onze Pietje Bel?) wil werken aan de beterende samenleving en zijn handen uit de (CDA-)mouwen steken. Mediatechnisch doet hij het zeker niet onverdienstelijk.
Echter is hij een professional? Nee, dat is wel dhr. G. Zalm, die is professional bij een bankbedrijf net als recent de heren Bos en Balkenende bij accountant-bureaus (allen 750K/jaar?). Of zij met elkaar relaties en netwerken bewerken zal nu net de bedoeling zijn van de allocerende commerciele bedrijven in de profit-sector.

Pietje Bel is net als raadsleden en wethouders en burgemeesters in te delen bij de LIEFHEBBERS; ergo zij hebben de burger lief, hun virtuele medemens ter land, ter zee en in de lucht. En tegenwoordig ook op hun netwerken zoals de sociale netwerken.

En ik hoop dat Pietje Bel zich staande en drijvende houdt op de woelige baren.
Dan gloort er na de missie wellicht net zo een professionele baan als voor de heren, die het volk zo gemoedelijk kunnen toelachen.

"Boontje komt om zijn Loontje"

toY, S'ace