Friday, February 18, 2011

In de ban van het DRIJFZAND (1/...)

1/... is de duiding dat hier een feuilleton aanvangt ...

Wat is het geval? Ik kwam in contact met een nijvere ambtenaar die al jaren op wachtgeld zit en zijn liefde voor het vak nimmer opgaf. Sterker nog zijn fasci-natie voor een onopgelost probleem bleef hem kriebelen tot beter inzicht ... ter glorie van natie en haar volk en ver daar buiten ...

Ach, ja - dit is nog vaag en zo start elk boek nl. om verder te lezen en geboeit te blijven ...

Aldus geef ik een mail af die zojuist aan 2 heren en 1 dame werden afgegeven , hier anoniem gesteld ...

Beste  X en geachte Y van het CDAppèl,

het is waar dat ik bij de adressen bekend ben als pionier sedert 1e kwartaal 2001.

raadpleeg de WIKI op de duiding van dat type ondernemer "in het onbekende" (synchroon aan oorzaak van dijk-breking). U kunt dan een "blessing" waarnemen in de laatste zin: "Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving."

En dit is van toepassing voor zowel dhr. B als dhr. de Groot (was er ooit eerder een adviseur voor 2 miljard mensen tevens integraal directeur i.o.?)

AHA - de toevoeging io. is mede van toepassing: waar vele lieden op school academische titels kunnen vergaren is dit bijv. niet nodig voor een kennelijk intellectueel die bij een management assessmment 2 10'en haalt voor de academische testen. Betekent direct dat die mens heel goed communiceert met alle lagen van de bevolking.

Ergo: 2 termen komen samen "allle lagen" en het begrip "integraal" , dus ook de afkorting i.o.

http://www.globalgeniusvoter.com/images/io-tabel-SDi.jpg


Dat kan nieuw zijn voor de betreffende adressanten hier ... edoch weer niet voor heren als Clinton, Obama en Herman Wijffels ...

Mensen die iedere dag open staan om te leren door te luisteren naar sprekers ...
En die luister een plek kunnen geven in hun lich(t)aam(beeld).

Taal is rijk en ik voeg een ervaring / titel aan mijn repertoire toe in het beeld dat beide luisteraars kunnen verweven in alles wat zij reeds wisten:
Voorzitter Werkgroep NéAndersThalers van het Nederlandse Chaosforum
en via hen deelnemr en spreker bij de ECCON (zie ECCON 2002 Abstracts)
(european chaos & complexity organization network ; echt internationaal en wetenscheppelijk)

Uiteraard behoef ik mijzelf niet nader op te poetsen ...
laat het wel helder zjn onder ons dat dhr. C.J. de Groot geen Klokkenluider is omdat dit begrip geen vat kan hebben op meervoudige medezeggenschappers en bestuursleden van de NVM- Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (Polaire Leest voor de directie-Smit ter borging van gezamelijke kwaliteit en verantwoording "vooraf").

Nuchter gezegd: goede wijn behoeft geen krans en zeker ook geen wachtgeld om de spanningen in het gezinsleven "samen te verlichten".

Samen verlichten geschiedt bij Waternet via de aanwending aan de werknemers in de Stiner spreuk: "iedereen heeft een zoektocht naar het ware, het schoone en het goede"
Welke en passant wordt geïnterpreteerd door bestuurders (directie) en hun eigenaarssectie - het bestuur (DB-leden) naar:
"iedereen heeft een (UIT)VINDING naar het ware, het schoone en het JUISTE"
en door mij als pionier en adviseur van levensgemeenschappen naar:
"iedereen heeft een BOODSCHAP naar het ware, het schoone en het VERENIGENDE"

daar wil ik het bij laten ...

Overigens acht ik dit stukje gepassioneerd schrijven geschik voor mijn blog ...
http://integralewatervrede.blogspot.com/
waar ik het geredigeerd op uw adressen vrijelijk en (te) verantwoord(en) nederzet ...

ik dank u voor de aandacht en groet u met goede hoop ...
Cees J. de Groot

Appèl Gevende in Aanwezigheid van Geest