Wednesday, February 23, 2011

WA maximaal HELPEN?

Wij weten allemaal wie WA is en wat zijn taak is en wat zijn missie wordt?
Tevens weten wij dat hij geleid wordt en is in het thema Water inclusief de Olympische  Gedachte(?)

ACTUEEL is reeds enkele jaren de vraag of de Waterschappen wel kunnen blijven voortbestaan in een soort van eigen staat - de Waterstaat.

Immers deze gebiedsgewijze werkkringen werden van oorsprong uit ingesteld door de samenwerkende burgers die de polder met elkaar bouwden en bemaalden met hun gemalen (windgedreven pompen). En door de tijd heen werden de kringen opgenomen in grotere verbanden zoals hoogheemraadschap en waterschap.

Als een verslag van de huidige situatie geldt deze notie - waar opvalt dat er nimmer een heus onderschreven verhaal is afgegeven - ergo het blijft glibberen en hannesen met de bestuurders en hun maten ...


Vanuit mijn onafhankelijke en buitengewone positie mag uw recensent hier tevens de notie onderaan de Impressie weergeven met een appèl naar een andere wijze van keuzes maken en de pointe van deze tijdgeest om die zo spoedig mogelijk te activeren met als NOODKREET "de redding van het land en haar volk met thema WELZIJN en WELBEVINDEN" (borging voor later WELVAART)

Zie hoe de notie weergeeft hoe CDA en VVD (2 regeringspartners) terugkomen van eerder en naar mijn inzicht wijzer beraad vanwege de eerdere noties uit de praktijk van de "te autonome gezwellen".
Tja, als onderdeel van dit gezwel voell ik mij wel eens "ONWEL".

De "WELL" is de "BRON", de bron van leven ... ook het vruchtwater ... waar alles perfect werd geregeld (maar door wie, ei-gen-lijk)

WEL (ref. Mijnheer van Dale)
I
0.1 het goed of wat goed is of gaat
1.1 het wel en wee: iemands omstandigheden; zijn wederwaardigheden
II
0.1 bron
0.2 welput
0.3 gewone waterstand onder de grond

~~~

en dan krijg je GeenStijl artikel uit het volk zoals een melding over afschaffing vd verkiezing

~~~

ergo wederom een rondje rond de kerk of kermis of de woonwijk ?

~~~

het kan en moet anders ... én het kan anders ...

anekdote
zo liet gisteren een schaker bij mij op de club ons een snufje van een zgn. APPLET ervaren ...
hij hield zijn telefoon bij de muziek en het apparaat wist nummer en artist te herkennen en weer te geven.
Dat kan allemaal tegenwoordig ...
En we wisten dit ook al een tijdje terug dat het electrische vermogen van de wereld dit samen met magnetisme mogelijk maakt - zelfs op het kleinste afgesloten kamertje lukt het doorgaans wel en "swell".

Dus zullen wij Willem Alexander allemaal helpen aan een betere invulling en mentaliteit bij de Waterschappers en vooral hun bestuurders?

Een NOODzaak die mij recent trof is de aannemelijke bevinding van een nijvere water en dijken wetenschapper uit Den Haag, die in 22 jaar studie de werkelijke reden van dijkdoorbraken in 1953 en recent in Wilnis heeft doorgrond. Willen de heren van het waterschap en de Unie het weten? Wie reageert door met de expert en mij als bewustzijns-expert (google "WUPED Cees") een gesprek met de WaterPrins te voeren?
Tevens is er een technologische oplossing bedacht en toe te passen bij besliskundig heerschap of beter argumentatie en overtuiging.

Zullen we gelijk de toekomstige Provinciale Statenverkiezing voorbereiden met een gedegen kiessysteem dat ook landelijk in te voeren is? Zullen we deze periode verkorten tot 2 jaar en zo de Vernieuwing een werkelijke kans geven?

Dank voor uw aandacht,
Cees de Groot

Publicatie wordt door mij geenthousiasmeert ... op de wijze die men verkiest


} het is van wezenlijk belang mede in het kader van het bewustzijnsveld { 


MISSIE VOLK: Plaats de Waterschappen onder de Provincie
wanneer blijkt dat de democratische orde daar -stelselmatig kundig- wordt gefrustreerd
(tevens de oorspronkelijke missie van de regeringspartijen <= wil van het volk?)


En ik ken -overigens- iemand die het onderstreepte aantoont op het moment dat dit door de ordebewakers wordt gevorderd