Thursday, February 24, 2011

walk YO'UR talk

Steve Beckow has called for a "Worldwide March for Millions" and is asking that people get together and show their support for it.


Aan mijn directieleden en bestuurscollega's bij de stichting Waternet beveel ik de grondhoudingen aan die in het Engels worden opgesteld aan alle mensen op de wereld die voorzien zijn van zuiver en zuiverend water in hun zelve.


Hier is die site , die coöperatief telkens wordt aangescherpt waar het er beter en overdrachtelijker van wordt sociocratisch gewogen door mensen.


Mensen die interesse hebben voor de parallelle beweging met de leider van de nieuwe cultuur binnen de stichting kunnen vrijelijk kijken in de keuken van een nieuwe organisatie van tijd en van de kalender via de kweakwalktalk.


Als dienstverlening naar alle Nederlands sprekenden hier een (machine) vertaling van het Beckow initiatief samen op te lopen in een mars:Elke het zijn is een goddelijke en eeuwige ziel levend in een tijdelijk lichaam. Elke zijn was in leven vóór geboorte en zal na dood leven. 
Elke ziel gaat in het fysieke leven voor ervaring en onderwijs binnen, dat het, in de loop van vele levens, zijn ware identiteit als fragment van Goddelijk kan leren. 
Het leven zelf is een constant proces van geestelijke evolutie en unfoldment, dat op vrije keus wordt gebaseerd, die verdergaat tot wanneer wij onze ware aard en terugkeer aan Goddelijk realiseren waaruit wij kwamen. 
Geen ziel gaat het leven in om een andere, behalve door keus te dienen, maar zijn eigen doel en dat van Goddelijk te dienen waaruit het kwam. 
Al leven wordt geregeerd door natuurlijke en universele wetten die voorafgaan en belangrijker dan de wetten van het mensdom zijn. Deze wetten, zoals de wet van karma, de wet van aantrekkelijkheid, en de wet van vrij zullen, door God aan ordebestaan verordend en bijstaan elke persoon om het doel van het leven te bereiken. 
Geen overheid kan of zou moeten overleven die zijn bestaan uit de afgedwongen voorlegging van zijn mensen afleidt of die zijn mensen hun fundamentele rechten en vrijheden ontzegt. 
Het leven is een beweging van één bestaan aan een andere, in gevariëerde trefpunten door het heelal en in andere heelal en afmetingen van bestaan. Wij zijn niet alleen in het heelal maar delen het met andere beschavingen, de meesten van hen vredelievend, veel waarvan geavanceerder zijn dan wij zijn, wat van wie met onze ogen en wat kunnen worden gezien waarvan niet kan. 
Het bewijsmateriaal van onze vijf betekenissen – de 5 erkende zintuigen - is niet de definitieve leidende figuur van bestaan. De mensen zijn geestelijke evenals fysieke entiteiten en de geestelijke kant van het leven overtreft fysiek. De god is een Geest en de definitieve toetssteen van de Waarheid van de God is niet fysiek maar spiritual. De waarheid moet binnenkomend worden gevonden. 
De god is één en, wegens dit, zijn de zielen één. Zij vormen een eenheid. Zij moeten in vrede en harmonie samen in een „gemeenschappelijke eenheid“ of gemeenschap leven. Het gebruik van kracht om zakenlooppas strijdig te regelen met natuurlijke wet. Elke persoon zou het recht moeten hebben zijn of haar eigen zaken zonder kracht te leiden, zolang zijn of haar keuzen een andere niet berokkenen. 
Geen persoon zal in huwelijk tegen zijn of haar wil worden gedwongen. Geen vrouw zal worden gedwongen om of niet te dragen draagt kinderen, tegen haar zal. Geen persoon zal worden gedwongen om greepstandpunten of niet in te nemen of in een manier tegendeel aan zijn of haar keus te aanbidden. Niets essentieel voor bestaan zal van een andere worden ingehouden als het binnen de communautaire bevoegdheid is te geven.
Elke persoon zal de capaciteit te denken, behouden te spreken, en handeling aangezien zij kiezen, zolang zij een andere niet berokkenen. Elke persoon heeft het recht het onderwijs en de carrière van hun keus zonder interferentie te verkiezen te bestuderen en uit te oefenen, op voorwaarde dat zij een andere niet berokkenen. 
Niemand heeft het recht een andere te doden. Niemand heeft het recht van een andere te stelen. Niemand heeft het recht op een andere in elk geval te dwingen. 
Om het even welke overheid die zijn burgers berokkent, hen van hun bezit of rechten zonder hun toestemming, berooft of aanvallende oorlog op zijn buren, geen kwestie maakt hoe het de situatie verkeerd voorstelt, heeft zijn legitimiteit verloren. Geen overheid kan zonder de toestemming van zijn mensen regeren. Alle overheden worden belast met het zien aan het welzijn van hun burgers. Om het even welke overheid die zijn burgers om aan zijn eigen welzijn dwingt te zien zonder het aanwezig zijn bij theirs heeft zijn legitimiteit verloren. 
De mannen en de vrouwen horen om te leven het vervullende leven, vrij van behoefte, waar zij dit wensen en in de omstandigheden hebben gewenst die zij, op voorwaarde dat hun keuzen een andere niet berokkenen en menselijk haalbaar zijn. 
De kinderen horen om het leven onder de charitatieve bescherming van allen te leven, vrij van benutting, met onbelemmerde toegang tot de levensbehoeften, het onderwijs, en de gezondheidszorg. 
Alle vormen van benutting, onderdrukking, en vervolging lopen tegenovergesteld aan universele en natuurlijke wet. Alle meningsverschillen moeten vriendschappelijk worden opgelost. 
Om het even welke menselijke wet die tegenovergesteld aan natuurlijke en universele wet loopt is ongeldig en zou niet moeten overleven. De bepaling of de handhaving van menselijke wet die tegenovergesteld aan natuurlijke en universele wet loopt brengen gevolgen aan die niet, in dit leven of een andere kunnen zijn ontsnapt. Terwijl men aan tijdelijke rechtvaardigheid kan ontsnappen, ontsnapt men aan geen goddelijke rechtvaardigheid. 
Alle resultaten zijn aan de grotere glorie van God en aan God wij zoeken de vervulling van onze behoeften en voor liefde, vrede, en wijsheid. 
Laat het zo zijn. 
Aum/Amen ')
') Amen betekent vanuit het latijn "ik geloof" ;
voeg er aan toe ""... in een betere wereld en een betere mensheid"


Taalverbeteringen kunnen worden ingediend - en zullen en passant worden aangebracht.


ToY S'ace