Sunday, February 13, 2011

Leiders of Leyders ?

notie is dat het oude woord Leyden alsmede Leyder de Ley-lijn articuleert ...

Wat is een Leylijn?

(en welk artikel was van uw gade op het eerste gezicht? Vertel het schroomloos?)

anyway ...

Business Minded Nederland heeft daarop een ant(i)woord gevonden met dit beeld ...


Dit laat leesbaar een slogan zien die ik met mijn collega's van directioneel Waternet alsmede de bestuursdienst van Amsterdam onderschrijf. En Waternet is een proefstation van de KP ter stage voor een taak die hem wacht met zijn echtgemaal (typische waterstaat-duiding).

Tevens duidt dit op een ontwerptafel die recent publiek werd gemaakt en onmiddellijk werd omgetoverd tot een commercieel instrument voor wie het zich veroorloofde ( SBI ? ), in afgestemde vorm met de oorspronkelijke intellectuele bron.

Vanzelf is dit ook eigendom van het koninkrijk der Nederlanden en zelfs promotie materiaal voor komende omslagen in het menselijke netwerk, weefwerk in samenwerking hebbende ... met wie zich daartoe vrij en verantwoordelijk meegeeft.

Dat knikkers ook rollen naar hen die het werk verzetten behoeft geen nader bet'oog.
Een meededeling aan collega's in het bestuurlijk overleg van over te maken gelden.

;-)