Monday, February 28, 2011

telepathieingaande op een notie van Cosmic History Chronicle"Er is ook een receptie van telepathische golven van de tijd elk punt van het verleden, heden en toekomst. Dit is altijd beschikbaar; dit is waarom wij spreken van de geestelijke lagen. Alle gedachten of mentale constructies die ooit hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden zijn even verspreid over het universum te creëren lagen van het denken in golven. De mentale lagen kunnen worden beschouwd als voorraden van telepathische gedachten golven gegenereerd uit verschillende punten in de ruimte. Deze gedachtengolven hebben een gemeenschappelijke resonantiefrequentie en dus een zelf-pak in verschillende mentale lagen. "

Deze mentale lagen worden beschreven door verschillende kunstenaars en architecten, zelfs enkele die misschien als sjamaaninzicht worden geraadpleegd over toekomstige verschijnselen in de tijd-cycli als aanwijzingen ontsluiting van menselijke frustraties in de betere toebemeten prestaties.

Voorbeelden hiervan zijn Spiral Dynamics en SD integrale als ook "SD integraal semantico".
Welke drie-eenheid is een zuiver geheel cyclus in "de boom" en inde drie partners in de trialoog, de ol 'dialoog. Hmmm ... waarom is dat - de dialoog is als twee voorwerpen die zelf kijken ... de trialoog is 2 partners in een dialoog die willen krijgen over een contextgegeven inhoud: dus het wereldbeeld onderworpen door de 2 maakt deel uit van hun in te stellen focus: Ze zijn samen (met zijn 3'en verondersteld) in een trialoog.


Dan is de triologue is ongeveer 3 objecten als 3 enkelen aan een tafel die wordt verondersteld het over een context met inhoud te hebben daar in het midden van de tetralogue (of hebben we liever de term quadralogue)?

Op deze wijze is ook de Maslow "Piramide" is een mentale laag in kaart brengen.
Die de laatste tijd is verschoven tot een beter paradigma: de "noodigm" en die plaatsheeft in de "Wohlsam Breathed Perception". Dat moet een beschrijving weergeven die het begrip semantico nader doet beleven.

"voorraden van telepathische gedachten golven gegenereerd uit verschillende punten in de ruimte" leveren "lattisch" geschakeerde pointers als pijlen op nuttige bogen.