Saturday, December 19, 2009

NZ als 270 graden rotatie tunnel }~VISIE~{

tja de tunnel visie van A'dam staat op de helling ...

hoewel het voor de economische parameters geweldig is dat er zoveel fout gaat ...
want het is goed voor de bruto omzet ... een belangRIJKE flow voor wie er in zit.

en als je er in zit dan ben je professioneel bezig ...
zoals wethouders van de stad die zich bij contract laten adviseren voo run politieke invloed die veelal tot ebje beperkt blijft ... Economie begeeft zich op afstand van de mensCH ... niet van de burger die er plezier aan beleeft; en de andere burger bestaat niet op een enkele uitzonderring nagelaten ...

Marc ChaVanNes schrijft inzake de NZ tunnel hier:

en ik dien mij als vertegenwoordiger van Midden en Hoog Kader kwetsbaar op te stellen , naar een te huldigen credo van zijne eminentie Job C. - een ferme kaerel die zo zijn mannetjes en vrouwtjes beheert gelijk zijn oogappel te RotjeKnor.

Beiden hebben met hun commissaris te doen.

Even wat schrijven inzake het koninklijk gerelateerde waterwerk ...
(ik verwacht hier vanwege de democratische orde geen weerwerk al is het zeker op prijs te stellen zodat ik mij nog puntiger en meelerende uitdruk met u - ergo gaarne geen achterafgepoets , toch?)

in 2001 werd bij de stichting operationeel waterwerk inzake ondergrondse buizen (riool-lering) het project bestelbiljetten de grond in geboord door ambitieuze burgers die zich lenen aan ambtelijke functies zoal in sectorieel hoofdman en directioneel a'damse bluf.

nu is aan zo een project niet direct af te lezen waar het omgaat, vandaar hier wat linguistisch vermogen aangelgd: taalwerk , zonder dictee en elite neiging van de kant van de auteur - bekend met het rattenverhaal van ene Schrijvers.

Dus waar gaat zo een project dan om: een kwaliteitssyteem opleveren en integreren in de bedrijfsvoering zodat stelposten nauwkeurig worden geadministreerd en bewaakt door de aangestelde specialist. Nauwkeurig verhoudt zich op die manier van de bedoeling bedrijven met de hoog geuitte kwaliteitsdrang van zorgvuldigheid. Volledigheid met betrekking tot aanwenden van de vakbekwame aanwendingen van Ingenieurs en andere Vak-disciplines zoals daar zijn in het Informatieve Veld (ook de Ondernemingsraad en het georganiseerd overleg met vakbonzen).

Vreemd is het dan dat een project (BBJ) dat rijp is voor installatie de nek om wordt gedraaid met een opzichtige manoeuvre van een der directieleden tevens kandidaat AD. Tja, even iemand een douw geven en een ander een promotie en je hebt de tweespalt zichtbaar op tafel gelegd en "je bent een toffe kaerel" want je hebt LEF.

Ergo, het stelwerk is de crux waar de ongeplande stelposten heftig inhappen op het budget van ... jawel ... de hoofdstedelijke burger die het allemaal moet opbrengen - wat opbrengen? de riante salarissen van hen die uren schrijven ... en hun werk niet bepaald aankunnen - ergo amateurisme ten top onder degenen die zich professionaal (bijgestaan door samenlevingsplijtend juristisch woordengoocheld volk) als onaanraakbaren (engels: untouchables <= mob) laten bijstaan (corrigeren zou het moeten zijn).

De rechtbank laat weten dat zij geen taak heeft in het criminele circuit - wat communiceert de Raad : ergo haar woordvoerders/ meester / magistraten / ministerieel gremium?

Communiceren is niet per sé te volgen door hetgeen staat genoteerd ... en gaat veel dieper dan dat ...

En uh ... wat zegt Wouter B. : "het volk moet niet zeuren, zij hebben de beste regering die ze kunnen hebben ... want anders zaten wij hier niet ..."

kijk, dat is goed te volgen ...

thX

oh ja ... Wouter heeft gelijk dat je wel moet kunnen zwemmen - en we gaan niet meer vragen naar het zwemdiploma van een DiepZeeDuiker - zo vragen wij ook geen check op lieden die een WC binnen gaan om zich met een vel papier te verschoonen.


Tja, dat laatste kan wederom een reden zijn het volk niet te confronteren met de nuance die ook zij verdient ... immers er is niet dat beter communicert dan het Water Closet ... top product van ... Nederland.

U kunt vanzelf ook hier uw opbouwwerk in woorden gestalte geven ...

toY Cees

en de latere +/P'LUS

zondag 20 december 2009, 00:11 uur

ik zag dat u mijn aandrage heeft geplaatst hetgeen mij aanmoedigt ook dit met u et all te delen:

de deelgenoot van de vakbond voor (be?)middelbaar en hoger personeel van het hoofdstedelike gremium heeft gemeld dat er sprake is van een “ordinaire” machtstrijd sedert de millenium wissel kort na het akkoord inzake ethisch handelen …

dit wordt in woordelijke termen gecommuniceerd met protocollen (begrijpt iedereen wat dit is?) met de spreuk “pesten op het werk” (begrijpt iedereen op elk niv’eau wat bedoeld wordt met de combinatie protocol en het credo)

ergo was de combinatie van het een en het ander wel getoetst op bruikbaarheid?

wie was hier de toezichthouder ?

ah … U zegt de OR – de ondernemingsraad?

Tja, U kunt wel eens gelijk hebben want de OR is hoger dan de directie …; edoch … is daar ook maar 1 iemand die dit nog begrijpt?

ach ja, de uiteindelijke poortwachters bij de lokale rechtbank , zegt U?

of haar toezichthouder te Ut’recht?

tja … Maxima heeft wel een beetje gelijk als zij het Nederlands gaat waarderen tijdens het Leren ~ terecht dat zij vervroegd is gepromoVeerd tot het Nederlanderschap – op heet dit -scheppend vermogen in de lijn van JPB’s VOC-menTalitijd?

sorry voor de bewust aangebr8e woordspelingen – die illustreren vooral het gladde TaalSpel … met NUance …

toY S’ace


ohm'dat alle goeie dingen in 3'en gaan ... naar een natuurlijk inzichT ...

zondag 20 december 2009, 00:25 uur

nog even een toevoeging vanwege de act’ualitijd ;-)

“politiek persoonlijk maken” meldt een brievenschrijven op de pagina Brieven van het actuele nummer …

volgens mij is dit altijd al het geval geweest dat het politieke gremium persoonlijke aansprakelijkheid kent …

edoch het ken ook een soort van “blessing” indien bijv. een wethouder tegelijkertijd een akkoord tekent met de stichting waar hij bestuurder “wordt” …

die blessing houdt concreet in dat je wordt “afgezogen” door juridisch psychologisch toe/af-leidende diensten aan “de elite” … én ik kan u verzekeren dat het royale gremium zich daar niet van bedient.

Referentie?

De edele Dame I. von Lippe-Biesterfeld , als het haar ook belieft dat ik haar enigzins bejegen als “de verlosster” ; immers zij is bekend van het NatuurCollege … en relateert zich aan de weledele heer H. Wijffels bekend met de geboorte van het huidige JPB IV

Overigens fijne ZonneWende, Kerst en JaarWissel!
S’ace

inteGraal directeur i.o. st. W. te A.
wachtmeester van het opperbevel
soldaat van het overnemende bevel

ns'GravenHagen te KopenHagen

nu de klimaattop is beëindigd vanwege het over de hele wereld verspreid doorgaan ervan ... een korte notie op een nrc-blog

vreemd dat n geniaal idee geen weerklank vind in KopenHagen als pilootstad van ns'GravenHagen ;-)

wat is dat geniale idee, dan?

verander de duur van 1 week tot 9 ipv 7 dagen ...

(even alle bezwaren vanwege veranderpijn wegdenkende, nuchter en dus ontnuchterende)

levert dit op dat wij het economische jaar kunnen afsluiten in een tijdlus van slechts 39 weken ipv 52 en dat scheelt meteen een kwart; en zelfs meer dan 30% vanuit het nieuwe frequentiegebied van 3 kweken per maan (13 manen per jaar)

dat u, of -sympathieker gesteld- , de klimaatspecialist hier nog niet aan had gedacht is ... omdat hij zich in een tunnelvisie bevind / bevond indien hij zich dit ter harte neemt ...

maar dat wisten de specialisten op dat gebied ook al veel eerder dat dit soort complexen de specialisten parten speelt vanwege "egomaniakale overlustige syndrômen" ... die veelal te overwinnen zijn.

so far ... groet cees,

adviseur wereldeenheid en vredeseducatie
tevens planetair gids op de overlevingsspiraal
(en vanzelf HM's wachtmeester en KP's souldaat)

Thursday, December 10, 2009

de ziekgolf van ome roelof en wim(pie)

tja , je neigt tot een gezellige onderhoudend titel die lezers lokt met jou eens wat te zien onder leiding van Marc de journalist die ook wel eens in Groningen (gaat boven alles) universitait begeleidt ...

bljkt overigens "Marc" opeens een internist te zijn: Michiel van Agtmael, internist-infectioloog (sorry Marc ... mijn excuses!)

beste Marc, beste lezer van Marc, beste ver~tegen-woordigers van beiden aan een tafel, een ronde, ovalen of vierkante/gehoekte tafel,

het volgende voor wat het betreft de golf ...

stel je bent een golf-surfer ... wat wil je dan ... een golfje of de hoogst golf binnen een tijdsmarge die jouw geduld verdraagt ... wat doe je dan ... je neemt het golfje of je pakt de grotere golf die je - qualitate qua - immer uitdaagt tot "prikkeling" ...

nuchter gesteld: je neemt de grotere golf ...

en die gaat nu eenmaal niet over de griepgolf of de kritiekgolf of samengenomen de ziekgolf ...

economisch paradigma aangesneden: de ziekgolf : ergo ... beste mensen "wij moeten elkaar zieken" teneinde de economie voor de 111 mille + gaande te houden ... want zeg nou zelf je krijgt minder dan dat je verdient door te zieken ... dat is werkelijk ongehoort volgens het gremium onder leiding van dhr mr H.A.A.G. Vermeulen en de geachte heer is te bevrijden van het democratisch toegevoegde Heerschap dat hem ont-schept (lees ondermijt, lees gijzelt, lees ... - wat u vind). En dit is niet persoonlijk want de geachte gegijzelde Heer maakt zich sterk voor Integere Bejegening van HoofdStedelijk Ambtelijk Gezag!

Ahum ... wie wil dit weten , geacht Hoofdstedelijk Ambtsdrager en zoals ik recent vernomen heb Amateur voor wt betreft Noord-zuidelijke Communicatie voor waar hte fysieke verplaatsingen betreft ... ERGO: er zijn ook andere dan fysieke verplaatsingen dan Fysieke in een Vertrouwens - en en passant Koninklijke - sfeer: WELKE (SOAP of No-SOAP of S*Opera ?)

Wij van het volk stemmen elkaar indfividuaal af op het Ene Lied.

Accepteert U (turn?) deze overweging in aanbieding?

Is het een idee om dit wereldwijd op de 18e december helder te hebben?

Dank Marc, voor deze M'ark ;-)

S'ace a Base Toch?


Roelof is mijn collega de Algemene Directeur die zich een 9 jarige termijn veroorlooft om zich direct te uiten ... voor waar het publieke directheid sommeert - direct is hetzelfde als onmiddellijk ... een babelonisch woord dat immers ook bemiddelijkheid vordert op het moment suprème ... (al hebben Heren ook wel gedudl vanwege leerparadigma's aangehecht aan elke amateur - zoals ook hen die zich professionaal laten uitbetalen door "de amateurs vsn Job Cohen", excl. vanzelf de ondernemende ambtenaren die hun vakverstaan en die door sommige verwoordigers worden behartigt)

H.A.A.G is mijn man ! recht door zee en soms vanwege verzuim linksom toch zeker recht'som (hoe rijk is onze taal, voor wie het verstaat! Koning te Rijk!)

Ohme S'ace

in voor directheid en recht doorzee vaardigheid

Wednesday, December 9, 2009

the 27 powers aligned

in the array for 27 daya a day we have actually 27 spices of interest ... 20 of them are singular however also entangable in the serial teamwork at charge in a mission ...; 7 of them are twins - 6 double egged and 1 single egged ... as human twins show up in formations ...

the twenty aligned in formations of 4 (5 lines):

birth spirit abundance flowering

life-force death accomplishment elegance

universal-water heart magic free-will

space timelessness vision intelligence

navigation endlessness self-generation universal-fire

~~~

then the seven are doubles - the last one 1 egg doubled:

unify - endure

polarize - dedicate

activate - dissolve

define - perfect

empower - pulse

organize - harmonize

channel - channel


then they all bow at 28 which is the zero mirror - synchronizing uneven accounts

that is all at a linguistical dialectic approach ...

lets merge into the fusing unity ...
S"ace

Thursday, December 3, 2009

integrale mededeling van de Ad Hoc Commissie

aan alle lezers van deze blog

recent werd door een rechtbank te Nederland verklaard dat alle berichten op Internet als openbare informatie wordt aangemerkt.

Hiermee beoogt de rechter dat er voorzichtig moet worden omgegaan met persoonsgegevens en met zogeheten aantijgingen aan bepaalde personen met bijv. functies en openbare posities.

Tegelijkertijd telt het algemene principe dat het volk de waarheid mag kunnen kennen en dat openbaarheid aan wat er in openbare bedrijven gebeurd ook aan de werkgever - het brede publiek - bekend mag zijn , eventueel ter dialoog ter bijsturing. Dat laatste proces is ingeschaald in allerlei voorschriften en procedures die mensen een deel van het te doene werk leveren en vanzelf een gepast inkomen.

Tja, het is allemaal prettig geregeld zo, en iedereen krijgt de specialisatie opleiding die hij of zij behoeft ter uitvoering van het detailgebied dat begrepen kan worden.

Hoe zit het met de onderlinge verbanden? Waar worden die aldoende ter harte genomen?

"Aldoende" dat is een vlucht die is opgestegen op een moment met een bestemming.

Met een cockpit-crew, techneut(en), dienders en een vluchtleiding ergens op de grond die de veiligheid optimaal garandeert voor alle professionals en ... de bediende klanten - ofwel passagiers. Vluchtleiding op de uitvoering is de Gezagvoerder die ter plekke de leiding heeft boven all vluchtleiding op de grond. Ergo hij heeft de ultieme verantwoording boven alles wat er bedacht is of bedacht wordt door de intelligentsia (dat wat de ultieme, en ultiem afgestemde bedoeling is).

Ergo wat ik hier meedeel aan de rechters met alle respect voor hun kijk en manier van kijken ... leest u het jaarverslag 2008 van de Hoge Raad en de samenvatting. En vindt u nu eens die "ene regel" die teruggeeft op wat ik hier heb geschreven én daarboven iets dat iedere uitvoerder van een beslissing over een voorliggende situatie zich dient te beseffen?

Mag ik dit hier kortheidshalve concluderen als "er gaat niets boven de mens zelve" én indien die mens zelve iets coherent teruggeeft als zijn situatie met de daarbij behorende beslissing dan is daar uiteindelijk het recht dat zegeviert.

De mededeling

is dat mocht er op deze op aanverwante publieke internetsites iets staan dat deze of gene persoonlijk opvat en niet als professional of positiehouder ; en dat het hem of haar niet bevalt hierbij de gelegenheid is gegeven dit te laten corrigeren door de regie alhier.

gezagvoerder van deze publieke site,
cees de groot

integraal directeur stichting Waternet i.o.
(sedert maart 2001)

') i.o. wordt hier nader beschouwd en is een indicatie van een pioniersfunctie vanwege impliciete aanwending en directe aanname vanwege de "hoge nood in publiek verband van sameleving en navenante samenwerking"