Monday, March 2, 2009

i punt o punt ~ tabel - referentie kaart (zeroe)

Mei oh Mei ~ hier onthul / verhaal ik over de décodering van onze historie in een note(n)dop als "noodstop" ;-) ~ met enige humor bezien (hoe kan het t'hans anders - optisch gezien)

Reeds enige jaren onderhoud ik met de bestuurders en operationele directie van de hoofdstedelijke en watergebiedsregionale stichting een communicatieproces van langere duur wegens aan cultuurverandering onderhevige rechtspersonen en door hen aangestuurde ambtenaren alsmede aan dat netwerk verbonden relaties (incl. privaatrechterlijke en andersgezindten).

dit overigens gedeeld hebbende met operationeel gezag (in enige staat van waterstaat verkerende - als algemene notie thans nuttig te vermelden als herinnering) - waar vervolgens een Oranje vertegenwoordiging het land India bezocht (2007). Dit vindt weerklank in de Kerstrede 2007 en wordt opgemerkt door de WFN ~ wereldfederalisten Nederland.

Tevens voer ik sedert de invoering van het intranet (bedrijfsinterne communicatiemiddel) verhandelingen die de veranderde energie op aarde informatief articuleren. Dit met een plaatje illustrerende zoals dat op het intranet van DWR (vorige label voor stichting Waternet) ging in een pionierende opstelling met genoten:U begrijpt dat o.a. een overheidsmanager van enig jaar in spé geïnspireerd wordt en communicatief zich voedt met o.a. provocatieve coachingsmogelijkheden in ontwikkelend water en vrede samenhangend perspectief. Zoals ook coachings bedrijven als Kees van Zijtveld's Nieuwe Dimensies') en Piet's Schoonerwoerd signalen oppakken en diep dromen tot ... D'(r)adendrang (?). De laatste inmiddels een goede relatie voor medewerkers die door hun integrale directeur i.o. werden voorgegaan in impiciet voorbeeldgevende rol.

~~~

De vraag die zich (dan - opeens) voordoet is of de luisteraars vat kunnen krijgen op wat je communiceert ...
En doen ze dat niet, hoe gedragen zij zich dan? stellen zij hun vragen ~ gedragen zij zich gehypnotiseerd of meer geboeid en (tja) geïnspireerd?
En vervolgens geldt dan , wat doe jij als pionier?
Was bijv. Rob, Pim of Theo of Hirsi een pionier?
En hoe verging/vergat het hen in Nederland - in bestuurderskringen die zich lenen aan het leiding geven aan de verandering (het algemene begrip voor maatschappelijk en/of bedrijfskundig opereren)?

Criterium voor mijn handelen zou kunnen zijn: ik rond af wat ik ben begonnen (in 1985) ...
Maatgevend stel ik beschikbaar : al mijn handelen ...

En dan richtinggevend aan dit onderwerp "i . o ." (kortheidshalve) ...
geef ik deze tabel prijs:Wat zegt deze tabel, of andersgesteld verzoekt deze tabel schematisch nader te duiden?

In den beginne was er eenvoud: Immers, de eerste regel -beige- bestaat zonder alle anderen ...
de tijd geduid als de jager en het hol ; echter jager dient begrepen te worden als "aangejaagde" ~ met de vraag "aangejaagd door wat?" ~ ant(i)woord: "angst overwinnen"
Dit is overigens ook vandaag de dag het actuele onderwerp van gesprek - al wordt het "overschreeuwd" :-(

Dan treedt er een eerste zegening plaats: "de goden worden erkend en aangeroepen ingeval van calamiteiten / heftige gebeurtenissen" met als doel het vertrouwen in de soort / overleving te stimuleren ... (2e fase - paars)

Vervolgens dient de "opeens vage godenrij" meer aanschouwelijk te worden op aarde - en de Koning komt op aarde - middels historische daden en hun aardse daadkrachtigen ... Koning David => Rood (3)

En er zijn taken die in georganiseerd verband worden opgepakt - Blauw (4) => de Waterstaat krijgt haar beslag en wordt in feite de eerste bank waar het geldwezen zich op ent ...

De overheid krijgt vorm in een parlementaire democratie (Napoleon / Thorbecke / Europa / New Amsterdam ?) waar vrijheden kansen krijgen in succesgedreven toekomstbeelden ~ "Oranje Boven" - fase 5

De vliegindustrie kataliseert het culturele wereld erfgoed tot een kennisdomein van bereisde burgers en dit stimuleert het GROENe gedachte goed: "Wij zijn niet Alleen én de Wereld is Rond en Draait (door)" - fase 6

~~~ "Bent u klaar om te wenden?" vraagt de aftredene SER-voorzitter 31 maart 2006 te Maarssen ~~~

"Het is onze taak Nederland/Europa/Aarde/Bewustzijn te bewegen tot een wending ~ een toets aan te wenden en aan te wennen ding, nl. een ander paradigma / stuurmodel in te voeren als richtsnoer van al ons handelen met wat ons is toevertrouwd ..."


UPDATE Okt09: Wat mij betreft noemen we dat nieuwe paradigma voortaan het Noodigma; zo dopen wij schepen met een naam en laten het varen - van de glij(m)baan af ...

Een conclusie van een der toehoorders toen en een aardbewoner sedert 1985 gekoppeld op die missie en die missie noösferisch aanwendende in de energieboog die ons leidt. (en wie begrijpt dit reeds, of anders gesteld wie heeft er een vraag over en stelt die vraag ...)

Wat is noösferisch - zoek het op in de Wiki - en vervolgens slijp het scherp met een ander?

~~~

Dus we hebben GEEL en TURQUOISE ... als Masculiene en Feminine Spiralen die elkaar vouwen naar ...

ROOD KORAAL - de kleurenschaal van SDi aanhoudende als referentie want Ken Wilber (Amreikaans bewustzijnspionier en en passant - volgens de wetenschapsdogmatiek bestempeld tot - filosoof).

~~~

Dit introotje thans afsluitende en u mede inviterende tot de WohlS'am pyramide ...

toY tooi hooi Tijd

S'ace

') van Kees gaat de anekdote (2002/3) dat hij Cees toevoegt: "heb je al eens een schop onder je kont gehad?" :: ergo, dit is een voorbeeld hoe het provocatief coachen bij Kees zelf werd geïnitieerd. ")

") aan dit soort lijfelijke ervaringen behoort ook het uitwisselingsquantum van fase 8 (en 1) van de i.o.-tabel *) ... Nl. ook pioniers behoren gewaardeerd te worden en niet slechts via een museum zoals ene Vincent te Amsterdam dit "zeer eervol (hoor bm~job&co) beleefd" na zijn dood en oorafsnijding op een "wellicht ongelukkig moment" ~ dat hat niet moeten gebeuren ... èn toch het gebeurde omdat het ook wel moest gebeuren [zoals een bank'enende crisis op de globe zoals deze in mentale velden wordt gepropageerd - met enig belang (?!) - maar dan ook met de vraag van/voor wie]

*) iedereen moet leven en ontvangt een salaris ~ soms slechts voor goed burgerschap (men gaat het salaris dan een uitkering noemen vanwege de bekering van de mens tot zijn lichaam) - dit noemen we fase 1; in fase 8 geldt dat iedereen die werkt en een werkin heeft voor het geheel wordt beloond naar de talenten en uitwerkingen van die talenten die men manifesteert. (dit is niet afhankelijk van lieden die zich niet weten of die zich vanwege een zelf opgelegde beperking buiten het burgerschap bewegen <= ijkpunt )

ls. heb je nuttige woorden en zinnen ~ voer ze hier op?

~~~ toegift (oktober 2009)

Aan den Heer Wethouder Water gemeente Amsterdam tevens Dagelijks Bestuurslid stichting W. is dé facto voorgehouden de volgende paradigma wissel :

het oude paradigma schuilt in dit verband in de spreuk / het gezegde / de shamanistische programmering : "de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet"

het nieuwe paradigma - erkent de hele tempel van de bezige/lerende mens - en verkondigt - ietwat frictioneel creatief - : "de pop verwijt de kerel dat ie spoort ( als een TeeGeeVee ;-)"

toY ~ S'ace á Base