Friday, March 13, 2009

Gandhi Associate in Peace & Water Themes

ach ja, een beetje engelse en anglosaksische praat in de top van dit artikel: de titel ...

Gandhi missie-partner in vrede & water thema's ~ overigens samen met de elfstedenschaatser willem-allesanders en zijn watergemaal maxima Z. ("zorro") ... mensen met wie je rekening houdt en geen rekeningen mee te verevenen wilt hebben ~ vanwege royaal gebaar als "b'ur~ger" ....

HeilgKreutZ~Tal is een codewoord voor:

Be the Change you want to see in the world ~ A short Biography of Arun Gandhi

en Waar Gaat het Dan Om ~ geachte adviseur van directie Waternet, bestuur Waternet & ambtsdragers thema Water (inclusief toezichthouders ~ vanzelf - in liefde voor al wat is ...) ???

tja, bent u er klaar voor ?

waarvoor?

om te WENDEN ... (ref. Herman Wijffels en Centrum voor Mensen in Nood ~ zich Werende in (Op!)heffing)

eh ... Nee! (gelieve dan niet verder te lezen enzo ... : )

:

:

"Ja!" (bij deze keuze kunt u doorlezen vanwege de kans van vruchtbaar medeleven met uw VisieOnAir)

Kijk ! (ruik! tast! smaak! Hoor! ~ Speur?) ...

enkel decennia of centennials geleden hebben wij een poging gedaan de koppen bij elkaar te krijgen ...

"oh, ja ~ wat bedoel je?"

ik , s'ace bedoel sedert 1990 (toen het licht al bij mij in mijn lijf doorbrak) het kies-principe dat onderstroom is bij het electoraal evenement waarbij wij zegeningen aftuigen op enkele zich daartoe offerende heren en soms ook dames ... (herinner miniSter V. ~ een mooie "houtduif" - of was het "houd" koppiekrauwww ; )

"wat is er mis met het kies-principe, geachte Heer?"

kijk er iets niets mis met het principe , want het werkt: de rijken worden rijker en de armen worden armer en lenigen voor steeds minder geldelijk ruilmiddel voor hetzelfde energetische ruil-werk ...

concreet: het principe functioneert en daar is niets mis mee ...

"uh, maar waar heb oe het dan over"

kijk ik heb het over het lineaire karakter van de denkwijze van de zich als wijsch opperend opperhoofd ...

of moet ik hier articuleren "offerhoop" ... of zoiets ... (let op de commentaarsectie onderaan dit bericht!)

~~~~

even korter door de B'ochT:

het kan veel beter ~ in samenhang zoals ik reeds bepleitte in de salonsessie in OKTOBER2006 bij het centrum voor menselijk weren in Noodsituaties (zie link!)

en er staat een aanbod uit het nog eens nader te duiden ~ maar daar is ook goed bestuur voor nodig ~ in het NU! (Peter weet het Beter en Lisette kent de Wette ; ) ~ an Alain is Alain => Nervation Officer? ...

ach de wish'dom counsil die zit hun op den huid ~ met natuurwijsch bestuurder Herman W. met de W. van W'enden ( ~ BankenEnde) ...

Dus Vrede is wel: het gesprek met elk'aar aangaan en dat is niet per sé me-kaar ... dat is nl. IN-TeelT ...

en inteelt dat is bekend bij de Rechtspraak van ... (wie heerst d'aar?1) ...

stelsels beheert door stelsels in stelsel door stelsel edoch steeds meer zonder sel = sell = ziel = soil = aarde = kern ... (pit kan ook ~ kersenpit - pruimen pit ~ [pittig me-n-szijn) ...

Ahau Mahatma ...
S'ace ~ guru van BakkumBeach waar de Gemeente Castricum zich TerugTrekt (inclusief wethoude john hommes van de satire "makelaardij hommeles" ~ ludieke actie van ZORGELOOS ZUID met MORGENSTER NoordenWIND)