Friday, March 6, 2009

Post in het commissieverbond - 4 maart

Even een formeel bericht inzake de Evaluatie Bewustzijnsoefening 26 juni 2008 / Centrale Raad voor Beroep / Utrecht met 2 rechtspersonen, nl. de Stichting Waternet en de heer C.J. de Groot (hier tevens schrijver/journalist/adviseur wereldgemeenschap).

Gisteren werden 2 enveloppen gepost in het circuit.
Hier de duiding van de berichten opdat het transparante verlangen van elke partij wordt betracht in levendigheid (zo kort mogelijk op de actualiteit met medeneming van de eigen vrije wil - en aangelegde kunde en bewustzijn - ter continue bewustwording)

De ene envelop werd gepost naar de secretaris van de ad hoc commissie, het bestuurlid van de stichting dat zich tevens begeeft in het circuit van B&W Amsterdam, de hoofdstad van Nederland (het Nederlandse Paradepaardje dat de Chinezen leert hoe ze Administratie kunnen voeren in de Waterstaatkundige verantwoording).

De andere envelop werd verzonden naar de Algemeen Directeur van "de Rechtspraak".
Deze envelop bevatte tevens een envelop voor de burger die zich leende als voorzitter van de oefening ter bureel van de Centrale Raad voor Beroep. De heer heeft zich sedert de zitting niet gemeld bij zijn voerman / regisseur / gezagvoerder ').

Ter zake werd de secretaris ingelicht over een maand vertraging en ingelaste stap 2/4. Hij schijnt het ook druk te hebben met de Noord/Zuid lijn en je schikt je wel een beetje als collegiaal Amsterdams Ambtenaar met diverse meerlagige erkende posities in de portefeuille, waaronder een integraal directeurschap in pionerend verband sedert maart 2001 en indrukwekkend geprolongeerd per maart 2003 en maart 2004. Het is nuttig dit te vermelden om latere correcties te vermijden voor wat betreft de presentie van de hoog geadresseerden. Dit laatste is zinvol te melden om "lage spijkers" met de vloedgolf te laten verdwijnen als "sneeuw voor de zon". Inderdaad een wat meer-voudige-thematische metaforenslag - geschikt voor complexiteit vorsers zoals bij de Zitting / Oefening aanwezig.

De algemeen directeur van "de Rechtspraak" heeft zo zijn zorgen over de toezichthouders in het ambtenarenrecht. Hij kan verheugd zijn over het inzicht van de Ambtenaar die een Kwaliteitsslag beoogt met alle aanwezigen ten faveure van het geheel (lees alle andere rechters en griffiers in zijn werkkring). Het zal zich niet vaak (meer) voordoen dat je een dergelijke gelegenheid krijgt als degene die zich voordoet (26 juni 2008 - ad hoc en spontaan ~ bijna gratis en niet helemaal voor niets).

Waar ik ietwat breedsprakig voorkom is het dit toch niet wegens de detailwens van JPB en al zijn ondergeschikten en schikkende bestuurders. Wie teveel "leest" kan zelf "schiften" en aldus blijven wij - relevant er toe doenden - in afstemming met elkaar. Ook biedt deze blog gelegenheid voor wat bijstellingen indien daar behoefte voor is.economen, directeuren, rechters, politici, kroegbazen ... allemaal mensen (people) evenals vredesactivisten (met een burger-baan)

grooTende ;-) cees

notie ... later vond ik op het internet een aanbevelenswaardig schrijven van Max Herold - toevalligerwijze ook de schrijver van een boek dat ik een tijdje van In Liem leende ... ;-O "toeval bestaat niet"

... hetgeen ook de veranderde pyramide WOHLS'AM verklaart ... ; daar gekoppeld aan een nieuwe dispensatie voor het democratisch middel ter verkrijging van "een integere verwoordiging" -> Generation Binding S'ilence als nieuw kies-instrument