Monday, March 23, 2009

MashTar in Nederland

zo'n dag als 22 maart 2000 en negen is er zo een om in te lijsten met een lijsterlied erbij ... want er gebeurt iets ~ er gebeurt echt iets en dan weer zo echt dat het fenomenaal echt zich manifesteert dat sommigen er bepaalde taal bij uiten ...

Kijk ~ ergo Luistert en Huivert (plachtte ooit mijn "ome jan" te rijmen) ~ als iemand ergens een bepaalde taal bij uit dan komt het er op aan dat hij of zij zich er zelf bij meegeeft ... en dat is te beluisteren en en passant te waarderen ... immers er wordt echt geuit én dan is het er ook uit ... heer'lijk ... dat die ander zich er bij meegeeft ...

Wat gebeurt er op 22 maart

Naar mijn (indachtelijke) zicht is er in 2008 in het midden van het land waar vroeger "gekke koeien" werden gemolken een waar "ZZZwevend kristallencomplex" gebouwd door een stelletje (peper en zout) mensen - een man en een vrouw - een koppel brazielianen die al enige jaren levenskunst bedrijven over de wereld inclusief India en Nederland en Brazielië zelf vanzelf ...

"Ja, en ... wat moet ik er mee" lispelt de boer die nog geen notie heeft van wat dit voorstelt want hij heeft zijn eigen altaartje ergens op de boerderij ... en een sousaphone of een andere blaasinstrument voor de harmonie van BunnIK ...Op 22 Maart komen 20 mensen naar een ruimte die HEEL is ...
en dit behoeft een inwijding van enige aard of hemel of ... en ... en iets er tussen in ... een soort van katalysator of - zo u wilt - een katalyserend wezen dat zich aldoende weest en tegelijkertijd weet vanwege weving ... met andere (zich) katalyserende wezens: soort Homo Sapiens Sapiens ... (bewust 2x Sapiens vanwege de 2 verschillende be-tekenissen)

Dat wordt op zich een soort van mis met een misdienaar en een echte koster die de lampjes heeft aangestoken ... Zo hebben wij dit geleerd om dit in een gezamelijke sfeer neer te zetten in de wereld waar wij leven - een lokale plek waar we de dingen doen vanwege onze heelheid met de hele wereld / plan-eet. (waarom articuleer ik niet we-rel-d? :)

En het is een gewoonte om wat er gebeurt in sacraal verband daar te laten waar het lokaal gebeurt ... En dus houd ik mij er aan want naast nummer 21 - de koster / waard / blackjack / investeerder mocht ik nummer 0 zijn op 22 maart 2009. En dit strookt weer met Trix en Maxima zo ik in een eervorig artikel LLink in combinatie met Trouw in de picTure zette ...

uw MashTar S'ace

ergo ... herinnert u zich M.A.S.H. ;-)> gedoe ...

~~~ voor de planetaire lezers onder ons ... en hen die zich het toelaten dat ook te worden :

ik ontving de tijdduiding 2:26 vanwege enige relatie met een "klok", een klok als randomizer voor getallen orakels : wist u dat de stichting Waternet in 1998 een Nederlandse burger aannam op de post "ORACLE Ontwikkelaar" ... kijk dat is nou een mooi voorbeeld hoe het dubbeldutch zich kent met de Engelentaal: en een ORACLE is een ORAKEL ~ een soort van TaalWonder in een tijdscharnier dat dit nu juist ook zo behoeft en zeker in de kringen waar bestuurders en directeuren zich ophouden en ook ander hoogvolk.

Ach, ja ik wijdt wel eens uit en ... met reden: want in mijn taal bevinden zich wonderschoone pareltjes vanwege de order de schoonheid ook te betrachten - ergo wees gerust ik doe dit ook met Pim, Theo en Eckart en andere co're'feeën, hier:

(EngelenTaal van de Dag ; ergo niet per sé Egelentaal - met gladde stekels)

Blue Solar Storm
Blue Western Castle of Burning
Earth family- Gateway
Clan- Sky

I pulse in order to catalyze
Realizing energy
I seal the matrix of self-generation
With the solar tone of intention
I am guided by the power of vision

Dit is best wel een mooi orakel dat een ieder zich kan vertalen in een lichaamstaalbeeld dat er toe doet ... voor de dag en in het weefspel waar deze dag toon 9 in zich meedraagt en het 19e zegel - het zegel van het jaar ...

"i dont like Mondays" hoewel ik van Moondays houd ...