Wednesday, March 18, 2009

excuses voor ban-kieren

Sedert het NRC haar schrijvend lezer ook wel blokkeert (excuses genoeg voorhanden)
is het redelijk mijn noties ook hier toe te voegen ter lering ede vermaak ...
(hetgeen anderen verleidt of/en verblijdt ;-)

(hier het NRC gedeelte met mogelijke bijdragen van andere Nederlands Talige Talenten ~ met de snedige notie aan Waternettelijk kader dat zij per 2001 is opgeroepen zich te tonen in INTRANET fora en denktanks)

Bij de uitvoerende stichting van het thema Water in de Hoofdstad geldt sedert 1999 de code "ethisch handelen", sedert 2001 "integraal management" (wat is dat?), sedert 2001 "Human Resource Management" ( a: wat betekent dit in de praktijk voo rde medewerker? b: wat betekent dit in de praktijk voor de midden/hogere manager c: wat betekent dit voor de direct-eur? d: wat betekent dit voor de bestuurder? ) , sedert 2003 "code integriteit" ( vanwege instructies KroonPrins van Oranje ), sedert 2004 "overheidsmanager van het jaar 2003 (hoe was het met die van 2002 afgelopen? - iets met belastingdienst) , sedert 2006 "ook waterleiding in de waterketen/cyclus (wat is het verschil tussen een keten en een cyclus?), sedert 2007 "aansluiting bij de lerende overheid" (wat was het daarvoor dan?), ... (piep~censuur~wapengekletter in burelen, lekkage in de hoofdstad, bestuur en politice in de gordijnen) , in 2009 : het landsbestuur besluit de hoofd-stad te helpen uit de toverhoed van Bos/ING/all banken inclusief de sofa van JanPeter en het kleibeeld in wording van Trix ...

ergo ...

binnenkort wordt het woord leerzaam wederom in de media gezet ... mogelijk in de spelling leersaam ...

Het IMF wordt inmiddels omgetovert naar een andere betekenis voor haar afkorting:

Inter Menselijk Facilitator ...

~

Dat laatst kan wellicht beter ... omdat Facilitator ietwat Anglosaksisch aandoet ... en wij willen het Nederlands op de Kaart houden ... "Fase-makelaar" ... kom ik nu op ...

groet, s'ace


Wat wij hier verder even hebben nagelaten om in dialoog te bezien:

Wat betekent het als iemand zijn excuses afgeeft?

Concreet geval in de praktijk bij AH(erlebnis): de klant stopt iets onder zijn jasje en loopt de winkel uit.

Helder ?

Medeburger / AH-personeel klopt hem op zijn schouder en signaleert het feit ...

"Ach, sorry hoor ik heb dit nu nodig ... Volgende keer beter"

Kijk dat is een mooi excuus ... want je hebt het even nodig voor je tijdelijke behoefte en ... belooft beterschap. Goed Burgerschap en intermenselijk gecommuniceerd ... heel correct allemaal ...

Terug naar de Bankier ...

Heeft hij te kennen gegeven hoe hij zijn "tijdelijke behoefte" heeft getransformeert naar "een onvermogen"? En vervolgens naar "een beschikbaarstelling van zijn positie / portefeuille?

Kijk ... daar heeft ene Loek Hermans - een ex-bm, ex-commissaris - het volgende op gevonden: "Kijk in crisistijd ga ik niet weglopen." ...

Het is jammer dat het duo Koot en Bie deze tijd niet (meer) illustreert in hun typetjes ...

We moeten het doen met ... (roept u maar!)

Groet en B'eterschap, ;-)> s'ace in de ban uit de ban ~ vanwege de kieren