Monday, March 16, 2009

GeenStijl of StijlLeeg of StijlVol ?

tja ... ik kwam op deze overweging in 3 varianten uitgedrukt en besef dat ik StijlLoos heb weggelaten ... ik denk wel bewust ...

Waarom? Welnu ~ de hedendaagse jeugd en hun ouders en naasten zijn dermate begeleid opgevoed door scholen, media-professionals en sociologische netwerken dat de term stijlloos uit de boeken kan worden gehaald ... ( mogelijk is GeenStijl de vervanger geworden omdat stijlloos niet meer werd begrepen door hen die die schoen passen(d leven in GeenStijl Illustraties vanwege navenante Verhandeling aan de bron/mens-zelf) )

Dus behandel ik hier kort de 3 noties in de kop vermeld als "zoekargument":

NRC behandelt GeenStijl
al heb je daar een internet abo voor nodig of een vriend die het heeft en aan je door geeft als print-bestand ... immers vriedschappelijke uitwisselingen moet je stimuleren ... boven enig gewin - want het is samenlevend gewin in de kiem (uitgezonderd de rechtspraak waar je uren kunt zitten zonder glaasje water of kopje "thoffie" <= tip aan hen: geef aan dat uw klanten hun eigen drinkwater meenemen!)

GeenStijl is m.i. een journalistieke term die doorgaans een resonantie geeft op hun stijl van interviewen/aanpakken van wat men als aanpakbaar beschouwd ...

Stijl? "tjs, inkoppertje: "De Pot verwijt de Ketel ..." of "Oog om Oog" of "dieven pak je met Dieven" ...

Kortom vanuit Vredeperspectief en LerendVermogen Stimulerende niet beijster effectief - al haal je er de koppen mee en dat is journalistiek gezien "scorend vermogen in lineaire markt en grafiekjes"

StijlLeeg is een wat nieuw term - geef ik toe - en heeft te maken met het scheppend vermogen van het toeval: Minister V. in dialoog met de journalist van GeenStijl in 2008 - hetgeen leidt (!) tot haar ontslag als minister in een kabinet met een zekere "Stijl" en/of een politieke partij die ook haar eigen lerend vermogen aanwendt (in enig machtsveld - met polls van diverse stations/mediapulsers)

StijlLeeg betekent in mijn definitie (die aanscherping behoeft in samenspraak) dat je de stilte betracht vanwege de waarheid die zich als vanzelve doet spreken bijv. via de vraag van de reporter en de gepaste stilte met eventuele mimiek (bij teevee-beelden) ...

StijlLeeg is bijv. ook als een algemeen directeur - soms ook met publieksprijs oid - zich niet toont op het moment dat dit nu juist wordt gevraagd. Kijk dit kan een keer voorkomen ~ en excuus past dan ~ edoch als het keer op keer geschiedt met telkens een "richtpunt" ... dan wordt het een ander verhaal (en wat is dan zijn/haar verhaal?)

In de eerste opvatting van StijlLeeg kan het de meest StijlVolle oplossing zijn die de kijker met "je" meevoert en met de vraagstellingen: Het publieke waterbemiddelende bedrijf de stichting Waternet past hier toe de slogan en leer van Rudolf Steiner: "iedereen heeft een zoektocht (=fundament) naar het ware, het schoone en het goede" ... naar ieder individu om zijn/haar handelen op orde te houden met hetgeen zich "voordoet".

In bilateraal verband houdt dit in: dat je elkaar die zoektocht gunt : ergo - de samenspraak aangaat ter meegeving van het nieuwe in wat reeds bestond (verrijking, ver-ijking & verder-reiking)
Dit is bijv. bedrijfstechnisch het credo voor de medezeggenschap waar directeurs en bestuurders samenspreken met geinteresseerd/zich ontwikkelend/intellectueel "volk"/lieden aan de bron van het werk.

Dan is er nog het collectieve verband: bijv. de inwoners van een gemeente die de eigenaren zijn van "de Stichting" en namens wie de gemeentebestuurders/gekozenen/vertegenwoordigers verwoorden wat er te doen is (in besluitvorming/verdragen/afspraken met partijen en "ondervinders"). Hier is het vooral het WARE dat regeert en impliciet de zoektocht, het schoone en het goede in zich meedraagt en zich manifesteert in "objecten" en "dienstverleningen" en "leerzame menszijnsvelden".

StijlVol is vooral de openheid en transparantie betrachten in wat je doet ... én doe je een keer iets niet naar je bedoeling ... dan meld je je even bij "de ander" ... . Zo is StijlVol DoodGaan bijv. een "relatief nieuw" uitgangspunt bij de dispensatie "Wohls'am" die enkele weken terug de (achterhaalde) "Maslow" pyramide omturnde tot een integrale benadering.

Het wordt wel aanbevolen - vanuit mijn "weten" - de StijlVolle variant niet na te streven : hij is er wanneer hij zich aandient (moet je maar bedenken). De goede kant van StijlLeeg is wel een houding ... immers de Stilte draagt veel wijsheid met zich mee ...

Eindnotie (uit een boekje dat ik las): (kan t niet vinden, al kan dit ook:)

"You are a pioneer preparing a path for a new interpretation of reality"

... in ieder geval een leuke "uitsmijter"/draaideur voor de uitgang van mijn mededenkers in de vooruitgang in de RechtSpraak als WijsForum van meesters (onderdanen van grootmeesters?)

"toYtooihooitoid" S'ace