Thursday, March 12, 2009

"Het ziet mij Geel en Groen voor den Ogen ..."

zo zou een kennisgeving van een gemiddeld Nederlander kunnen luiden in dit tijdscharnier ...

en scharnier is ook een mooie vibratie die het lichaam eraan meegeeft ...

zie nogmaals het mooit plaatje dat ook mijn lichaamshouding er aan meegeeft ;-) ...Let wel ... mijn houding is meer de linker dan meest rechter ... want ik heb mij geschoren ... (gisteren) ...

en dit is relevant te vermelden want mijn collega van de MHA ~ de voorzitter / burger R. Kremer adviseert mij te goeder trouw "wie geschoren, wordt moet stilzitten" ~ en dan dient u , lezer , te beseffen dat ik ben grootgebracht in de gemeente Langedijk waar we wekelijks lezen in"de Skeerwinkel" ... (Dus, best roel, ik versta je maar al te goed: ik weet van de hoed - waar wij onder samenspannen - en ook de rand van die hoed : de horizon ;-)

Dus eh ... Geel is "integraal overstijgende" en Groen is "internationaal overleggende" ... in samenhang bezien ~ hetgeen men ook politiek en spraakkunde noemt ...

Welke taal bezig men in het GROEN? Tja, heelaas geen Esperanto of andere algemeen aanvaardde wereldtaal - dit om de spraakvberwarring vooral ook in stand te houden - in het speciaal voor de taalkundigen zoals men de Nederlanders wel waardeert in multi-linguistical approach ...

Dit vermeldende omdat dit nu juist ook de reden was om eind 2004 de werkgroep NéAndersThalers bij het CHAOSforum te scheppen meer ook in het belang van de KAOSPILOTS ... ~ tja, ook zij hebben zo een slagje hagel of inspiratie nodig om nieuwe wegen te scheppen al bewandelende ... met oa. RijksWaterstaat als mede-promotor ... branchegenoot van Waternet ~ toch, collega's werkers, stuurders & gezagnemenden?

U begrijpt waarom het individu wordt geprikkeld: "iedereen heeft een zoektocht naar het ware, het schoone en het goede" ~ een waarheid als een KOE / RUND / VUURWERK ;-)> tádá ... FeesTBeesTen ... en DirTy DancinG the Apocalypso ... No~www ~ wie wil dit niet ... en "daar doen wij het voor !"

"den Ogen behoeven een vocht ter verlevendiging van het zichtsvermogen ..."

zo placht ene Vermeulen zich dit nog eens voor den zintuigen te wijzen en duiden als waar:

Zoeken is Vinden <= dat bepaalt de Bron en niet bijv. de taalvaardige in enig veld ingehuurd ... al kun je er verschillende bewoordingen aan wijden in de functie die het heeft ...

In het GEEL is het aanbevelenswaardig om de algemene noot te raken ...

Wat wil iedereen ?

Kijk daar behoef je dan geen natie of spel voor ... dat regel je zoals destijds de douche en het spoelende toilet ... én zonodig wijzig je de transportwijze van afvalprodukten van de "waterzak" ... de mens met al zijn drukonderhevige variëteiten in combinatie met hoeveelheden drank / water / zweet ..

sofar toDay
S'ace