Sunday, March 29, 2009

De KringSpier

NOTIE VOORAF: dit artikel is niet bedoeld voor lieden met een slechte smaak voor artikelen die kwajongensstreken delibreren vanwege de notie dat WIJ HEBBEN TE DOEN ipv WIJ DOEN OM TE HEBBEN ... . Ergo de laatste term schijnt zeer in zwang te zijn bij lieden in de burocratische sferen waar het boekje wordt geraadpleegd en waar van alles wordt gevonden - bij bijv. de Rechtspraak over Ambtenaren - zonder zichzelf nog mee te geven in de HARDE functionaliteit. Ergo de opmerking van een DB van de Stichting Waternet aan de hoofdredactie van het NRC inzake "wassen neusenrij" is ook hier van toepassing: WASSEN NEUZEN gelieve niet door te lezen !

~~~ ( zo dat ruimt lekker op ~ telepatisch gezien had ik dit even nodig ter zuivering van onze lucht die ons ook beademt :) ~~~ (de golfjes helpen ons om ons in het vruchtwater te wanen - ter accomodatie van het goede gesprek / cq. de uitwiseling in woordenschat, en verwordingspr'acht) ~~~

Maar wat is er met de Kringspier?

Welnu, onze correspondent van het geliefde nrceetje March C. heeft weer een mooi onderwerp goed aangesneden, althans zo signaleer ik dit: Contrôle in kleine Kring ... en dit is ook een lichamelijke functionaliteit die zich in het vruchtbaarmakende gebied bevindt ... voor het ene type mens is dit een kringspier en een zwellichaam en voor de ander twee kringspieren ... al kan ik mij voorstellen dat er andere kwalificaties vrij te geven zijn in samenspraak.

Om het niveau weer iets te liften ... we hebben het met M'arc(tuur-es) over de POLITIEK en het democratische veld dat de orde beheert, beheerst en in-formeert inzake de motieven van haar besluiten en besluitvorming.

Interessant kan het zijn dat ik deze week daarover een bericht vernam inzake de hoge ivoren torens van de rechters in Nederland: zij dienen zich meer te tonen en in besluiten adequate teksten aan te brengen ter vermijding van "eeuwenlange" tot de "dood in de pot" leijdende "oor-logen" ... Immers hier komt het woord oorlog vandaan: oor-logboek is het logboek aan boord van het schip dat beschrijft wat er op het schip tijdens de reis geschiedt. Zodoende krijgt de reder (regering/het volk!) inzicht in wat er wanneer gebeurt en hoe hier lering op te verkrijgen is ter accomodering van komende reizen, bemanningsleden en instructies.

het is mij duidelijk ... ik dien op marcs column een bijdrage te tikken
Het is voor mij geen Pijltjes op het DARTbord gooien edoch meer het ze eraf halen en eens kijken of 't "onehunderd and eighty" was. Slechts dan Roep ik het Luid en Zwierig naar het consumeerderende publiek ... en haar kroost vanzelf.

"In de polder heerst een mysterieus verbod op charisma"

Oh ... moet je toch eens te gast in Bergen NH - of is dat inmiddels een stad in persland?

"Jongerius claimt namens 1,4 miljoen vakbondsleden te spreken."

tja ... dat zal best zo zijn terwijl ik hier wat zit te buikspreken in vastentijd op n tomatensapje met watervrede.

"Maar 150.000 woningen isoleren is altijd goed."

... waar leidt kwaliteit toe in de rechtspraak van het fyzieke genot; je kunt ook roepen om als regering 150.000 nederlanders opnieuw in te burgeren ... te beginnen vanaf degene die de meeste belasting betalen want die hebben er het meeste recht op dat de overheid hen verder helpt ...

"De afgelopen weken werd het coalitieakkoord grondig gerenoveerd én greep de crisis verder om zich heen."

ONEHUNDERDANDEIGHTY!

Deze Verdient echt verkondigt te worden op deze blog van water en tranen-minnend Nederland ~ immers hier blijkt iets vastszittend toch wel degelijk te kunnen worden behandeld ... Niet zo zeer door de grondig verkondigd renovatie (woorden) ... echter wel door de machtsgreep van de gepulseerde crisis die begeleid wordt door de Bilderberg-confederatie ~ helaas noch achter gesloten deuren ... maar ook dit is binnenkort rechtstreeks "gejat wegens te verexcuseren verleiding" op uw scherm ...


Tja ... moet dit nou zo nodig ... nee, vanzelf moet dit niet maar nu even wel ... want het is tijd voor schrobberringen ...

ALaf s'ace