Tuesday, March 17, 2009

Proef op de Som

Aardbron markeert een plek voor de beschrijving van de Proef op de Som ...

Ik onderhoud reeds enige tijd - sedert een salon-presentatie inzake "integral governance" <= "rits-sluitend bestuur" - een relatie met mensen van de aardbron-bron <= ergo, zij die daar hun leid-raad ijken door het vaak bilateraal edoch ook in meer en meer publieke sferen / open ruimtes klank en afstemmingspotentiaal te geven.

We zijn gewend geraakt om al zippend met de rits te ritsen en flitsen ~ en ook zeker zij die daar - in taal - hun brood mee verdienen => ergo het dient de wereld (en minstens een ander persoon - bijv. de opdrachtgever of de aardbron - de mens zelf - de b'ur-ger) in haar ordening en telkens verkregen orde die bestendigt in nieuwe gedaantes / vlinders ook naast olifanten en apen, bijvoorbeeld.

Maar nu ... de ppppareltjes in Taal ~ snuf en snuitje (voor de oudere pipo-generatie, die daar nog eens graag uit verhaalT => bijv. als de Lente weer aanbreekt en zonnewind/zonenwind doet stromen ;-)

Een goede mogelijkheid om de Proef op de som te Illustreren is mij gebleken Het StopLicht

( : u die dit leest kent allen het aangeleerde gedrag bij de kleuren ROOD en GROEN ! : )

En ~ jawel ik heb bij aanvraag - medeburger dhr. H. Vermeulen is mijn getuige in procedure met de burge(r)meester en de d'ijkgraaf ') - ook een verhaal over het ORANJE ST**LICHT :{ heeft ook relaties met een trap en een KogelGat ergens in Delft }:

Zo deelde ik met mijn 1e piloot in een BEWUSTZIJNSOEFENING ( sommigen doen alsof het hele leven slechts geoefend wordt - hoe wijs en ook oliedom kan iemand zich voordoen als puntdicht bij paalrijm komt : ) - ergo, ik ben daar de gezagvoerder sedert 9 maart 2001 (jaja, het leidt ergens toe ~ rustig aan zeg :-) met een synchronisatie punt ergens tussen 27 april (koraalrood) - 1 mei (rood) - 5 mei ('45) en 8 mei (pim) en kennisgegeven aan Maart'en die in de modderpoel van werk ("a job") zijn geest (mee)geeft ... al kruizigende - al is dit geen nieuws (ook niet de bedoeling van een blog, toch?)

DUS ROOD:

betekent dat je stopt voor de streep met je voorbanden ...
(er is een natuurlijke marge ingebouwd in het technische systeem, bijv. 20 centimeter om de - meestal vrouwelijke") - mens nog een extra kans te geven)

gedragingen die het aangewezen en beheerste pad frustreren worden gecorrigeerd op een wijze die effekt heeft en enige slimheid doet veronderstellen bij de beheersers van het gedrag (wie is dat?)

En GROEN:

betekent dat je doorrijdt teneinde het vat van auto's (denk ook aan een hartinfarct) niet te stagneren wegens de gewoonte van autorijders om zich dan ongeduldig en soms ook tot agressie neigende verhandelingen te gaan gedragen: motto: een weg is er om op door te rijden om de tijd van A naar B te bekorten (anders was er ook geen auto nodig - in beginsel)

gedragingen die wederom frustreren worden terechtgewezen. (punt)

Was er nu al een Som , of slechts een Proeve ...

Ik voeg nog een geval toe dat ik schaar onder het knipperlicht ROOD/GROEN of GROEN/ROOD ... (is anders dan ORANJE):

Er zijn bijv. "koekebakkers" - stelselbouwers - die ARTEFACTEN inbouwen (besef de hartstilstand bij GROEN-stagnatie): zij melden dan dat je als beroepende ambtenaar bij hen in een ZITTING slechts EEN kans hebt om je PLEIDOOI te doen. Dat lijkt al een DREIGEMENT - ergo HET IS een DREIGEMENT ! Want - immers - het is niet het geval: als jij zonder ADVOCAAT je zaak doet dan ben jij je eigen ADVOCAAT in natura - en in een initiele procesgang : ergo je oefent je rol eenmaal voor dat de ANDER-maal zich voordoet: de echte processchap met de JUISTE MAN / VROUW = MENS op de JUISTE PLAATS.

Dit laatste hebben wij bij de STICHTING WATERNET i.o. in 2003 in de praktijk neergezet - illustratief voor het lukken van deze actie was onze "vlag": de overheidsmanager van het jaar 2003 - ergo, in werkelijkheid de excuustruus van dhr. W. Faber - een der opricht-genoten van het eerste uur van deze samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam en haar "watergenoot" het waterschap AGV . Beiden zeer in de aandacht van de inspecteur op (inter)nationaal watergebied & bestuur dhr. W.A. von Amsberg (thans ook bekend bij de Emperor Pinguins op Antarctica). En deze heer deed vanwege een andere relatie met de burger in Nederland een oproep aan alle burger inzake de kwaliteit van bestuur in dit thema ("De Graal"). Nuttig te vermelden in dit tijdspad van 2009 is hier de notie dat kort voor de instorting van economische stelsels er zich een symposium voordeed in Zweden (nog bekend van KingCorn en "IKia"). Meer is nader te bevragen of binnenkort bekend gesteld in een rapport.


~~~

Dus ondernemen de heren van de MeerVoudige Kamer in een Onderneming (Procestype van vrije aard) een voorstelling aan de gezagvoerder van het begrip "get." ...

En laten wij, lezer met schrijver, wel wezen : "get." onderaan een brief wordt als zoete koek (=bittere pil) genomen door de onvermoede, trouwharitge lezer als "getekend".

Edoch, wat gebeurt er als de GEZAGVOERDER (stelt u zich voor een Turkse Gezagvoerder van een Turkse Boing die zich zijn vak verstaat ingeval een apparaatje disfunktoneert) zich de TAAL MACHTIG is?

"Hoe bedoel je, S'ace, de Taal Machtig?"

Nou, ja zeg, als je als nuchter, openstaand mens (voor het wonder van alle dag) beseft dat er "getekend" bedoeld zou kunnen worden en er staat geen handtekening ... dan heb je zoiets als wat er bij de STOPLICHTEN plaatsvindt.

"Ja, klopt, Helder als een GLAS WATER"

CONCLUSIE: "get." zonder handtekening betekent "getuige" ... en er is geen ruimte bij de Meester om de meesters in de rechtspraak kans te geven zich te verexcuseren hen bij de eigen regels voegende. Er is wel ruimte daar waar de gehele vlucht een simulatievlucht is om het gehele gebeuren te illustreren aan de wereld zodat wij allen gaan weten hoe er "geblunderd wordt" op het scherp van de snede waar goede ambtenaren worden weggesneden uit het vald van ambtenaren :: ergo, het gemiddelde kwaliteitsniveau wordt naar beneden bijgesteld vanwege prestaties die individuele leden van een meervoudige Kamer zich laten welgevallen (al is dat in een simulatievlucht van A naar B nuttig bij publieke evalutie en navenante illustratie - tevens aan detailzoekende ministerpresidenten van enig politiek of "praatgraag" tijdsveld)

uw mede-onderdaan in een koninkrijk / uw medeburger (in een zijnsveld van enige elegantie)
Cees de Groot ~ vanwege ambigue representaties van deze naamduiding ook wel bekend als s'ace in planetair veld,
:{ aktief lid van de vereniging MHA / vakbond CMHF sedert februari 2000 }:
adviseur van wereldeenheid (oikonomie) en vredeseducatie (taal en dialectiek in de praktijk)

') burge(r)meester is een meervoudige knipoog naar mensen die het vak burgemeester uitoefenen in spiritueel bewustzijn van wat dit vak inhoudt <= los van mentale constructies (?) ; iets dergelijks is hier provocationeel coachende ook in klank gezet voor de dijkgraaf - hier D'ijkgraaf : immers D' staat hier voor de Democratie en dat is iets anders dan de D'emocratie <= die is van God los ... en dus ook van de Aardbron ... (Mar10)
") ik bedoel hier de opspelende rechterhersenhelft en het hart - bijv. als je een kikker trachtte te vermijden te overrijden met je voorband (het hart zit doorgaans in de magische linker borsthelft - ook als de linkerborst is weggehaald wordt verondersteld dat het hart er nog zit)