Thursday, March 5, 2009

homo eco-organist

... is al enige tijd datgene dat mij doet spelen en sp...helen ...

Dit on'T/popte deze week nadrukkelijk op in een vlinder ... die gestimuleerd werd door In Liem.

Zij riep in haar lezing op 3 maart jl. studentan aan de Haagse School op de "Homo Economicus" te definiëren en in een kader te zetten waar deze kan floreren in een circulaire economie "waar mensen er toe doen".

Ik (in samenwerking met Theo, de "nar van de komende koning") opperde de parallel met de "homo sapiens" ... die kortheidshalve duidt op de "homo sapiens sapiens". En dat is alweer een evolutieslag verder, maar waarom? Dat duidt o.a. deze pagina die weergeeft hoe de NOMADE een rol speelt in de "zich zelf ontdekkende en communicerende mens" ...

ik deelde er iets over per mail met In en Theo ( Sophia :):

~~~ heb je het artikel gelezen? injezelf opgeslagen en geschikt?

Het verschijnsel NOMADE is hier m.i. cruciaal ...

iemand die gaat reizen? ( bijv. naar Mali gaat of naar Ma'Liem : )

Zelfs het Engels biedt een lens van kijken: No MADE ...
"niet gemaakt" maar ??? "echt" ~ "levensecht" ... on the FloWwww ...

Hoe is sapiens sapiens dan te vertalen - tja, dat laat ik aan de kundigen ...
Zelf vertaal ik het zo dat de HomoSapiens net als de Apen een Bewustzijn kende - men wist met een steen een dier te doden : instrumentaliteit

Maar wie was die mens zelf en waar was hij toe in staat???
Dat ontdekte de reiziger - de nomade - hij/zij ontwikkelde ZELF-BEWUSTZIJN

Wist zich te beschermen door het eigen lichaam als tempel , als heilige tempel te bezweren ... en ... de ander er in mee te nemen als relevant zich te trachten te articuleren in adem met geluid : taal - en taal ontwikkeling ...

Vandaar ook mijn oproep om het begrip TAAL in je circel op te nemen als zeer relevant : niet leven volgens boekjes alleen ~ tijdens het leven je eigen taal durven articuleren en een plek te geven ... Het Sprankelt VanZelf op ...

sofar ... s'ace ~ néandersthaler werkgroep pionier van t chaosforum (dec'2004)


Het geheel is in lijn met de theoriën van Ken Wilber en de eerder verhandelde Dynamische Spiraal ... die niet is voorbestemd aan types als verzamelaars of zoals onze media dit verhandelen met labels als "egoïsten". Het is meer bestemd voor "egolutionisten": reizigers in de "gedachtensfeer" die kunnen communiceren en dit ook aanwenden in samenwerking ~ samen leving ~ samen lering ~ altruïstische om-leving met wie maar wil ~ in goede wil ... zoald wellicht mijn collega's ...

die dit overigens ook genieten in organisatieadviesverband met "zwarte" Piet ...

;-) al*af s'ace ~ nomade ~ niet gemaakt ~ wel echt(er)