Thursday, March 12, 2009

anglo~sack'sichT

is een titel voor deze bijdrage in ons ont/ver/dis-wikkelingsproces ... ;-)

1.
Anglo ~ is een term die wij Nederlanders kunnen koppelen aan het begrip Engelsman of "Engel" en "Engelbewaarder" ... en ook aan het begrip Angler ~ Visserman (en Jesus'vrienden) ... en ook aan Angle ~ hoek ... hoek van inval is hoek van uitval bij "K" en "V" en ook bij "A" ... en ">" (groter dan - teken)

Zo is een Hoek van 90 graden een teken van kracht ... in de Indonesische vechtsport Pentjak Silat ... die mensen beoefenen om hun eigen beweeglijkheid te oefenen en aan te scherpen.

Ik heb dit zelf ook in enkele basispassen eens beoefend aan het strand te Bakkum waar mijn vriend Jeroen dit graag deelde met kinderen en hun ouders ... (zomer 2004). Graag had ik hier ook de ambtenaren van de Gemeente Castricum bij gehad ... echter "andere burgers" hielden hun bezig met kennelijk vruchtbaarder taken (al kan dat inzicht wijzigen "an Sich").

2.
Sack is de duiding voor een "zak" , bijv. om 50 kilo aardappelen in te bergen / transporteren / etc. of bijv. uien ...; een andere associatie bij mij is die aan de adelijke familie Sack waar mijn vriend Steve "schatbewaarder" van is. Hij heeft daartoe een waar familie-museumpje voor ingericht in Tüningen , (West)Duitsland. Voort is Steve de organisator van familiebijeenkomsten waar hij onder familie verstaat "alle mensen op aarde". Dat is mooi ;-)> zie gerust de KaLLinKa !

Andere duidingen van "zak" laat ik even voor wat zij waard zijn ...

3.
SichT is duiding voor Zicht en Aangezicht ... en komt ook voor in het woord "inzicht"; hierop wordt ik bevraagd door mijn werkgezelschap vanwege de wijsheden die men mij toedicht (anders zou men zich vast niet tot mij wenden, toch?). Dit inzicht wordt in allerlei illustraties gevolgd en er zijn ook heren en dames (aangezichten? in functionele verbanden en verbonden) die zich smaakbeoordelingen veroorloven voor waar het de aanwendingen van enige collega's betreft. Ik heb begrepen dat men mij als "implementator van het Enterprise Quality Systeem in Business Objects verband en haar integrale bedoeling" vrijwaardt van de "kakafonie". (Dat is het dodelijke wapen van de zich niet wetende "meute" ~ zo wordt gezegd in kringen die beter weten)

De aanleiding voor dit stukje komt voort uit een snapshot uit een bericht:

Note how a new enthusiasm is sweeping the world, and hopes are raised that souls of the Light can at last move into positions of authority. It is not easy to penetrate the web of collusion and corruption to remove those who stand in the way of change. Change there must be to restore the principles and rights of the people to be free. Undoing the shackles of the last century will take time, but at least you see the initial moves that will lead to positive and lasting changes. These will not favor any particular groups, but are intended for everyone regardless of color or creed. Freedom means the gift of freethinking and choice to follow your own path. We see it resulting in many groups coming together in their desire to lift Man up.


Waar men hier spreekt over "autoriteit" gaat het met het woord "auto" over "zelf" en "riteit" dient te worden verstaan "ritheid" : ergo de voerman van de koets bepaalt of er "überhaupt" gevlogen of gereden wordt vanwege de eisen die hij stelt aan zijn voertuig en eventuele bemanning.

Dit is een ervaring die ik als ex-KLM'er heb inzake Validiteits- en Volledigheids-Checks die via hulpmiddelen worden aangereikt aan de gezagvoerder. En ... als die hulpmiddelen niet werken dan dient de gezagvoerder deze functionaliteiten manueel uit te voeren in zijn kunde ... Dit "al" wetende maak je gebruik van je kunde ~ zo ook bij "rechters" die in een soort van "slachthuisconstructie" zich wagen aan uitspraken in een vlucht die "niet werd gevlogen" edoch ... zich in een simulatietoestand afspeelde.

Tja, roept de "oud-paradigmentaal gelovige" : je moet ze toch van te voren inlichten over de simulatie ...

Kijk, daar heb u wel gelijk in, beste medeburger ... edoch dit geldt bijv. bij watersnoodrampoefeningen waarbij we een stuk water onder land zetten en niet de hele wereld gaat roepen dat het mis is in Nederland ; ergo daartoe worden in die gevallen mensen ingelicht over de "oefening".

Bij het redelijk afgesloten en goedbewaakte kamertje waar rechters en griffiers en toezichthoudenden hun werk doen ... ligt het toch iets anders: Immers je wilt dat zij zich "gewoon" gedragen zoals zij bij allerlei processen zich verhandelen in hun kwaliteit van handelen. Zij beweren zelfs dat er maar 1 zitting, ergo mogelijkheid, is om je als hoger beroepende ambtenaar te beroepen met evt. raadspersoon.

Kortom, het is goed om de oefening in dergelijk veld "ondershands" uit te voeren zodat ieder "automatisch" de kwaliteit ten beste geeft die men zich (dan) machtig is. En ... de evaluatie van de oefening is des te nuttiger als er veel fouten gemaakt worden => immers vele collega's kunnen dan ook worden ingelicht over de fouten die deze professionelen zich hebben laten gebeuren in een door andere lieden aangestuurd veld (bijv. de Rechtspraak - een organiserend gezelschap dat effectief handelt - in rechtsprekende en rechtdoende transacties => met de overheid/gemeentes/e.d.)

Freedom means the gift of freethinking and choice to follow your own path.


is een zin die menig Nederlander kan vertalen in het Nederlands ...

Ik vertaal hem dan ook niet ~ al zou het een test kunnen zijn voor n vertaalprogramma om de zin eens in het Duits neer te zetten - immers de vader van de kroonprins is Duits opgegroeid en deelde zijn wijsheid in de wereld en vanzelf met zijn kinderen :

"Freiheit bedeutet das Geschenk von Freethinking und von Wahl, um Ihrem eigenen Weg zu folgen."


Hoe klinkt bij u het Engels en hoe het Duits ... op?

;-) toY tooi hooi toid ~ ome s'ace