Saturday, March 21, 2009

nummer 0 van de 100 van LLink & Trouwww

"zou het niet interessant zijn om een top 100 te maken van mensen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid" meldt trouw.nl/groen ...

en inderdaad er komt een lineaire lijst als wij de nummers volgen en een circulaire lijst als wij er naar kijken en waar er namen aan verbonden zijn alsof het ook mensen zijn (ze verwijzen mogelijk wel naar mensen in enige rol, of ook wel zonder een rol ~ vanzelf in natuurlijke orde gesproken)

grote kans dat U , lezer hier met mij, er niet bijstaat ...
en dat is ook een prettig gegeven voor als u zich waant en weet als nummer 0 ...

Dit is immers waarvoor alle andere nummers zich inzetten ...

Toch is het niet interessant zo een lijst te vormen - het is wel leuk en dat trekt ook aandacht en kan in enkele "snedige zingevingen" worden bewerkt tot "oefenstof" ...

Immers ... Als het waar is dat Pieter Win!semius en Herman Wijffels de TweeLing zijn op nummer EEN ...

Dan betekent dit dat de Publieke Zaak en Klaar om te Wenden ... het Koningskoppel is voor de komende TIJD waar ook OBAMA en Verlichten zich ROEREN ...

Ach ja, Prins Willem Alexander , net terug uit Antarctica waar hij het ecogebied van de Emperor Pinguins inspecteerde met zijn gemalin Maxima ... staat ook in de top honderd - in de bovenste helft op nummer 37 ... U merkt het - via leuk wordt het toch ook nog interessant want Ruud Lubbers staat ook in die bovenste helft op nummer 49 (zeven maal zeven) ...

Wie ik mis (na mijzelf vanzelf) ? Maxima en Hare Majesteit de Koningin ...

En dan kan het inzicht doorbreken dat zij of worden vertegenwoordigd door zijn Koninklijke Hoogheid de KroonPrins (van het thema water op inter en nationaal gebied) of - en dat acht ik geloofwaardiger - door alle mensen die op nummer 0 staan ... tussen u en ik ...

Ach ja, ik heb nu een beetje gewezen ... edoch het meeste toch op het gaatje in de O (van H2O ~ formule van water) ~ en deze week bereikte mij het getal 78 als percentage van hoeveelheid volume dat water van ons deel maakt ...

uw druppelTje & genoot van een Job bij Job ;-)

notie ~ vanzelf nodig ik ook alle genodigde burgers op de lijst met een nummerverwijzing zich als nummer 0 te leven ... (dat bindt ons ...)