Wednesday, March 25, 2009

ZELF(S) of ZELF(s')

De titel draagt hier iets in zich van het getal 11 (2009 is ook 11) ...

Ik kom hierop in de context van het avontuur dat ik per 1 april 1998 beleef met de watersectie van de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel , Gooi en Vechtstreek ...

In beide namen - als labels - zitten meerdere "HOGERE WAARDEN" van het prille land NEDERLAND ...

en die kunnen vandaag de dag ook weer gedeeld worden met rechters die zich meer mogen tonen vanuit de "Toren van Pisa" ook wel de scheve ivoren toren genoemd in Eur-opa ... ZeurOpa en MeurOpa in de volksmond van degenen die zich nog met elkaar verstaan in de kroeg ... ofwel t praethuis.

De ZeurOpa als metaforisch tijdbeeld van de psychopaat die alles van zich afwijst en de ander met zijn gebrande gatje opzadelt - al is het nimmer aangenomen in afgestemd quantum / veld ... (de administrateur schijnt te zijn opgezadeld met het idee "wie schrijft die blijft" - ach wee : "de tijden zijn veranderd en de evenwichtigheid wil zijn deel")

De MeurOpa die zat op scherp hoog boven de Pisa toren en wachtte met zijn deel - te bezorgen - totdat een onvermoede "hoed" zich onder zijn dieptebommen met geel deed vastzetten (of was het een hoax(?) - een lokaasje ter illustratie). Zo een MeurOpa - tja die kun je slechts met toren en al zijn deel laten bekomen ... (in beeldspraak: de ges'toorde oren wassen, schrorsen en beter nog de laan uitsturen vanwege opzettelijke vervreemding van andermans waarden)

~~~

Ach ja - de hoofdmoot
A'dam ~ is een mooie verwijzing naar de eerste mens in administratief geldelijk gewin met psychologisch v'oordeel: nl. waardepapieren in vennootschap en verder naar varianten ervan - de pensioenfondsen weten er vandaag de dag goed over mee te spreken - en later ook hun geldenschieters (de ambtenaren zelf die zich lieten lijden en verleiden - maar dan nog : door wie? en met welk oogmerk en wiens leidraad - blauw of rood spoor?)

Amstel ~ is zeer bekend vanwege het plezier met bier en vrolijkheid tussen al dat gewerk door ...

Gooi ~ is bekend als werkwoordvorm en ook vanwege het mediagebeuren in 't Gooi - en dat was nog voor de Gladde AalSmeer ... - die wel zeer verleidelijk is geworden via TeeVee en ShowLand Formule 1 snelheden ... maar dan weer van wat (de wereld draait snelle door ...)

Vecht ~ is vooral gekoppeld aan een onvergetelijk lied van Ramses Shaffy ; hoe was het ook al weer: Zing - Vecht - Huil - Lach en Bewonder ... en er was nog iets ... Echt's

~~~

"De stichting bepaalt ZELF wie haar vertegenwoordigt" schijft de voorzitter van de rechter - getekend via een hulp.

Tja, dat is mooi "Heer de Voorzitter" ~ ergo ik uw werkgever in de zin van regisseur, gezagvoerder en voerman (immers u bent hier, verdient uw gelden, en landt in rechtdoenerij met alle partijen en par-tijdingen) bepaal ZELF of ik een vlucht laat doorgaan als ZITTING of dat ik de "beoogde zitting" beoordeel als "SIMULATIE" van een "OEFENING". En ... er is geen reden dit in een nader besliscircuit te testen - immers ik - uw partner in gesprek en afstemmende communicatieronde - ben aanwezig en u kunt mij bevragen. Ach ... u en uw secondanten in democratisch meervoudig dispuut heeft even geen woorden voor het gedrag van de wederpartij - de stichting?

Dat laatste - daar voeg ik mij bij u gedrieën ... tevens bevestigende dat dit dan ook een evaluatie behoeft die weldra u en al uw collega's zal dienen in kwaliteitsvormende voorbeeldgeving - als u gedrieën zich er bij voegt ... (u ontvangt separaat een brief, en al cvoördinerende via uw voorzitter en uw directie)

~~~

ZELF(s') mijn gewaardeerde ingebrachte vrije mens "tzujan" kan het al te machtig worden wat hem als drievoudig titeldrager overkomt ... en toch ... de volgende dag is er een nieuwe dag met kans op weder-op-standing ...

ook Gij ~ B. ~ s'ace

als blijk van respect voor het vermogen van lieden in de titelatuur om prestaties van burgers in Nederland in hun specifieke rollen ook bekend te maken ("nee, ik heb het niet nodig - ergo ik kom u wel tegemoet"):

vanwege bekendmaking van mijn talenten in gedragingen van wereldburgerschap en water/bewustzijn en navenante verwordingen werd ik uitgenodigd mijn kunsten te vertonen in Lucknow, India : aldaar waren ruim 80 landen vertegenwoordigd in zowel Global Democracy en Global Justice Symposia; In februari 2007 werd ik verzocht mij als Adviseur van de Wereld Eenheid en Vredeeducatie te wijden aan de taak "Awakening Planetary Consciousness" met als resultaten de bezoeken van de Oranjes in India in 2007 en de neerslag ervan in de Troonrede 2008 : "Nederland wordt zich bewust". Enige aantallen van mensen die wij dienen?

(Nou vooruit dan maar, speciaal ook voor mijn collega dhr. Roelof Kruize en onze begeleider dhr. Wim Faber en vanzelf allen die zich door ons laten leiden in bewustwordingsprocessen)

2 miljard mensen van 5 - 18 jaar zouden zich bevinden in de doelgroep van mensen die graag een toekomst willen, een zinvolle toekomst in leefbaarheid met andere mensen ...

4 miljard mensen gunnen deze lieden (vaak ook in enger familieverband) een toekomst, dus ook zij zijn tot de doelgroep te rekenen - secundair ...

Daarnaast geldt er een aankomende doelgroep van meer dan plm. 1 miljard wezens 10 dagen na de conceptie tot plm. 5 jaar oud ... als schoolgerechtigde leeftijdsgrens ... Het is duidelijk dat zij allen op onze aarde komen om ons (de 2+4=6 miljard) aan te steken het zo goed mogelijk te doen ter garantiegeving van de planeet haar schoonheid en mogelijkheden ...

Rest de notie dat er lieden kunnen zijn die zich kunnen laten administreren vanwege het gegeven dat zij hier niet aan mee willen werken - zij kunnen hun motivatie dan tegelijkertijd afgeven ... bijv. in 5 coherente zinnen met concreet genoemde essenties vanwege enige hechting daaraan (petitie?)


~~~ ZELF(Sporing) en ZELF (s'turing)

zie voor alle artikelen als bewustzijnsoefeningen de aflevering "disclaimer"