Wednesday, March 25, 2009

"disclaimer"

... is een Engelse term die aangeeft dat de eigenaar / verzender van een bericht een voorbehoud maakt.

Dit brengt ons in bewustwordend veld van enig aanwezig bewustzijn (voor- en) verondersteld tot:

het begrip "disclaiming" ...

(ikzelf kwam op dit begrip in 2002 toen een netwerk aan zgn. wicca's mij in contact bracht met ene Starhawk en haar sprookje over de 12 witte zwanen o.i.d. - hetgeen ik in 2003 mocht voordragen boven op een verboden duintop te Bakkum aan Zee - waar de gemeentewethouder J. Hommes nu nog naweeën van heeft - al zal hij zich melden indien het voorbij is - bij hem als functionaris vanwege democratische aanwijzing en los van "persoonlijke motieven" of "ex-professionele afneigingen" bijv. in verband met de afhandeling van een brand op het strand en een vergunningsmanipulatie betreffende een juist bewustmakend evenement op het strand met een mongoolse tent ; ergo ik heb er geen last van als iemand zich te kennen geeft - al meld ik het wel in publiek en transparant domein ter beschouwing van onze merites)

dus disclaiming heeft volgens boeken te maken met :

II : hij/zij is onverbeterlijk (beyond reclaim) => ik denk aan mijn vriend tzujan ~ al gun ik hem alle hoop; en als ie mij wenst dan ben ik er voor hem en zijn te ledigen nood en andere kost

I - heeft 3 noties:
1) terugwinnen, recupereren en regenereren; ergo zo is reclaimed paper bekend als kringloop papier (hé, kan dit ook met ministers en andere politici? dat je ze terug brengt in de maatschappij als gewoon burger die ooit eens iets probeerde te betekenen in het collectieve veld? of met bankdirecteuren en toezichthouders of mensen met een titel -met alle respect voor de goeden onder de mindergoeden- en rechters daarbij?)
Regenereren zou ikzelf graag als een voortdurend proces willen inbrengen in ons democratische kiesstelsel - dat al enige tijd gebukt gaat onder "het kiezen van je leider" / ergo onder "one man one vote" ~ zie hievoor de studentikoze site en de kortere Nederlandse noties ...

2) droogleggen (land)
Hier kun je in de boeken vinden het begrip het teruggewonnen land op de zee ... Wat mij hier treft is de notie dat het land is teruggewonnen en dus als oerprincipe gekend wordt als land en niet als nat land - zee of oceaan. Het is toch een oergegeven dat de oceanen een bodem hebben? Je kunt wel zeggen dat men vandaag de dag bij Dubai Zandsuppleties uitvoert in de orde van grootte als dat men daar de wereld in het klein herschept ... ; zo schetst mijn verbazing dst men hier in Castricum al enige tijd niet mag slapen in een huisje op het strand - terwijl dit strand er altijd al was ... en dat men het wel goed vind om elders oceanen te dempen met zandplaten ter grootte van Waddeneilanden ter beslaping van mensen die het elders weer te gortig is geworden om zich daar onder de mensen te begeven vanwege de gelden die die zelfde mensen vanwege de chaos, pardon, disorde vermengt met misorde vanwege lieden met bepaalde toeneigingen (machtsuitoefening, verzamelaardij, makelaardij, mentale bruggenbouwerij, interessantdoenerij etc.)

ik hoop persoonlijk vanzelfsprekend dat ze bij mij de kroeg niet droogleggen vanwege een ethische handelingsgolf die door het platteland waait wegens bijv. de benoeming van een burgemeester uit het hoge noorden van het land (bijv. Koudum) : motyto: drink tot het genoeg is met genoegen en wat praatstof ter onderhouding van de dynamiek ~ synamigo

3) terugvorderen ~ oogt als een eisend werkwoord en klinkt daarom niet zo sympathiek ... al is het dit in een afstemmend veld vanzelf wel ... echter voor dat er gevorderd wordt wrdt er gecommuniceerd teneinde het te vorderen in verevening na afstemming en goed gesprek te laten plaathebben. Wat hier manco gaat in Nederland is de orde van de gevestigde belangen in het vereveningsproces van de taal. Immers er zijn taalvirtuozen die zich de taal machtig blijken (verkregen titelatuur) en in zich in allerlei bochten wringen (zij ervaren die later niet meer zo wegens hun taalslangenlijf) om een persoon in een daglicht te stellen dat die persoon niet behoeft (laat staan verdiend; ergo: laat staat weerwoord geeft).
Het komt ook voor dat stichtingen met bepaalde vermogens in de top zich het laten welgevallen personeel lastig te vallen met duur ingehuurde specialisten teneinde weer andere specialisten te bedienen in hun comfort ...

Comfort dat is bijv. een kwaliteits proces van enkele uren te bekorten tot 5 minuten in het gerief van een commercieel manager of directeur die zich daardoor weer bewijst als nuttig voor weer een andere laag in het circus (met wel oogmerk).

~~~

De disclaimer die van toepassing is op deze gehele blogspot ~ met impliciete welneming van mijn leden in de ad hoc commissie rapportage Waternet 1999-2008 de heren M. van Poelgeest en H. Vermeulen, resp. bekend in Amsterdams bestuur en portefeuille "water" en van de Rechtspraak over meer lokale rechtsarena's en de correcties op hun gedragingen in enige kwaliteit van rechtspraak en en passant kwaliteit van bestuurderschap in diverse stichtingen, cq. stichtingsverbanden:

primair: voelt u zich uitgenodigd zich als abonnee te melden op de site (gelijk een "uil") en/of meldt u zich eens in de thema's die hier behandeld worden; secundair: acht u zich niet eerst in een/enig ander verband te relateren aan het hier besprokene en wendt u zich tot en weet u zich met de schrijver ') ; tertiair: voelt u zich tevens vrij zich in ondernemend Nederland liberaal te kennen te geven in enig veld dat u acht

') als werknemer / overheidsmanager van het 1e decenium in spé (in het 3e millenium) weet ik mij met mijn collega de ook als fenomeen bekend staande heer R.R. Kruize , die ik hoogst persoonlijk heb mogen coachen en begeleiden tot Overheidsmanager van het Jaar 2003 in de slogan/kreet/wijze raad:

"je dient elkaar aan te spreken zonder aanziens des persoons"

ergo: dit kan met en zonder aanzien van elkaar en betekent dat je elkaar voor de volle honderd procent als heel en volwaardig mens aanneemt en respecteert en impliciet bejegent en betrekt waar het die actie behoeft.

cees de groot ~ integraal directeur stichting Waternet i.o. (vanaf maart 2001)

notie: overigens werk ik als pionerend ambtenaar van de werkgevende instantie vaak 24 uur per dag buiten de sociale eenheid van de zaak om aan de behoeften van sommige lieden tegemoet te treden vanwege hun specifieke bewustzijnsoefeningsvaardigheden - wat weer een mooi scrabblewoord is voor de latere borden met meer posities ...