Tuesday, March 17, 2009

formateur heeft geen bevoegdheid ... en noties

tja ~ gezien het veld waar uw ambtenaar zich mag ophouden is het opmerkelijk dat de wereldbank-medewerker/bestuurder Herman W. geen grip heeft op de specifiek Nederlandse situatie ~ waar deze zich bevindt in enige veld (met allerlei subvelden van thematiek en aangestuurd personeel)

hier de Quote (volgens mij kan dit wel ... en anders hoor ik het wel ... immers de dynamiek van regeren heeft kortgeleden alle opties opengesteld bij monde van premier <= volg'baar)

(Oud-formateur Herman Wijffels. Foto Roel Rozenburg)
Wijffels kan coalitie niet helpen
Gepubliceerd: 15 maart 2009 22:23 | Gewijzigd: 15 maart 2009 22:28 ANP Maarn, 15 maart.

Oud-formateur Herman Wijffels ziet voor zichzelf geen rol weggelegd bij het overleg van de coalitiepartijen CDA, PvdA en de ChristenUnie over de aanpak van de recessie. Hij heeft dat geschreven aan fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks.

Halsema had Wijffels vrijdag in een open brief gevraagd de onderhandelingen in goede banen te leiden. ,,Hoe bijzonder de huidige situatie ook mag zijn, ik zie niet hoe een buitenstaander zonder bevoegdheden, legitimatie en verantwoordingslijn, in die omstandigheden een rol als door u gesuggereerd zou kunnen spelen'', schrijft Wijffels.

Halsema had graag gezien dat Wijffels tijdelijk de leiding van het crisisberaad zou overnemen van premier Jan Peter Balkenende. Ze is bang dat er anders een modderig compromis uitkomt dat wellicht de coalitie door de crisis sleept, maar de samenleving niet.

Wijffels deelt de bezorgdheid van Halsema en vele anderen over de situatie waarin Nederland als gevolg van de wereldwijde financieel-economische en ecologische crisis verkeert. Ook is hij het met haar eens dat er dringend maatregelen nodig zijn "die op een slimme manier de lange en de korte termijn met elkaar verbinden''.

Maar dat gebeurt halverwege de lopende kabinetsperiode en dat is volgens Wijffels staatsrechtelijk wezenlijk anders dan ruim twee jaar geleden, toen hij als formateur optrad.

Het is nu ,,de uitsluitende verantwoordelijkheid van de leden van het kabinet om met een in de huidige situatie passend pakket beleidsmaatregelen te komen'', stelt hij. ,,Zoals het aan de leiders van het kabinet, premier en vice-premiers, is om leiding te geven aan het proces dat daartoe moet leiden'', voegt hij eraan toe.


De notie die mij thans even snel opvalt is:

"die op een slimme manier de lange en de korte termijn met elkaar verbinden''

ik ben zo dienstbaar en memoriaal aan wie dit wil horen dat uw dienaar in december 2000 een 10-jarig "ei" van nieuwe verbindingsmogelijkheid leerde in een Open Space (S*ace: ) conferentie te NoordWijk aan Zee (bevat tevens "ijk aan Zee" geluid) ... hierin werd ik gedeeltelijk gesponsord door mijn werkkring "de Stichting" ~ ergo door AGV en de gemeente A'dam ...

De studie is in gewenste thuiswerktijd nader geillustreerd op een website die het geluid vsan "genialiteit" en "geniaal gewenste tijding" inzich draagt : www.globalgeniusvoter.com met overigens ook een (korte, initierende) hollandse (VOC?) sectie ...

Ergens is ook een Engelstalige Sectie opgenomen met een Artikel waar 2 Europeane/Wereldburgers zich met mij lenen aan een artikel. Grappig dat dit op de "albatros" zit ;-) en waar Neil DiamonD "BE" zingt/musiceert ...

Ik merk wel wanneer het volk genoeg(en) wenst te beleven aan een op-losser ...

toY s'ace ~ een solaire zonnewind :-)>~~~ (die zijn oor niet afsnijdt met een aangeboden mes <= JG )

motto (via Spiritual Initiation ~ and the BREAKTHROUGH of CONSCIOUSNESS - the power of bond ~ Joseph Chilton Pearce) : "If a fool persists in his folly he will become wise."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~bwz-notie WIJS = BELEID