Thursday, March 19, 2009

over orde disorde wanorde en ... chaos

is het een en ander te verhalen (wie stelt zich beschikbaar met een fondsje - misschien iet voor de HOME foundation van mijn goede vrind Eckhart [rip] ~ ooit geparafraseerd door de heren Koot & Bie die vooral zichzelf onder de smeerselen kleedde ter illustratie van een gelijkend typje) ... en dat doe ik doorgaans op mijn grotere podium en dat is al een tijdje Engelstalig van aard. En de overgrote meerderheid van lezers in de democratische orde volgend en meegevend ga ik niet alles nog eens vertalen waar een ieder dit zelf al kan ... en voor degenen die het niet konden heeft de overheid gezorgd voor een goed ge-outilleerde en bovenal zorgzaame samenleving met collega's van mij - dus dat zit wel snor. (we helpen elkaar en bovenal mijn goede vrind "tzujan" die zich ook leent aan lieden in de bilaterale orde behoudens in individuele en collectieve ordes.

Dit inleidend gezegd hebbende kunt u rustig even bladeren in het Engelstalige deel ... met als illustere, door ene RAM bedachte, titel "Groetende ....... Waarheid .........."

En ... dit lokt wel eens uit tot enige consideratie alvorens de pen weer eens op te pakken ...

Of ... enkele goede ademhalingen in het buitengewone "BUITEN" teneinde dat ook weer eens even "UIT te BUITEN" ( niet het "te" van te-vreden :).

voor de (serendi)piëteit van sommigen plaats ik het elders vertoonde tafel-belletje ook hier:nog even enkele termen duidende:
wanorde wordt naar het Engels vertaald als DISORDER ~ echter het is een valse zet, ERGO:

(redenatie:) wanorde is een disorde waar een oordeel in zit "verweven" door de taalmeesters/magiers

dit is een vinding van de werkgroep NéAndersThalers van het ChaosForum (dec'2004)

DUS de WAARHEID is HELDER:
DisOrde is het tegenovergestelde van Orde
Chaos is "an sich" (Emanuel Kant - term) een ORDE van collectieve aard => zie de RONDE TAFEL die er VIERKANT uitziet op het scherm ... (Raadsel: Hoe wordt die TAFEL ROND?)

so far ...
S'ace

notie: Het is niet ondenkbaar dat de BLOGMASTER alhier onderliggend via een geritst programmaatje kan zien wie er allemaal komen kijken op deze blog ... dit wordt hier vermeld om te vermijden dat een ieder zich veilig voelt in zijn fateuille waar de peecee of mobiel of ander device / devies zich laat bedienen (aan de hofvijver kan ook :)