Tuesday, February 24, 2009

TZUJAN

is een bijnaam voor iemand die zich inlaat met de burger die zich inzet als voorzitter van een communicatieproces te Utrecht , 26 juni 2008 ... bij De Rechtspraak - een bedrijf dat zich onderscheid van bijv. excommunicators die betrokken worden bij het schonen van de veestapel die hier en daar een gekke koe schijnt op te leveren ... Vanzelf acht ik het relevant betrokken zich aangesproken voelende en wetende deel zich machtig dit op zijn merites te be(V)oordelen.

Het bevoordelen is slechts bevoordeelt indien het de algehele vrede dient ...

ergo Wie op blaren moet zitten (wegens handeling aan de bron en het navenante ijkpunt - Claus v. A.),
die gaat er ook op zitten - in de publike voorstelling die hij/zij zich verkiest wegens een andere vrije handeling.

TZUJAN is in werkelijkheid iemand die placht te zeggen "Praat niet meer over een voldongen feit" ...

En dat verondersteld dat men er over moet schrijven? Spreken misschien? Wat bedoelt zo iemand als Tzujan?

~~~

Er doet zich ook ioets heel moois voor met Tzujan - al heeft ie er mogelijk zelf geen notie van (hij is een typische met alle winden meewaaiende wind? en egaliseerd alle winden tot -lange periodes van- windstilte). Kan voor zommige individuën in sommige situaties nuttig zijn dit te weten en zich te verwijderen uit zijn omleving en/of juist zich aan hem (mind-technisch haar?) te voegen.

Wat voor moois dan?


Find more photos like this on Master Hilarion


Welnu , in 2008 heeft Jan daadwerkelijk meegewerkt aan het enten van kristallen op aarde, in het water en een klein beetje in de lucht ... en dit laatste feit daar heeft jan voor getekend door enige middelen van bestaan te wenden aan Brazieliaanse Kunstenaars die ik ook persoonlijk werkende weg heb mogen meemaken ! "WAUW" roep ik fanatiek met Theo Maasen de ambitie van velen weerleggende ...

Hij heeft daadwerkelijk met tijdelijke middelen van bestaan waar hij over meende te beschikken ... beschikt.

Dit gekoppeld aan sommige meebelevingen met TZUJAN (o.a. een echte kundalini ervaring, vijverberg opruimen, verhuizingen, out-of-the-box en zen sessie, overtonen delen en een schrijven met antonio rossin inzake "bugs in voting systems" en ook gezellige etentjes/drankjes) maakt hem tot een bijzonder mens die echter stellig beweerd nimmer een gelukzalig moment te hebben beleeft - weerleggend grote lach en huilbui(l)en. ECHT een MENS ... die zich MENENS is / voordoet ...

Twijfel ik nog of ik hem opneem in de noten balk op mijn website ... waar hij zich voegt bij Roelof Kruize (inclusief zijn SPINDOKTER Wim F. ) en Eckart Wintzen (in wiens HOLISTISCHE OOGPROGRAMMA EXOVISION ook Job en Ahmed zich weten en oefenen) ... . Het is mij momenteel aangezegd dat hij zich meldt per schrijven ... (GEDULD is een SCHOONE ZAAK)

nou ~ so far voor het moment ...

S"ace