Wednesday, February 4, 2009

DéCodex van de Globalisering?

Terwijl de technologie voortschrijdt en de wereld open gaat voor waar het betreft haar "motorkap" ...
schrijven columnisten snedige stukjes waar je wel op reageert vanwege de uitnodiging gedaan.

Of je bijdragen in de dialoog ook worden geplaatst is veelal onderhevig aan censuur of "correctheid"; hetgeen logisch is want je hebt nu eenmaal als courant een verantwoordelijkheid net als dat je dit hebt als burger of zelfs onderdaan. Dat laatste thema is bij velen ver van hun bed geraakt, edoch is weer actueel geworden sinds bekend is dast er "een nieuwe Koning aankomt" ... op zijn witte/zwarte paard. En vanzelf zijn gemalin ~ overigens een term die zich verhoud met het water - vrede thema dat wij hier in de kern in dialoogvorm wereldkundig (wordende) beschrijven.

Van Ben Knapen is mij bekend dat hij zich een weg weet in het journalistieke vak.
Ik meen mij hem te herinneren van een Communicatieve Seance begin 2001 waar een "Bridgespel" werd gespeeld. Hier gaat Ben in op de Globalisering. En voegt uw scribent zich daar ... (heden). Al dient het zich nog te betonen ... (zie de overweging hiervoor)

Inzake het fenomeen Bretton woods zou ik hier even willen inhaken.

Wat is het Geval? In December, 1 & 2 jaar 2000, komen mensen samen in een soort van “ark-gevoel” donrom het thema Bretton Woods. Anders gesteld het begeeft zich rondom de spreuk “Naar een economie waar iedereen telt". Het is georganiseerd door het magazine “Ode", een onderstroom vertegenwoordigende publicatie die haar levensvatbaarheid tevens gestalte heeft gegeven door verplaatsing van de hoofdredactie van Rotterdam naar San Francisco, USA. (Getuigt dit van een VOC-mentaliteit annu het Nu-tijdvak, 2000-2012?)

Interessant zou het kunnen zijn wat toen (laatste maand in 2000) werd bedacht door lieden die los waren van “het chaos-gekrakeel” van nu “winter 2009″.

Ikzelf herinner mij een slotverklaring met een bijlage waar tevens een dispensatie werd afgegeven rondom een nieuwe wijze van politiek vorm geven in een dynamische werveling met intentie, schittering en puissante afstemming (gelijkwaardigheid en integriteit).

Ik opper de gedachte dat de krant van nu zich nuancerend weet uit te drukken met haar pioniers in geestkracht. Naar ik mij herinner waren er zo’n 50 buitenlandse deelnemers en plm. 100 Nederlandse landgenoten (incl. kosmopolieten). Rond 40 wetenschappers en prominenten aangevuld met 110 leden/lezers/actieven.

groet en voorspoed met achterwind ;-)


') Hoe zat het nu met dit "BridgeSpel" ...?

Welnu, het zal duidelijk zijn dat creatieve, scheppende mensen (zoals ik mijzelf leen daartoe aan de wereld) een brug zouden willen bouwen tussen de "oude" en de "nieuwe, gewenste" cultuur.
Zoiets geschiedt ook bij de NoordHollandse stichting waar deze mens zich leent aan dienstverlening in een werkverband en een slagorde (die zich zelf weet in de leuze "Je Maintiendrai" - het schild & de schildklier).

Dus, men stelt zich voor naar de overkant tegaan met zoveel mogelijk mensen in de loop der tijd zonder de brug zelf overmatig te belasten op enig moment (die notie is sinds jaar en dag bekend en meer nog sedert de brugfrequentie zelf bekend is onderhevig te zijn aan instortingsgevaar indien de eigen frequentie wordt gepulseerd door het ritme van de meute/de kudde).

Vandaar dat deze teksten zoals gebezigd in het Bridge-spel zo verfijnd en nauwkeurig zijn gesteld. Het magazine Ode (Jurriaan Kamp?) zal de teksten nog in haar archieven hebben om ze er op het juiste moment uit te halen - ter beschikking stellende aan de wereld (die zij mede "redt").

Groet ~ en overweeg uw st...eentje bij te dragen ~~~