Tuesday, February 17, 2009

hand van G oo D

hoe het water tot in de hemelen reikt

::*|*:: ~ gecentered op onze gezamelijke leerZaamheid & l'eerSaaMhorigheid met en aan het water ... pure intelligentie in ons en ook er buiten ... te onderhouden (je maintien'Drai)