Thursday, February 12, 2009

op de schop

even tien jaar terug in de tijd - en kijken naar het object ... van gebeurtenissen :

wij krijgen dan te maken met een opening in de vrije nieuwsgaring ...

immers de technologie verzorgt meer peer-to-peer communicatie én veronderstelt dar er ook werkelijk toffe peren aan beide kanten van de lijn zitten ...

het hoofd communicatie van de stichting van de heilige hoofdstedelijke graal der nederlanden stelt dan ook intranetcommunicatie met een echt forum beschikbaar onder de ambtenaren van oa. job cohen (ik bedoel natuurlijk de rol die hij heeft als ambtsdrager en niet de persoon zelf ~ dat is een ander verhaal) en zijn dijkgraaf ...: "iedereen wordt geacht volwassen te zijn" heet het dan ...

Tja, een open deur want je moet wel 18 zijn voor je bij de stichting kan gaan werken, en dan ben je ook stemgerechtigd en weet je wat verantwoordelijkheid is en ken je de miljoenen rechtsregels uit je hoofd - want dit wordt redelijk geacht door de wetgever en het volk dat die wet voert als referentiekader.

Het oriëntatieveld , tja dat is wat anders ... een voorbeeld:Hoe gaat "de beste werkgever" in Dienstverlening om met deze eenvoudige opzet?

Dan leven wij nu enige jaren verder en heeft de stichting zich inmiddels ook bekend tot "de lerende overheid" ... Zo had ik laatst een akkefietje dat direkte bijstand van een collega behoefde: "nee, nu niet ik heb een cursus" heet het dan. Maar ja, volgens mij leer je ook als je noodzakelijke dingen direct ter hand neemt - was dit ooit anders ome job (hier bedoel ik de "werkgevert & nemert"; immers job is engels voor WERK/baan/vak)

Toch nog maar even terug naar Charles Bukowski en Bono die hem Poëthisch "eert" ...

Wohls'am is een nieuwe dispensatie van het GrondWater onder de Wereld OrdeninG die wij behoeven ...
( voorheen was dit de MASLOW-gedachte dat goede relaties op de 4e plek komen; maar zoals u weet de tijden en mogelijkheden zijn gewijzigd en ene Obama schijnt dit ook te beseffen ~ nu nog even kijken hoe snel de slaappil in sommige lijven is uitgewerkt :)

http://www.republic.nl/netwerk/netwerknieuws/2009/02/-De-overheidscommunicatie-moet-op-de-schop-.htm

Wat volgens mij wordt bedoeld hier is dat de overheid op de schop moet ...

Dit wordt sedert 2004 gecommuniceerd op mijn internationale website die ook een kleine Nederlandse afdeling kent ... . Deze afdeling is initieel bedoeld om medelanders op 't spoor te brengen van wat de nieuwe wijze van democratie invulling geven in gaat houden.

Overigens is dit sedert 2001 genoegzaam bekend aan mijn collega directieleden ~ war ik onder versta dat ider nieuw lid ook op de hoogte wordt gesteld ~ oa. van mijn stuk over Normen en Waarden (2002) in samenwerking met lieden van het buro Nieuwe Dimensies (die steken hun kop uit).

In 2002 mocht ik daarom overigens ook een lezing geven aan de ECCON, deels gesponsored door de stichting: European Chaos & Complexity Organisation Network in samenwerking met het buro M? (ff kwijt) organisatieadviseurs ~ met groot gevolg ... Immers eind 2004 werd de taaloriëntatiewerkgroep onder mijn initiatief en leiding gesticht. Dit idee werd overgenomen - in stijlvolle dank - door de KAOSPILOTS ~ waar zoals mij bekend ook Rijkswaterstaat zich in weet als "voorstander" en promotor ... Relevant voor ook de hoofdstedelijke stichting die volgraag waterprojecten uitvoert in het buitenland. Wist u dat Job tegenwoordig onze Financiële Boekhouding promoot aan de Chinezen?

afijn ...

"De Aarde draait Door, de Wereld staat stil" ... (of Niet)

toytoYtooi ~ }}*{{