Wednesday, February 18, 2009

een burger die zich toont (CRvB)

er doet zich een situatie voor ...

men afficheert dit als een ZITTING

het adres is te Utrecht en ook Ambtenaren kunenn daar terecht voor ut Recht ...
van enige kwaliteit

De kwaliteit wordt sedert 2003 beoogt door lieden die zich bekwaam achten en bewust weten ...

(is dit correct gesteld, waarde lezer)


De Klant van een dergelijk gezelschap met de duiding MEERVOUDIGE KAMER ...
weet zich in een democratische orde van enige kwaliteit en aangewende bekwaamheid in de casus die voorgelegd is ...
De Griffiers, dienders van de organisatie in het licht van de heren met zwarte Toga's, bereiden de zaak naar verwachting ter dege voor ... (en als dit al niet zo is dan is er impliciet sprake van een procedure fout <- naar de vigerende orde )

Bijzonder is hier de rol van de VOORZITTER van de MEERVOUDIGE KAMER met meesterlijke bezetting in het quantum waar men spreekt over VAKKUNDIGHEID en GELEERDE STOF ...

De VOORZITTER is lid van de MEERVOUDIGE KAMER in een opstelling waar de democratische - lees volksaard / het volkskarakter zich doet gelden / nastreven - opstelling een rol speelt met als oogmerk de kwaliteit van RECHT DOEN aan de situatie / het voorgelegde dilemma (bijv. het ontslag van een ambtenaar die zich voorbeeldig gedraagt en levert wat wordt gevraagd tot in de puntjes).

CRUCIAAL - de reden voor dit item - in dit verband is de aanmerking dat de voorzitter een burger is die zijn plicht doet / dan wel dit nastreeft te doen (in zijn vermogen/persoonlijke leiding kwaliteit van handelen te manifesteren).

EENS? dan behoef ik van u, lezer, geen nadere overweging ter afstemming; ONEENS , tja, dan bevraag ik u mij een overweging te doen afgeven in dit "instrument" van samen afstemmen en de orde handhaven :

JE MAINTIENDRAI

in de ORDE van de NEDERLANDSCHE LEEUW en daarenboven haar BRON ~ de AARDE en haar VELD van wezennisen (oa. menselijke taal en ontwikkeling aanwendende)

dus TIP voor de Vigerende VOORZITTER:

dit plaatje waar de RECHTER een plek heeft , ook de PRIESTER (was er een priester in de zaal?), en de VOERMAN (de AMBTENAAR als LEIDSMAN)

met uniQversele groet van uw blogmaster,
s'ace (voor o.a. samenlevers/werkers/leerzamen)