Wednesday, February 11, 2009

mediazijnman is geen Azijn!

Kijk beste collegas van het Water en Vrede Domein in HoofdStedeLijk gebied & gebod ...

er is natuurlijk geen klacht over het feit dat jullie aan verbanning doen van een collega en vredesstichter ... want dat is nou eenmaal een patroon dat te doorbreken is bij sommigen in onze leiding - de waterleiding ... en de relatie met het Amsterdamse Peil van Schoonheid Betrachten en Lijdzaamheid van Hotemetoten te doen omslaan naar betere mentale tijden ...

Jullie vertegenwoordiger in neuraal - democratisch - veld medieert vanaf 1985 de vrede in het water en in het menselijke lichaam ~ al is dit in "baasjes van hun eigen lichaam" niet altijd even welkom te ontvangen ... als vredeboodschap dan ...

Vandaar dat de "schorsopstelling" in dank wordt beleeft en gemedieert ion al haar schoonheid van vrijheid die wij zo hoog achten (ome Job & Maarten & Roelof en Wim ~ Johan en co ook ~) ...

Schors dat is de communicerende buitenkant van een boom die ook bescherming biedt tegen virussen ... (wie wacht er op een virus?) ; tevens dienen wij oog te hebben voor de ziekte die de boom van binnen in haar macht heeft en die door de schors kan worden uitgelaten ... vandaar dat de schors een mooi gat heeft waar de ziekte uit kan ...

Hoe de mediator = media-zijn-man ;-) = gewaardeerd wordt in het rijke westen ... dat kunnen we ook leren van onze Noorse Parlementariers ... Nu nog even de angsten overwinnen in het winters Nederland en de eigen Medicijnman Her-Waarderen ... .

Wat is er nodig voor de "oude cultuur aanbiddende waterhoofden" ? kun je je zo afvragen.

Parlementariër en arts Olav Gunnar Ballo: "We moeten ons niet arrogant opstellen en de alternatieve geneeskunde automatisch afwijzen. De kunst is om open te staan voor fenomenen die op het eerste gezicht niet verklaard kunnen worden."


Kunnen wij een criterium / meetinstrument bieden aan onszelf waar wij "arrogantie" kunnen kwalificeren en vervolgens meten?

~~~

Azijn is in wezen het Mannelijke Virus op aarde en Kalk is het Vrouwelijke Serum in ons zelve ...

Kalk dat zit hem in botten en schedel ... en het kataliseert het al-wetende lichaam - ons licht-lichaam-beeld ...

Zijn we dat eens ~ en geef uw notie - zeker indien deze afwijkt zodat wij in de zo breed mogelijk Maatschappelijke Dialoog in het kader van de Evaluatie van een Bewustzijnsoefening met Gemeente Amsterdam, het waterschap en de Rechtspraak zo spoedig mogelijk helder zicht hebben op de (nieuwe) situatie van ons tijdsbeeld. Uiteindelijk is daar JPB ook mee gebaat - zeker waar hij al zo lang vraagt om bemoeienis van de intelligentia in ons land en mogelijk van (ver) daarbuiten.

De betreffende heren worden bediend op het commando transparantie te betrachten.

Vrijheid van meningsuiting en zeker indien deze gegrond is in het democratisch bestel - lees het volk - wordt immers hoog gewaardeerd (en navenant beschermd).

ToY, toY, TooI ~ uw scribent