Friday, February 27, 2009

0 / zero / nul comments

kijk beste mensen, ik heb natuurlijk wel wat vlaggetjes op mn bloG staan ...
(scroll gerust naar beneden , roelof et all/ collega's in onderdanige dienstsfeer/toch?)

maar dat is "gewoon" om mijn pleijsier te ilustreren ...
"elke dag vlaggetjesdag" ~ u, pionierend medemens en gij, die zich daartoe oefent, kent dit wel ~ of gaat dit steeds meer ervaren ...

Hoe ervaart een mens?
is dat interessant voor lieden die zich hoog wanen edoch laag nog niet "co**ected zijn"?

wat is nou weer co**ected ? gewoon de 0 comments even flippen tot een getal, ja? is dat een goed idee voor jou ~ medemens in enig veld van creatie ??? !!! ~~~

~~~

Ergo: het strekt mij tot eer in dit land waar ene JPB ~ sommige menen HP ~ de boel inspireert door achter de schaapjes aan te lopen ...

Welke SCHaapjes?

Tja, hoeveel dokt 't om u dat nader te duiden ~ een Hemd of een Rok?

de H van Hemd is 8 en de R van Rock is 9 ~ wist jij dat - co-lezer (tja, het is waar ik schrijven lees ook wat ik schrijf / of beter wat de channeling die mij vat beschrijft via mijn vingerritmes)

"het HemD is naDer Dan Den Rock" ... Luidt het in Mary Stu' art~TaaL :: dit is cryptisch genoeg voor medeweters en weer tè cryptisch voor de vragenstellers die de moed op kunnen brebgen dit ook te doen (Job? JanPeter? Gerrit? ...? U?)

De dispensatie begint hier
En de vertaalslag LichtAamBeeldeLijk hier

genoeGlijk Genog voor nu ... { ook Heer H. Vermeulen - soms meester in de Rechter voor "Gekke Ambtenaren", vooral een echte Heer als ie Voorxzitter is en zich als Burger meebetoont - met de T van mr. T ~ de witte (hard weg-werkende wiTTe winD) - collega in een CommissiE met M'aarten }

realiteit betr8ende , ome s'ace voor vrinden ; anders voor anders te typerenden (tzujan bijv. ?)

s'ace base ~ a GreeN Hose on the MovE (1991/BSO/Origin & Eckart Exo'Vision)

Het nivo van Onder/BovenHandeling?

(is te bevragen in de buurt van de StopEra/SpotEra ~ A'dam / Holland / Europe / Plan**t AARdig)

Thursday, February 26, 2009

dag als tijdmaat (K nevel)

Tja, daar heb je het weer - het eeuwige Toeval dat mij ToevalT ...

een krant publiceert een artikel - je blaast in de bus ... edoch je wordt geweigerd vanwege enige handelingen te doen ... edoch ik verkies tegenwoordig meer en meer mijn eigen plekkie ... hier in de Nederlandse Taal waar ik aandacht voor heb in relatie met mijn eigen lichaam als lichtaambeeld (waar het ook klinkt) ...

ik voegde deze tekst toe
als wij in tijdseenheden elkaar communiceren dan gebruiken wij begrippen uit de overlevering ...

de schepping bestaat aldus uit 13 dag en nacht delen ...

wij leven ons hele leven met ons ouders en voorouders (zeker t/m napoleon begin 1800) in de zevende dag ...

als tijdseenheid van de gehele schepping ...

mogelijk zat dit niet in de onderwijslessen op de lagere school vanwege enige "bedoeling" of bijv. "een misverstand" ...

meer is vanzelf te weten middels bevraging en VerDieping (wisselen) ;-)

groet cees de groot


op het artikel bij Trouw ... inzake "Een op vijf Nederlanders gelooft in schepping"

Tevens toont het verhaal hoe de commercie - lees het groeps/sociaal/economisch belang - ingrijpt op de vrije mens die Andries toch in wezen is ...

Is dit Macht ~ of neigt het tot Onmacht ... ? ;-{ u mag het hier allemaal zeggen ... }:

S'ace ~ webmast'er van Generation Binding S'ilence als een 3e millenium paradigme van kiezen en een volk/massa huishouden

Tuesday, February 24, 2009

TZUJAN

is een bijnaam voor iemand die zich inlaat met de burger die zich inzet als voorzitter van een communicatieproces te Utrecht , 26 juni 2008 ... bij De Rechtspraak - een bedrijf dat zich onderscheid van bijv. excommunicators die betrokken worden bij het schonen van de veestapel die hier en daar een gekke koe schijnt op te leveren ... Vanzelf acht ik het relevant betrokken zich aangesproken voelende en wetende deel zich machtig dit op zijn merites te be(V)oordelen.

Het bevoordelen is slechts bevoordeelt indien het de algehele vrede dient ...

ergo Wie op blaren moet zitten (wegens handeling aan de bron en het navenante ijkpunt - Claus v. A.),
die gaat er ook op zitten - in de publike voorstelling die hij/zij zich verkiest wegens een andere vrije handeling.

TZUJAN is in werkelijkheid iemand die placht te zeggen "Praat niet meer over een voldongen feit" ...

En dat verondersteld dat men er over moet schrijven? Spreken misschien? Wat bedoelt zo iemand als Tzujan?

~~~

Er doet zich ook ioets heel moois voor met Tzujan - al heeft ie er mogelijk zelf geen notie van (hij is een typische met alle winden meewaaiende wind? en egaliseerd alle winden tot -lange periodes van- windstilte). Kan voor zommige individuën in sommige situaties nuttig zijn dit te weten en zich te verwijderen uit zijn omleving en/of juist zich aan hem (mind-technisch haar?) te voegen.

Wat voor moois dan?


Find more photos like this on Master Hilarion


Welnu , in 2008 heeft Jan daadwerkelijk meegewerkt aan het enten van kristallen op aarde, in het water en een klein beetje in de lucht ... en dit laatste feit daar heeft jan voor getekend door enige middelen van bestaan te wenden aan Brazieliaanse Kunstenaars die ik ook persoonlijk werkende weg heb mogen meemaken ! "WAUW" roep ik fanatiek met Theo Maasen de ambitie van velen weerleggende ...

Hij heeft daadwerkelijk met tijdelijke middelen van bestaan waar hij over meende te beschikken ... beschikt.

Dit gekoppeld aan sommige meebelevingen met TZUJAN (o.a. een echte kundalini ervaring, vijverberg opruimen, verhuizingen, out-of-the-box en zen sessie, overtonen delen en een schrijven met antonio rossin inzake "bugs in voting systems" en ook gezellige etentjes/drankjes) maakt hem tot een bijzonder mens die echter stellig beweerd nimmer een gelukzalig moment te hebben beleeft - weerleggend grote lach en huilbui(l)en. ECHT een MENS ... die zich MENENS is / voordoet ...

Twijfel ik nog of ik hem opneem in de noten balk op mijn website ... waar hij zich voegt bij Roelof Kruize (inclusief zijn SPINDOKTER Wim F. ) en Eckart Wintzen (in wiens HOLISTISCHE OOGPROGRAMMA EXOVISION ook Job en Ahmed zich weten en oefenen) ... . Het is mij momenteel aangezegd dat hij zich meldt per schrijven ... (GEDULD is een SCHOONE ZAAK)

nou ~ so far voor het moment ...

S"ace

Wednesday, February 18, 2009

een burger die zich toont (CRvB)

er doet zich een situatie voor ...

men afficheert dit als een ZITTING

het adres is te Utrecht en ook Ambtenaren kunenn daar terecht voor ut Recht ...
van enige kwaliteit

De kwaliteit wordt sedert 2003 beoogt door lieden die zich bekwaam achten en bewust weten ...

(is dit correct gesteld, waarde lezer)


De Klant van een dergelijk gezelschap met de duiding MEERVOUDIGE KAMER ...
weet zich in een democratische orde van enige kwaliteit en aangewende bekwaamheid in de casus die voorgelegd is ...
De Griffiers, dienders van de organisatie in het licht van de heren met zwarte Toga's, bereiden de zaak naar verwachting ter dege voor ... (en als dit al niet zo is dan is er impliciet sprake van een procedure fout <- naar de vigerende orde )

Bijzonder is hier de rol van de VOORZITTER van de MEERVOUDIGE KAMER met meesterlijke bezetting in het quantum waar men spreekt over VAKKUNDIGHEID en GELEERDE STOF ...

De VOORZITTER is lid van de MEERVOUDIGE KAMER in een opstelling waar de democratische - lees volksaard / het volkskarakter zich doet gelden / nastreven - opstelling een rol speelt met als oogmerk de kwaliteit van RECHT DOEN aan de situatie / het voorgelegde dilemma (bijv. het ontslag van een ambtenaar die zich voorbeeldig gedraagt en levert wat wordt gevraagd tot in de puntjes).

CRUCIAAL - de reden voor dit item - in dit verband is de aanmerking dat de voorzitter een burger is die zijn plicht doet / dan wel dit nastreeft te doen (in zijn vermogen/persoonlijke leiding kwaliteit van handelen te manifesteren).

EENS? dan behoef ik van u, lezer, geen nadere overweging ter afstemming; ONEENS , tja, dan bevraag ik u mij een overweging te doen afgeven in dit "instrument" van samen afstemmen en de orde handhaven :

JE MAINTIENDRAI

in de ORDE van de NEDERLANDSCHE LEEUW en daarenboven haar BRON ~ de AARDE en haar VELD van wezennisen (oa. menselijke taal en ontwikkeling aanwendende)

dus TIP voor de Vigerende VOORZITTER:

dit plaatje waar de RECHTER een plek heeft , ook de PRIESTER (was er een priester in de zaal?), en de VOERMAN (de AMBTENAAR als LEIDSMAN)

met uniQversele groet van uw blogmaster,
s'ace (voor o.a. samenlevers/werkers/leerzamen)

Eckart op de Galactisch Balk ...

Wegens iets dat zich recent voordeed in mijn belevenissen werd ik aanstoot gegeven iets te laten ... echter wat gebeurt er ... ik kan het niet (na)laten en doe het toch ...

ik installeer nog een entry op mij website en voeg 13 balken eraan toe ...

enkele balken zijn reeds "gevuld" en er zijn er nog wat vrij ...

(je wilt niemand vergeten en je vergeet de meest "belangrijke" ...)

Dus heb ik op 8 Eckart gezet wegens zijn mooie introductie aan mij als een van zijn cellen / medewerkers in 1989 te Utrecht ... In 1991 en 1992 , 2000 en 2005 gaven wij er gevolg aan en helaas Eckart in 2008 op zijn miraculaueze onnavolgbare wijze ...

Daar voegde ik deze tekst aan toe:

hoi ZIEL / SOULLL ...

toDay heb ik je bijgezet in the Hall of Pioneers die hard met hart gehoord aan de planeet werken ... en het soms ook wel laten ... http://www.globalgeniusvoter.com/creators.html

ik heb je op de achtste tab gezet vanwege het GALACTISCHE akkoord :: integriteit dat je ook in de wereld hebt gezet met je EXOVISION - een apparaat dat BurgeRmeersters op grootstedelijk niv-eau met elkaar gebruiken : het biedt hen de gelegenheid elkaar in de ogen te zien en en passant te volgen ...

Feitelijk komt dit ieder mens toe met zijn buurman/vrouw/kind ... toytoYtooi s'ace


Al weet ik niet of het geplaatst wordt, vandaag hier toch even gememoreerd ...

Toch, blijf je onder ons waar ik mij in plaats ... ;-)>~~~ CeseBeesT

Tuesday, February 17, 2009

hand van G oo D

hoe het water tot in de hemelen reikt

::*|*:: ~ gecentered op onze gezamelijke leerZaamheid & l'eerSaaMhorigheid met en aan het water ... pure intelligentie in ons en ook er buiten ... te onderhouden (je maintien'Drai)

Thursday, February 12, 2009

op de schop

even tien jaar terug in de tijd - en kijken naar het object ... van gebeurtenissen :

wij krijgen dan te maken met een opening in de vrije nieuwsgaring ...

immers de technologie verzorgt meer peer-to-peer communicatie én veronderstelt dar er ook werkelijk toffe peren aan beide kanten van de lijn zitten ...

het hoofd communicatie van de stichting van de heilige hoofdstedelijke graal der nederlanden stelt dan ook intranetcommunicatie met een echt forum beschikbaar onder de ambtenaren van oa. job cohen (ik bedoel natuurlijk de rol die hij heeft als ambtsdrager en niet de persoon zelf ~ dat is een ander verhaal) en zijn dijkgraaf ...: "iedereen wordt geacht volwassen te zijn" heet het dan ...

Tja, een open deur want je moet wel 18 zijn voor je bij de stichting kan gaan werken, en dan ben je ook stemgerechtigd en weet je wat verantwoordelijkheid is en ken je de miljoenen rechtsregels uit je hoofd - want dit wordt redelijk geacht door de wetgever en het volk dat die wet voert als referentiekader.

Het oriëntatieveld , tja dat is wat anders ... een voorbeeld:Hoe gaat "de beste werkgever" in Dienstverlening om met deze eenvoudige opzet?

Dan leven wij nu enige jaren verder en heeft de stichting zich inmiddels ook bekend tot "de lerende overheid" ... Zo had ik laatst een akkefietje dat direkte bijstand van een collega behoefde: "nee, nu niet ik heb een cursus" heet het dan. Maar ja, volgens mij leer je ook als je noodzakelijke dingen direct ter hand neemt - was dit ooit anders ome job (hier bedoel ik de "werkgevert & nemert"; immers job is engels voor WERK/baan/vak)

Toch nog maar even terug naar Charles Bukowski en Bono die hem Poëthisch "eert" ...

Wohls'am is een nieuwe dispensatie van het GrondWater onder de Wereld OrdeninG die wij behoeven ...
( voorheen was dit de MASLOW-gedachte dat goede relaties op de 4e plek komen; maar zoals u weet de tijden en mogelijkheden zijn gewijzigd en ene Obama schijnt dit ook te beseffen ~ nu nog even kijken hoe snel de slaappil in sommige lijven is uitgewerkt :)

http://www.republic.nl/netwerk/netwerknieuws/2009/02/-De-overheidscommunicatie-moet-op-de-schop-.htm

Wat volgens mij wordt bedoeld hier is dat de overheid op de schop moet ...

Dit wordt sedert 2004 gecommuniceerd op mijn internationale website die ook een kleine Nederlandse afdeling kent ... . Deze afdeling is initieel bedoeld om medelanders op 't spoor te brengen van wat de nieuwe wijze van democratie invulling geven in gaat houden.

Overigens is dit sedert 2001 genoegzaam bekend aan mijn collega directieleden ~ war ik onder versta dat ider nieuw lid ook op de hoogte wordt gesteld ~ oa. van mijn stuk over Normen en Waarden (2002) in samenwerking met lieden van het buro Nieuwe Dimensies (die steken hun kop uit).

In 2002 mocht ik daarom overigens ook een lezing geven aan de ECCON, deels gesponsored door de stichting: European Chaos & Complexity Organisation Network in samenwerking met het buro M? (ff kwijt) organisatieadviseurs ~ met groot gevolg ... Immers eind 2004 werd de taaloriëntatiewerkgroep onder mijn initiatief en leiding gesticht. Dit idee werd overgenomen - in stijlvolle dank - door de KAOSPILOTS ~ waar zoals mij bekend ook Rijkswaterstaat zich in weet als "voorstander" en promotor ... Relevant voor ook de hoofdstedelijke stichting die volgraag waterprojecten uitvoert in het buitenland. Wist u dat Job tegenwoordig onze Financiële Boekhouding promoot aan de Chinezen?

afijn ...

"De Aarde draait Door, de Wereld staat stil" ... (of Niet)

toytoYtooi ~ }}*{{

Wednesday, February 11, 2009

Speciaal voor Waarheidszoekers

Beste Lezers van deze Blog ...

en met name lieden die zich professioneel bezighouden met beoordeling in rechtsvelden anno 1999 t/m heden (2009) ... de creaties = scheppingen op deze planeet gaan zeer snel ...

ik heb begrepen dat u zich weet in Ethisch Handelen en in Lering Aanwendende in uw Vakgebied ...

en dat u daartoe een gebudgeteerde tijdbesteding wordt verleend ...

deze link biedt u een goede besteding voor plm. anderhalf uur ... ik stel voor dat u verder studies ook gedeeltelijk in uw eigen tijd kunt doen ... immers het nut u ook in uw gezins, familie & kennissen sferen ...

een goede tijdbesteding toegewenscht ... S'

mediazijnman is geen Azijn!

Kijk beste collegas van het Water en Vrede Domein in HoofdStedeLijk gebied & gebod ...

er is natuurlijk geen klacht over het feit dat jullie aan verbanning doen van een collega en vredesstichter ... want dat is nou eenmaal een patroon dat te doorbreken is bij sommigen in onze leiding - de waterleiding ... en de relatie met het Amsterdamse Peil van Schoonheid Betrachten en Lijdzaamheid van Hotemetoten te doen omslaan naar betere mentale tijden ...

Jullie vertegenwoordiger in neuraal - democratisch - veld medieert vanaf 1985 de vrede in het water en in het menselijke lichaam ~ al is dit in "baasjes van hun eigen lichaam" niet altijd even welkom te ontvangen ... als vredeboodschap dan ...

Vandaar dat de "schorsopstelling" in dank wordt beleeft en gemedieert ion al haar schoonheid van vrijheid die wij zo hoog achten (ome Job & Maarten & Roelof en Wim ~ Johan en co ook ~) ...

Schors dat is de communicerende buitenkant van een boom die ook bescherming biedt tegen virussen ... (wie wacht er op een virus?) ; tevens dienen wij oog te hebben voor de ziekte die de boom van binnen in haar macht heeft en die door de schors kan worden uitgelaten ... vandaar dat de schors een mooi gat heeft waar de ziekte uit kan ...

Hoe de mediator = media-zijn-man ;-) = gewaardeerd wordt in het rijke westen ... dat kunnen we ook leren van onze Noorse Parlementariers ... Nu nog even de angsten overwinnen in het winters Nederland en de eigen Medicijnman Her-Waarderen ... .

Wat is er nodig voor de "oude cultuur aanbiddende waterhoofden" ? kun je je zo afvragen.

Parlementariër en arts Olav Gunnar Ballo: "We moeten ons niet arrogant opstellen en de alternatieve geneeskunde automatisch afwijzen. De kunst is om open te staan voor fenomenen die op het eerste gezicht niet verklaard kunnen worden."


Kunnen wij een criterium / meetinstrument bieden aan onszelf waar wij "arrogantie" kunnen kwalificeren en vervolgens meten?

~~~

Azijn is in wezen het Mannelijke Virus op aarde en Kalk is het Vrouwelijke Serum in ons zelve ...

Kalk dat zit hem in botten en schedel ... en het kataliseert het al-wetende lichaam - ons licht-lichaam-beeld ...

Zijn we dat eens ~ en geef uw notie - zeker indien deze afwijkt zodat wij in de zo breed mogelijk Maatschappelijke Dialoog in het kader van de Evaluatie van een Bewustzijnsoefening met Gemeente Amsterdam, het waterschap en de Rechtspraak zo spoedig mogelijk helder zicht hebben op de (nieuwe) situatie van ons tijdsbeeld. Uiteindelijk is daar JPB ook mee gebaat - zeker waar hij al zo lang vraagt om bemoeienis van de intelligentia in ons land en mogelijk van (ver) daarbuiten.

De betreffende heren worden bediend op het commando transparantie te betrachten.

Vrijheid van meningsuiting en zeker indien deze gegrond is in het democratisch bestel - lees het volk - wordt immers hoog gewaardeerd (en navenant beschermd).

ToY, toY, TooI ~ uw scribent

Wednesday, February 4, 2009

DéCodex van de Globalisering?

Terwijl de technologie voortschrijdt en de wereld open gaat voor waar het betreft haar "motorkap" ...
schrijven columnisten snedige stukjes waar je wel op reageert vanwege de uitnodiging gedaan.

Of je bijdragen in de dialoog ook worden geplaatst is veelal onderhevig aan censuur of "correctheid"; hetgeen logisch is want je hebt nu eenmaal als courant een verantwoordelijkheid net als dat je dit hebt als burger of zelfs onderdaan. Dat laatste thema is bij velen ver van hun bed geraakt, edoch is weer actueel geworden sinds bekend is dast er "een nieuwe Koning aankomt" ... op zijn witte/zwarte paard. En vanzelf zijn gemalin ~ overigens een term die zich verhoud met het water - vrede thema dat wij hier in de kern in dialoogvorm wereldkundig (wordende) beschrijven.

Van Ben Knapen is mij bekend dat hij zich een weg weet in het journalistieke vak.
Ik meen mij hem te herinneren van een Communicatieve Seance begin 2001 waar een "Bridgespel" werd gespeeld. Hier gaat Ben in op de Globalisering. En voegt uw scribent zich daar ... (heden). Al dient het zich nog te betonen ... (zie de overweging hiervoor)

Inzake het fenomeen Bretton woods zou ik hier even willen inhaken.

Wat is het Geval? In December, 1 & 2 jaar 2000, komen mensen samen in een soort van “ark-gevoel” donrom het thema Bretton Woods. Anders gesteld het begeeft zich rondom de spreuk “Naar een economie waar iedereen telt". Het is georganiseerd door het magazine “Ode", een onderstroom vertegenwoordigende publicatie die haar levensvatbaarheid tevens gestalte heeft gegeven door verplaatsing van de hoofdredactie van Rotterdam naar San Francisco, USA. (Getuigt dit van een VOC-mentaliteit annu het Nu-tijdvak, 2000-2012?)

Interessant zou het kunnen zijn wat toen (laatste maand in 2000) werd bedacht door lieden die los waren van “het chaos-gekrakeel” van nu “winter 2009″.

Ikzelf herinner mij een slotverklaring met een bijlage waar tevens een dispensatie werd afgegeven rondom een nieuwe wijze van politiek vorm geven in een dynamische werveling met intentie, schittering en puissante afstemming (gelijkwaardigheid en integriteit).

Ik opper de gedachte dat de krant van nu zich nuancerend weet uit te drukken met haar pioniers in geestkracht. Naar ik mij herinner waren er zo’n 50 buitenlandse deelnemers en plm. 100 Nederlandse landgenoten (incl. kosmopolieten). Rond 40 wetenschappers en prominenten aangevuld met 110 leden/lezers/actieven.

groet en voorspoed met achterwind ;-)


') Hoe zat het nu met dit "BridgeSpel" ...?

Welnu, het zal duidelijk zijn dat creatieve, scheppende mensen (zoals ik mijzelf leen daartoe aan de wereld) een brug zouden willen bouwen tussen de "oude" en de "nieuwe, gewenste" cultuur.
Zoiets geschiedt ook bij de NoordHollandse stichting waar deze mens zich leent aan dienstverlening in een werkverband en een slagorde (die zich zelf weet in de leuze "Je Maintiendrai" - het schild & de schildklier).

Dus, men stelt zich voor naar de overkant tegaan met zoveel mogelijk mensen in de loop der tijd zonder de brug zelf overmatig te belasten op enig moment (die notie is sinds jaar en dag bekend en meer nog sedert de brugfrequentie zelf bekend is onderhevig te zijn aan instortingsgevaar indien de eigen frequentie wordt gepulseerd door het ritme van de meute/de kudde).

Vandaar dat deze teksten zoals gebezigd in het Bridge-spel zo verfijnd en nauwkeurig zijn gesteld. Het magazine Ode (Jurriaan Kamp?) zal de teksten nog in haar archieven hebben om ze er op het juiste moment uit te halen - ter beschikking stellende aan de wereld (die zij mede "redt").

Groet ~ en overweeg uw st...eentje bij te dragen ~~~

Tuesday, February 3, 2009

"geloof, hoop & liefde" ...

moet eigenlijk met een hoofdletter, zegt mijn kroegovergrootmoeder ...

kijk daar heb je nu weer zo een dubbeldutch babelonische spraakverwarring die vandaag de dag spiritueel wordt hersteld tot het originele en mensen op elkaar afstemmende : "Loof, Hoop & Liefde" ( Amen )

En voor de helderheid : Amen staat voor "Ik Geloof" ...

Maar waar jij nu in gelooft dat blijft vooralsnog een raadsel in het Leven dat (G)een Program Kent ..

Voor lezers die ook in het Engels nader Licht op dit onderwerp willen verkrijgen, bied ik aan :

United Comminity of Spirits ~ Modern Popular Faith

In het Nederland kun je eventueel je inzicht en vreugde delen ...

;-) MZZL-TOF