Monday, March 30, 2009

van WWWonderen!

kijk beste lezer (mei oh mei),

het is vanzelf niet zo dat hier de wonderen zo maar voor u opdoemen zodat u er mee heen gaat ...

dat wordt in de hoge kringen bij de stichting Waternet anders geïnerpreteerd - zo besef ik vanwege concrete noties die vaak ook niet iets zijn in sensorisch quantum: ergo "het wegkijken, wegluisteren, wegveinsen, wegduiken, wegblijven ... (voeg gerust het uwe erbij) is tot operationeel en vooral bestuurlijk automatisme - of zegt men autisme - verheven.

het is wel gewoon te noemen in een democratisch veld dat elke burger ook een toezoichthouder is - al weet hij of zij thans niet meer zo goed te herinneren waarom dat zo zou wezen. immers, men wordt wel zoetgehouden met verhaaltjes over iemand die zijn mond opendoen (de nederlandse "Bush", geen familie van Wout R. en zeker meer integer dan de beide Bushes ooit konden zijn - maar dat terzijde als lekkern'eitje)

ik deel hier mede, vanwege mijn geaardheid en mijn kosmisch ingebedde karakter, dat er vandaag een werkelijk wonder is geschied.

(punt)

S'ace ~ CJ de Groot / Noord Holland

notie?

nou vooruit dan maar ~ indien er zich hier 9 volgers tonen in de blog (en ik heb het idee dat die er wel zijn - dus XY of Z toont u!) met illustratie van kwaliteit betrachtend in onze onderdanig/menselijk/burger relatie ... dan zal ik fasegewijs het wonder ook hier in nederlanse taal openbaren. voorlopig is het slechts op een schip met de naam "aMchoir" waar 3 mannen en 4 vrouwen een stormig weder tegemoet gaan ... ter "samenvors(T)ing"