Thursday, December 10, 2009

de ziekgolf van ome roelof en wim(pie)

tja , je neigt tot een gezellige onderhoudend titel die lezers lokt met jou eens wat te zien onder leiding van Marc de journalist die ook wel eens in Groningen (gaat boven alles) universitait begeleidt ...

bljkt overigens "Marc" opeens een internist te zijn: Michiel van Agtmael, internist-infectioloog (sorry Marc ... mijn excuses!)

beste Marc, beste lezer van Marc, beste ver~tegen-woordigers van beiden aan een tafel, een ronde, ovalen of vierkante/gehoekte tafel,

het volgende voor wat het betreft de golf ...

stel je bent een golf-surfer ... wat wil je dan ... een golfje of de hoogst golf binnen een tijdsmarge die jouw geduld verdraagt ... wat doe je dan ... je neemt het golfje of je pakt de grotere golf die je - qualitate qua - immer uitdaagt tot "prikkeling" ...

nuchter gesteld: je neemt de grotere golf ...

en die gaat nu eenmaal niet over de griepgolf of de kritiekgolf of samengenomen de ziekgolf ...

economisch paradigma aangesneden: de ziekgolf : ergo ... beste mensen "wij moeten elkaar zieken" teneinde de economie voor de 111 mille + gaande te houden ... want zeg nou zelf je krijgt minder dan dat je verdient door te zieken ... dat is werkelijk ongehoort volgens het gremium onder leiding van dhr mr H.A.A.G. Vermeulen en de geachte heer is te bevrijden van het democratisch toegevoegde Heerschap dat hem ont-schept (lees ondermijt, lees gijzelt, lees ... - wat u vind). En dit is niet persoonlijk want de geachte gegijzelde Heer maakt zich sterk voor Integere Bejegening van HoofdStedelijk Ambtelijk Gezag!

Ahum ... wie wil dit weten , geacht Hoofdstedelijk Ambtsdrager en zoals ik recent vernomen heb Amateur voor wt betreft Noord-zuidelijke Communicatie voor waar hte fysieke verplaatsingen betreft ... ERGO: er zijn ook andere dan fysieke verplaatsingen dan Fysieke in een Vertrouwens - en en passant Koninklijke - sfeer: WELKE (SOAP of No-SOAP of S*Opera ?)

Wij van het volk stemmen elkaar indfividuaal af op het Ene Lied.

Accepteert U (turn?) deze overweging in aanbieding?

Is het een idee om dit wereldwijd op de 18e december helder te hebben?

Dank Marc, voor deze M'ark ;-)

S'ace a Base Toch?


Roelof is mijn collega de Algemene Directeur die zich een 9 jarige termijn veroorlooft om zich direct te uiten ... voor waar het publieke directheid sommeert - direct is hetzelfde als onmiddellijk ... een babelonisch woord dat immers ook bemiddelijkheid vordert op het moment suprème ... (al hebben Heren ook wel gedudl vanwege leerparadigma's aangehecht aan elke amateur - zoals ook hen die zich professionaal laten uitbetalen door "de amateurs vsn Job Cohen", excl. vanzelf de ondernemende ambtenaren die hun vakverstaan en die door sommige verwoordigers worden behartigt)

H.A.A.G is mijn man ! recht door zee en soms vanwege verzuim linksom toch zeker recht'som (hoe rijk is onze taal, voor wie het verstaat! Koning te Rijk!)

Ohme S'ace

in voor directheid en recht doorzee vaardigheid