Thursday, December 3, 2009

integrale mededeling van de Ad Hoc Commissie

aan alle lezers van deze blog

recent werd door een rechtbank te Nederland verklaard dat alle berichten op Internet als openbare informatie wordt aangemerkt.

Hiermee beoogt de rechter dat er voorzichtig moet worden omgegaan met persoonsgegevens en met zogeheten aantijgingen aan bepaalde personen met bijv. functies en openbare posities.

Tegelijkertijd telt het algemene principe dat het volk de waarheid mag kunnen kennen en dat openbaarheid aan wat er in openbare bedrijven gebeurd ook aan de werkgever - het brede publiek - bekend mag zijn , eventueel ter dialoog ter bijsturing. Dat laatste proces is ingeschaald in allerlei voorschriften en procedures die mensen een deel van het te doene werk leveren en vanzelf een gepast inkomen.

Tja, het is allemaal prettig geregeld zo, en iedereen krijgt de specialisatie opleiding die hij of zij behoeft ter uitvoering van het detailgebied dat begrepen kan worden.

Hoe zit het met de onderlinge verbanden? Waar worden die aldoende ter harte genomen?

"Aldoende" dat is een vlucht die is opgestegen op een moment met een bestemming.

Met een cockpit-crew, techneut(en), dienders en een vluchtleiding ergens op de grond die de veiligheid optimaal garandeert voor alle professionals en ... de bediende klanten - ofwel passagiers. Vluchtleiding op de uitvoering is de Gezagvoerder die ter plekke de leiding heeft boven all vluchtleiding op de grond. Ergo hij heeft de ultieme verantwoording boven alles wat er bedacht is of bedacht wordt door de intelligentsia (dat wat de ultieme, en ultiem afgestemde bedoeling is).

Ergo wat ik hier meedeel aan de rechters met alle respect voor hun kijk en manier van kijken ... leest u het jaarverslag 2008 van de Hoge Raad en de samenvatting. En vindt u nu eens die "ene regel" die teruggeeft op wat ik hier heb geschreven én daarboven iets dat iedere uitvoerder van een beslissing over een voorliggende situatie zich dient te beseffen?

Mag ik dit hier kortheidshalve concluderen als "er gaat niets boven de mens zelve" én indien die mens zelve iets coherent teruggeeft als zijn situatie met de daarbij behorende beslissing dan is daar uiteindelijk het recht dat zegeviert.

De mededeling

is dat mocht er op deze op aanverwante publieke internetsites iets staan dat deze of gene persoonlijk opvat en niet als professional of positiehouder ; en dat het hem of haar niet bevalt hierbij de gelegenheid is gegeven dit te laten corrigeren door de regie alhier.

gezagvoerder van deze publieke site,
cees de groot

integraal directeur stichting Waternet i.o.
(sedert maart 2001)

') i.o. wordt hier nader beschouwd en is een indicatie van een pioniersfunctie vanwege impliciete aanwending en directe aanname vanwege de "hoge nood in publiek verband van sameleving en navenante samenwerking"