Saturday, December 19, 2009

NZ als 270 graden rotatie tunnel }~VISIE~{

tja de tunnel visie van A'dam staat op de helling ...

hoewel het voor de economische parameters geweldig is dat er zoveel fout gaat ...
want het is goed voor de bruto omzet ... een belangRIJKE flow voor wie er in zit.

en als je er in zit dan ben je professioneel bezig ...
zoals wethouders van de stad die zich bij contract laten adviseren voo run politieke invloed die veelal tot ebje beperkt blijft ... Economie begeeft zich op afstand van de mensCH ... niet van de burger die er plezier aan beleeft; en de andere burger bestaat niet op een enkele uitzonderring nagelaten ...

Marc ChaVanNes schrijft inzake de NZ tunnel hier:

en ik dien mij als vertegenwoordiger van Midden en Hoog Kader kwetsbaar op te stellen , naar een te huldigen credo van zijne eminentie Job C. - een ferme kaerel die zo zijn mannetjes en vrouwtjes beheert gelijk zijn oogappel te RotjeKnor.

Beiden hebben met hun commissaris te doen.

Even wat schrijven inzake het koninklijk gerelateerde waterwerk ...
(ik verwacht hier vanwege de democratische orde geen weerwerk al is het zeker op prijs te stellen zodat ik mij nog puntiger en meelerende uitdruk met u - ergo gaarne geen achterafgepoets , toch?)

in 2001 werd bij de stichting operationeel waterwerk inzake ondergrondse buizen (riool-lering) het project bestelbiljetten de grond in geboord door ambitieuze burgers die zich lenen aan ambtelijke functies zoal in sectorieel hoofdman en directioneel a'damse bluf.

nu is aan zo een project niet direct af te lezen waar het omgaat, vandaar hier wat linguistisch vermogen aangelgd: taalwerk , zonder dictee en elite neiging van de kant van de auteur - bekend met het rattenverhaal van ene Schrijvers.

Dus waar gaat zo een project dan om: een kwaliteitssyteem opleveren en integreren in de bedrijfsvoering zodat stelposten nauwkeurig worden geadministreerd en bewaakt door de aangestelde specialist. Nauwkeurig verhoudt zich op die manier van de bedoeling bedrijven met de hoog geuitte kwaliteitsdrang van zorgvuldigheid. Volledigheid met betrekking tot aanwenden van de vakbekwame aanwendingen van Ingenieurs en andere Vak-disciplines zoals daar zijn in het Informatieve Veld (ook de Ondernemingsraad en het georganiseerd overleg met vakbonzen).

Vreemd is het dan dat een project (BBJ) dat rijp is voor installatie de nek om wordt gedraaid met een opzichtige manoeuvre van een der directieleden tevens kandidaat AD. Tja, even iemand een douw geven en een ander een promotie en je hebt de tweespalt zichtbaar op tafel gelegd en "je bent een toffe kaerel" want je hebt LEF.

Ergo, het stelwerk is de crux waar de ongeplande stelposten heftig inhappen op het budget van ... jawel ... de hoofdstedelijke burger die het allemaal moet opbrengen - wat opbrengen? de riante salarissen van hen die uren schrijven ... en hun werk niet bepaald aankunnen - ergo amateurisme ten top onder degenen die zich professionaal (bijgestaan door samenlevingsplijtend juristisch woordengoocheld volk) als onaanraakbaren (engels: untouchables <= mob) laten bijstaan (corrigeren zou het moeten zijn).

De rechtbank laat weten dat zij geen taak heeft in het criminele circuit - wat communiceert de Raad : ergo haar woordvoerders/ meester / magistraten / ministerieel gremium?

Communiceren is niet per sé te volgen door hetgeen staat genoteerd ... en gaat veel dieper dan dat ...

En uh ... wat zegt Wouter B. : "het volk moet niet zeuren, zij hebben de beste regering die ze kunnen hebben ... want anders zaten wij hier niet ..."

kijk, dat is goed te volgen ...

thX

oh ja ... Wouter heeft gelijk dat je wel moet kunnen zwemmen - en we gaan niet meer vragen naar het zwemdiploma van een DiepZeeDuiker - zo vragen wij ook geen check op lieden die een WC binnen gaan om zich met een vel papier te verschoonen.


Tja, dat laatste kan wederom een reden zijn het volk niet te confronteren met de nuance die ook zij verdient ... immers er is niet dat beter communicert dan het Water Closet ... top product van ... Nederland.

U kunt vanzelf ook hier uw opbouwwerk in woorden gestalte geven ...

toY Cees

en de latere +/P'LUS

zondag 20 december 2009, 00:11 uur

ik zag dat u mijn aandrage heeft geplaatst hetgeen mij aanmoedigt ook dit met u et all te delen:

de deelgenoot van de vakbond voor (be?)middelbaar en hoger personeel van het hoofdstedelike gremium heeft gemeld dat er sprake is van een “ordinaire” machtstrijd sedert de millenium wissel kort na het akkoord inzake ethisch handelen …

dit wordt in woordelijke termen gecommuniceerd met protocollen (begrijpt iedereen wat dit is?) met de spreuk “pesten op het werk” (begrijpt iedereen op elk niv’eau wat bedoeld wordt met de combinatie protocol en het credo)

ergo was de combinatie van het een en het ander wel getoetst op bruikbaarheid?

wie was hier de toezichthouder ?

ah … U zegt de OR – de ondernemingsraad?

Tja, U kunt wel eens gelijk hebben want de OR is hoger dan de directie …; edoch … is daar ook maar 1 iemand die dit nog begrijpt?

ach ja, de uiteindelijke poortwachters bij de lokale rechtbank , zegt U?

of haar toezichthouder te Ut’recht?

tja … Maxima heeft wel een beetje gelijk als zij het Nederlands gaat waarderen tijdens het Leren ~ terecht dat zij vervroegd is gepromoVeerd tot het Nederlanderschap – op heet dit -scheppend vermogen in de lijn van JPB’s VOC-menTalitijd?

sorry voor de bewust aangebr8e woordspelingen – die illustreren vooral het gladde TaalSpel … met NUance …

toY S’ace


ohm'dat alle goeie dingen in 3'en gaan ... naar een natuurlijk inzichT ...

zondag 20 december 2009, 00:25 uur

nog even een toevoeging vanwege de act’ualitijd ;-)

“politiek persoonlijk maken” meldt een brievenschrijven op de pagina Brieven van het actuele nummer …

volgens mij is dit altijd al het geval geweest dat het politieke gremium persoonlijke aansprakelijkheid kent …

edoch het ken ook een soort van “blessing” indien bijv. een wethouder tegelijkertijd een akkoord tekent met de stichting waar hij bestuurder “wordt” …

die blessing houdt concreet in dat je wordt “afgezogen” door juridisch psychologisch toe/af-leidende diensten aan “de elite” … én ik kan u verzekeren dat het royale gremium zich daar niet van bedient.

Referentie?

De edele Dame I. von Lippe-Biesterfeld , als het haar ook belieft dat ik haar enigzins bejegen als “de verlosster” ; immers zij is bekend van het NatuurCollege … en relateert zich aan de weledele heer H. Wijffels bekend met de geboorte van het huidige JPB IV

Overigens fijne ZonneWende, Kerst en JaarWissel!
S’ace

inteGraal directeur i.o. st. W. te A.
wachtmeester van het opperbevel
soldaat van het overnemende bevel