Saturday, January 9, 2010

EGO manie

... is een woord dat Bas Heijne gebruikt in een gevat artikel


mijn aandrage:

beste bas ~ inzake quôte : “Egomanie en zelfoverschatting is geen exclusieve ziekte van zelfgemaakte vrije jongens” heb ik je iets te melden. Het betreft het woord “egolutie”. Zo maar n woord dat oppopt uit n droom of n kwestie van voorzienigheid.

Ego en evolutie en een Darwiniaanse opvoeding inzake “the struggle for life” en Rinus Michels opvatting van het spel: Voetbal … en dat is wat anders als Schaatsen : ‘t is Kaatsen. Is dit redelijk? Als opmaat voor ‘t onderscheid tussen persoonlijk, individueel, bilateraal en collectief? Of is er ook ‘n 5e kwalificatie van samenleven … tussen alle regels door?

Notie is dat de 4 burge(r)meesters van de 4 grote steden sedert enige jaren een holistisch instrument in hun sfeer van samenspreken hebben aangeschaft. Of ze het ook gebruiken … weet ik niet … en dan nog als ze het gebruiken … gebruiken ze het vrijelijk en op zo een wijze dat er sprake is van samenwerking?

Wat het technologisch sufje betreft gaat het om een middel dat oogcontact faciliteert en daarmede het daadwerkelijke contact tussen tween mensen, twee besluitnemers …

Algemeen kader ? Daar waar de bron is bevindt zich het ijkpunt … van besluitvorming en besluitneming en verantwoordelijkheid.

groet …


Wij gaan ons als volk inmiddels afvragen ... hoe vergaat het in Waterschapland Nederland met de EGOmanie? En worden wij ervan WAKKER?

Is dit ook te bevragen aan de daders, cq. de verantwoordelijken? Zij die zich juist weten in het juiste kader van hoe te handelen.

"Wij nemen altijd de juiste beslissing" zegt de directeur-secretaris mij bij de nieuwjaarsborrel 2004 ... en ik weet het ... je kunt een ander een onderneming aanreiken ... ter oplossing van "een frictie ter creatie".

groet, S'ace